Foto: Skara stift

Södra Björke kyrka och kyrkogård

Södra Björke kyrka stod klar år 1779 och ersatte en äldre medeltidskyrka, som då ansågs vara för liten. Från början fanns inte vapenhuset och sakristian tillbyggda. Enligt en sägen ska en byggmästare ha rymt med pengarna och församlingen kunde inte bygga ut de delarna förrän år 1921. Kyrkan målades år 1821 och det gjordes en stor renovering år 1869 då en ny läktare, fönster och bänkar sattes in. År 1963 renoverades kyrkan åter och målades i ljusa, fina färger. Kyrkan genomgick en omfattande renovering 2013. Fasaden har vit slätputs. Sadeltaket, som avsmalnar över koret är täckt av rött enkupigt tegel. Altartavlan är gjord av A G Ljungström från Sandhem. Den visar Jesus på korset med Maria, Herrens moder, till höger och lärjungen Johannes till vänster. Ett stort antal änglar svävar runt korset och en större ängel, som bär en kalk med oblat, finns på högra sidan av Jesus. Dopfunten är från 1100-talet och gjord i sandsten. Kyrkan har en faluröd klockstapel med stående lockläktpanel och spåntäckt tak. Ute på kyrkogården finns ett solur från år 1717.

Kyrkan är tillgänglighetsanpassad. Toalettbyggnad finns på kyrkogården. Max antal besökare i kyrkan är 95 stycken.

Södra Björke kyrkogård som har medeltida ursprung är en liten, rektangulär kyrkogård. Den hägnas in av en kallmur av natursten med smidesgrindar i söder och väster samt av en trädkrans av ask och hamlade lindar. Kallmuren fungerar i väster och i söder även delvis som stödmur. En liten allé med hamlade lindar leder upp till grinden i söder. I norra muren finns en öppning som leder till ett uthus och toalett. Raka grusgångar leder mellan grindarna och kyrkans portar i söder och väster, liksom längs kyrkans norrsida. Kyrkogården är trots sin ringa storlek indelad i kvarter A-G. Kvarteren öster om kyrkan avgränsas från varandra av grusgångar. I övrigt är kyrkogården grästäckt. På kyrkogården finns flera belysningsanordningar, dels ett mindre antal lampor i svartmålad metall med lätt snirklig utformning med svart plåttäckning och ofärgade kupor med råglas, dels ett par iögonfallande ställningar för fasadbelysning. På kyrkogården finns ett solur från 1717. I början av 2021 fanns det 83 aktiva gravrätter på Södra Björke kyrkogård.

Klicka härför vägbeskrivning till Södra Björke kyrka och kyrkogård.