Foto: Alezx & Martin/IKON

Barn, ungdom och familj

Välkommen till grupper för barn, ungdom och familj i Herrljungabygdens församling. Hoppas att du vill vara med!

I menyn kan du läsa om våra olika grupper. 

Vi jobbar MED BARN, familj OCH UNGDOM I församlingen:

Låt barnen komma till mig och hindra dem inte

Jesus

Maria Jonsson, fritidsledare, samordnare för ungdom
Tel: 0513-201 26, mail: Maria Jonsson

Erika Kylén, pedagog, samordnare för barn och familj 0-12 år
Tel: 0513-201 42, mail: Erika Kylén

Maria Andersson, pedagog
Tel: 0513-201 46, mail: Maria Andersson

Lillemor Andersson, församlingspedagog/
samordnare kommunikation 
Tel: 0513-201 24, mail: Lillemor Andersson

Hanna Ström, Barn och ungdomsledare
Tel: 0513-201 18, mail: Hanna Ström

Ulla Johansson, Komminister
Tel: 0513-201 12, mail: Ulla Johansson