Fölene kyrka

Fölene kyrka

Mitt i socknen ligger Fölene kyrka. Den är från tidig medeltid, det vill säga i början av 1200-talet. Kyrkan är byggd av sten och mittpartiet av kyrkan är äldst. På 1600- och 1700-talet byggdes kyrkan till i öster och väster och man byggde på sakristian och vapenhuset och gjorde kyrkorummet bredare och längre. I ett visitationsprotokoll från år 1705 står att läsa att kyrkan var så illa medfaren att "både predikant och folket måste därinne vistas i stor livsfara. "Enligt protokollet borde kyrkan rivas och sammanbyggas med Tarsleds kyrka. Detta skedde aldrig utan Fölene kyrka restaurerades och Tarsleds kyrka revs istället cirka 150 år senare. Tornet är från 1700-talet, innan dess stod en klockstapel på kyrkogården.

I kyrkorummet finns den vackra predikstolen med målade blomsterurnor i fyllningarna och baldakinen är skulpterad och är från tiden omkring 1700, likväl som altartavlan med krucifixet. I kyrkan finns också en dopfunt av sandsten från 1100- eller 1200-talet.

År 1989 och 1991 renoverades kyrkan invändigt. Då sattes en toalett in och rinnande vatten och tak, väggar och golv målades om. Altarrunden kläddes om och kyrkbänkarna förlängdes, målades och försågs med sittdynor. Innan man målade om väggarna undersöktes putsen. Under 13 lager av färg eller puts fann man två olika fragment av äldre dekorationsmåleri som liknar de figurer som kan ses i predikstolens olika fält. Dessa målningar är från tiden före kyrkorummets förlängning åt öster på 1600-talet. Bland inventarier finns en gammal offerkista, en "kyrkstöt" som man väckte sovande gudstjänstbesökare med, en munkstol och ett golvur från 1700-talet.

Tillgänglighet: Kyrkan är tillgänglig med rullstol. Större toalett med bred dörr finns i kyrkan.