Foto: Skara stift

Jällby kyrka

Jällbys lilla unika träkyrka ligger högt uppe på en kulle mitt i Jällby. De äldsta delarna av kyrkan tros vara från slutet av 1100-talet och på den tiden var kyrkan troligtvis kvadratisk byggd. Många av medeltidskyrkorna ersattes snart av byggnader i sten, men Jällbys befolkning behöll sin träkyrka och byggde så småningom ut den. 

År 1745 förlängdes kyrkan åt väster och då byggdes även det lilla trätornet. Vapenhuset tillkom år 1845 och år 1869 utökades kyrkan österut. År 1767 dekorerades väggarna av konstnären John Ljung med en svit av målningar med scener ur Jesu liv. Förmodligen har det också funnits målningar i taket, där nu bara boken med de sju inseglen är synlig. När kyrkan reparerades år 1869 hittades spår av ännu äldre målningar på stockarna och dessutom märken efter så kallad nödeld. Förr trodde man att det gick att skydda sig mot allehanda olyckor genom att måla ett kors på kyrkväggen, i vars skärningspunkter man försökte tända eld med hjälp av enbart en träpinne och en snurra.

Altartavlan föreställer den första nattvarden. Den ende personen i bilden som ser betraktaren rätt i ögonen är mannen med penningpungen, Judas. Andra inventarier är dopfunten, som är en av de äldsta inventarierna. Den har ett centralt uttömningshål, vilket innebär att den gjordes före år 1250.

Av den ursprungliga altarprydnaden finns ett litet flygelskåp med bild av Jungfru Maria bevarat. Korset i hennes hand är dock inte ursprungligt. Skulpturen av en biskop är från samma tidsepok, slutet av medeltiden. Vid renoveringen hittades ett relikskrin i silver som finns bevarat hos Statens historiska museum i Stockholm. Skrinet innehöll en benskärva i ett omslag av sidentyg och bly och ska enligt sägnen komma från den Heliga Birgitta. Man påträffade också ett gravkor under golvet. Kyrkan äger också ett rökelsekar från medeltiden.

Kyrkan har ingen elektrisk belysning (förutom en lampa för kantorn) och i fönstren hänger gardiner.