Prata med oss

Kontakt

Herrljunga pastorat Besöksadress: Stationsvägen 7, 52430 Ljung Postadress: Box 21, 52402 Ljung Telefon: +46(513)20100 E-post till Herrljunga pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Ods kyrka

Ods kyrka antas vara från första delen av 1100-talet och är en av de få kyrkor som har ett medeltida vapenhus kvar. Till- och ombyggnad skedde under 1600- och 1700-talet.  

Kyrkorummet har ett platt tak invändigt. Altartavlan är daterad till 1695 och föreställer Nedtagandet från korset. Dopfunten är från 1100-talet. En stående trämadonna är troligen framställd omkring år 1500. Vid en restaurering fann man medeltida kalkmålningar på väggarna. Norra väggens målningar är från 1200-talet och södra väggens från 1500-talet.

En del av Kyrkrundan

Öppet:
13 juni - 30 augusti
11.00-18.00

Tillgänglighet: Begränsad tillgänglighet med rullstol. Lösa ramper finns, ring i förväg tfn 0513-201 36. Handikappanpassad toalett i vaktmästarbyggnaden.

För barn: Gå på upptäktsfärd. 

Informationsfolder att ladda ner!

Scanna denna bild med QR-läsare för ljudguide över Ods kyrka.