Hudene församlingshem

Här presenterar vi Hudene församlingshem

Hudene kyrkliga ungdomskrets 1917 var intiativtagare till att samla in pengar till Hudene församlingshem. Här nedan finns en text från boken Hembygdsminnen av Filip Gustafsson som skrev 1981.

"1917 talade man om att bygga ett församlingshem i Hudene. Men det fanns inga pengar. Då kom någon på att vi skulle starta en potatisodling. Åkermark uppläts för ändamålet på Grimstorp och tjugofem män och kvinnor åtog sig att gratis svara för sättning och upptagning. På hösten såldes potatisen till Herrljunga Potatis -och Spannmålslager och pengarna gick till församlingshemmet. Dessutom fanns det folk som band kvastar och slöjdade i trä och alstren såldes sedan på aktioner. 

På alla sätt hjälptes man åt att samla in pengar till den efterlängtade samlingslokalen. Det var lätt att samla folk. De var hjälpsamma och frågade inte efter betalningen, när det gällde ideella ändamål. Det tog emellertid lång tid innan vi hade hunnit samla in hela det erforderliga beloppet. Jag tror det tog
tio år (ca 2027 var det klart). Då hade vi fått ihop 11.000 kronor, och det räckte. Församlingshemmet är detsamma än i dag, fast det har renoverats sen dess." 
Tillbygge skedde under 1990 talet

Hudene församling tog över förvaltarskapet.
1925 var komminister Rickard Österdal

Nu ingår församlingshemmet sedan 2021
i Herrljungabygdens församling.