Fåglaviks kapell
Foto: Herrljunga pastorat

Fåglaviks kapell

Kapellet tillkom år 1894 genom en donation av grosshandlare Anders Magnus Andersson som var grundare till Fåglaviks glasbruk. Kyrkobyggnaden består av ett långhus med ett femsidigt lägre och smalare kor i söder. Entrén till byggnaden ligger i norr, och på taknocken över entrén finns en takryttare. I takryttaren sitter en klocka, som tidigare använts som vällingklocka vid glasbruket. I koret finns tre fönster med flerfärgat glas. År 1954-1955 genomfördes en renoveringen: ett vindfång byggdes och väggarna kläddes invändigt med masonit. Fönstren försågs med nya bågar och bänkinredningen glesades ut. Genom en donation från den kyrkliga syföreningen byggdes samtidigt en församlingssal i väster. Den senaste renoveringen av kapellet ägde rum 2015. Utanför kapellet står en minnessten, rest till Birgittinersystern och helgonförklarade Elisabeth Hesselblads minne. Här finns även ett Lapidarium med återtagna gravstenar över personer med anknytning till Fåglavik.

Begränsad tillgänglighet med rullstol, lösa ramper finns vid planerade besök. Större toalett med bred dörr finns i kapellet. Max antal besökare är 100 stycken.

Läs mer om Moder Elisabeth på Birgittaklostereller på Birgittasystrarna