Foto: Frida Brink

Kyrkogårdsförvaltningen

Här kan du hitta information som gäller begravningsverksamheten och kyrkogårdarna. Bokning av begravning och urnsättning görs via Kyrkvalvet-expedition Tel: 0513-201 00 öppet mån-fre 10-12 Frågor om gravrätter och gravskötsel görs via kyrkogårdsexpeditionen Tel: 0513-201 03 öppet mån-fre 10-12

Val av gravplats

Det finns olika typer av gravskick på våra kyrkogårdar. Här finns de olika gravskicken beskrivna.

Begravning

ett farväl

Gravskötsel och skötselavtal

Här kan du läsa mer om det som gäller för våra skötselavtal

Gravstenssäkerhet

sker vart femte år på våra kyrkogårdar