Hovs församling

Tidigare Hovs församling bestod av socknarna Hov, Grude, Molla och Vesene. Varje söndag firas gudstjänst i någon av dem, eller i Kyrkans hus i Annelund.

Verksamhetsrådet består av:

Ordinarie ledamöter:
Jan Johansson (ordf.)
Henri Andreasson
Henry Eriksson
Birgit Gustafsson
Anders Halén
Lennart Hegg
Ulf Kjellqvist
Roland Larsson
Sture Lennartsson
Bengt Persson
Gert Brunnegård
Annika Martinsson

Ersättare:
Inga-Britt Blomdahl
Sture Gustafsson
Lennart Ottosson