Od kyrka

Od kyrka antas vara från första delen av 1100-talet och är en av de få kyrkor som har ett medeltida vapenhus kvar. Till- och ombyggnad skedde under 1600- och 1700-talet.  

Kyrkorummet har ett platt tak invändigt. Altartavlan är daterad till år 1695 och föreställer Nedtagande från korset. Dopfunten är från 1100-talet. En stående trämadonna är troligen framställd omkring år 1500. Vid en restaurering fann man medeltida kalkmålningar på väggarna. Norra väggens målningar är från 1200-talet och södra väggens från 1500-talet.

Tillgänglighet: Begränsad tillgänglighet med rullstol. Lösa ramper finns, ring i förväg tfn 0513-201 36. Handikappanpassad toalett i vaktmästarbyggnaden.

Informationsfolder att ladda ner!

Klicka här för vägbeskrivning till Od kyrka.