Södra Björke kyrka

Södra Björke kyrka stod klar år 1779 och ersatte en äldre medeltidskyrka, som då ansågs vara för liten. Från början fanns inte vapenhuset och sakristian tillbyggda. Enligt en sägen ska en byggmästare ha rymt med pengarna och församlingen kunde inte bygga ut de delarna förrän år 1921. Kyrkan målades år 1821 och det gjordes en stor renovering år 1869 då en ny läktare, fönster och bänkar sattes in. år 1963 renoverades kyrkan åter och målades den i ljusa, fina färger.

Altartavlan är gjord av A G Ljungström från Sandhem. Den visar Jesus på korset med Maria, Herrens moder, till höger och lärjungen Johannes till vänster. Ett stort antal änglar svävar runt korset och en större ängel, som bär en kalk med oblat, finns på högra sidan av Jesus. Dopfunten är från 1100-talet och gjord i sandsten.

Kyrkan har klockstapel och ute på kyrkogården finns ett solur från år 1717.

Klicka härför vägbeskrivning till Södra Björke kyrka.