Hovs kyrka
Foto: Herrljunga Pastorat

Hovs kyrka

Vackert belägen på en höjd ligger Hovs medeltidskyrka från 1100-talet. Kyrkans höga ålder bekräftades efter en restaurering år 1936-1937. Då hittades nämligen vid omläggningen av golvet i koret välbevarade rester av grundmurarna till en absid och trumfbåge mellan koret och långhuset. År 1829 gjordes en inventering av kyrkorna i dåvarande Skölvene pastorat och i protokollet framgår att kyrkorna i Skölvene, Norra Säm och Hov var alla i dåligt skick. Myndigheterna ville bygga samman en gemensam kyrka i Skölvene och de andra båda kyrkorna skulle läggas ner. Så blev inte fallet. Efter långa förhandlingar kom det till stånd en sammanbyggnad av Skölvene och Norra Säms kyrkor och Hovs kyrka fick vara kvar där den var efter påtryckningar av sockenmännen i Hov som själva lovade att stå för kyrkans restaurering.

År 1843 var restaureringen klar och då hade man utvidgat koret åt båda sidor och lagt in ett nytt tak och golv, sänkt läktaren och höjt upp golvet och satt in ny inredning. Sakristian hade också blivit större och dessutom hade fönstren blivit högre och nya fönster var öppnade. Den senaste renoveringen i Hovs kyrka gjordes år 1995.

En ny altartavla sattes upp år 1971 och är gjord av Marianne Nordström och visar De åtta saligheterna. Den gamla altartavlan är placerad på kyrkans södra långvägg och är gjord av A G Ljungström med motivet Kristi uppståndelse. Vid den stora restaureringen år 1936-1937 byttes den gamla predikstolen ut mot predikstolen som fanns i Norra Säms kyrka. Dopfunten är av sandsten från 1200-talet.

Klicka här för vägbeskrivning till Hovs kyrka.