Vesene kyrka

Någon gång i slutet av 1100-talet eller möjligtvis i början av 1200-talet byggdes Vesene kyrka. Kyrkan kännetecknas i första hand av sina tjocka murar och brist på fönster och har använts genom århundraden som både kyrkorum och försvarsplats. År 1764 förlängdes den ursprungliga byggnaden med nio alnar mot öster och det var troligtvis då som man öppnade upp fönstren på den södra och östra sidan av kyrkan.

Under slutet av 1800-talet fanns planer att överge den då trånga och mörka kyrkan för att istället bygga en ny på en höjd i närheten. Planerna gick i stöpet och istället genomfördes en grundlig restaurering år 1926. År 1978 byggdes ett nytt vapenhus med inbyggd sakristia.

Orgelläkaren är från år 1741. På framsidan finns aposteln Paulus och Martin Luther avbildade. År 1778 försågs innertaket med inskriptioner och målningar som föreställer Kristi Himmelsfärd, löftet om Rättfärdighetens krona och Guds vakande öga. På norra väggen finns rester av en väggmålning från 1200-talet. På samma vägg sitter också en träskulptur från medeltiden. Den föreställer Yttersta domen, där man ser döda stiga ur sina gravar. Dopfunten är kyrkans ursprungliga från medeltiden och altarskåpet är ett senmedeltida flygel skåp med helgonbilder. Predikstolen är försett med en tillbyggd sakristia där prästen kunde klä om i nedre delen av trappan. Utanför kyrkan står en klockstapel, byggd år 1736. Den har två klockor som blev gjutna år 1853 respektive år 1854.

Tillgänglighet: Begränsad tillgänglighet med rullstol. Lösa ramper finns, ring i förväg tfn 0513-201 37. Handikappanpassad toalett finns i kyrkan.

Informationsfolder att ladda ner!

Klicka här för vägbeskrivning till Vesene kyrka.