Eriksbergs gamla kyrka

Eriksbergs gamla kyrka är uppförd under 1100-talet och enligt sägnen var det kung Erik den Helige som lät bygga kyrkan alldeles intill Erikska ättens kungsgård. Strax norr om kyrkan finns en gammal offerkälla som kallas Erik den Heliges källa.

Det ska ha varit biskop Bengt den Gode som gav Eriksbergs kyrka sina två klockor och han lät också ställa i ordning två mycket dyra relikskrin, varav ett gick till Jäla kyrka och det andra till Eriksbergs kyrka. I kyrkan finns en kopia av skrinet. Originalet såldes år 1875 och finns nu på Statens Historiska Museum.

Långhuset har haft tre ingångar. Vapenhuset i väster i sten och sakristian vid den norra väggen tillkom under 1600- eller 1700-talet. I söder finns ett vapenhus i trä från senare delen av medeltiden. Kyrkan har klockstapel från år 1955 och i kyrkomuren finns två stigluckor, vars ålder är okänd.

Koret har ett ursprungligt tunnvalv. Absiden har ett litet fönster med en himlatrappa eller Jacobs stege. Den består av nio avsmalnande avsatser som leder genom den tjocka muren.

Predikstolen ska vara den äldst bevarade i Sverige och är signerad J.A.J. år 1574. Den är fyrsidig med spegelfält i två våningar. På väggarna finns romanska målningar från 1100- och 1200-talen som var tidigare överkalkade men togs fram under renovering i mitten av 1900-talet. 

På 1800-talet byggdes en ny kyrka i Eriksberg och den gamla skulle rivas. Under en tid användes den som spannmålsmagasin, men så småningom började man att hålla gudstjänster i den gamla kyrkan då den nya var svår att värma upp under vintern.

Tillgänglighet: Kyrkan är tillgänglig med rullstol. Toalett finns. Handikappanpassad toalett i vaktmästeribyggnaden vid Eriksbergs nya kyrka.

Informationsfolder att ladda ner!

Klicka här för vägbeskrivning till Eriksbergs gamla kyrka.