Hovs församling

Tidigare Hovs församling bestod av socknarna Hov, Grude, Molla och Vesene. Varje söndag firas gudstjänst i någon av dem, eller i Kyrkans hus i Annelund.

Församlingsrådet i tidigare Hovs församling

Ordinarie ledamöter:
Jan Johansson (ordf.)
Inger Andersson
Henri Andreasson
Henry Eriksson
Birgit Gustafsson
Anders Halén
Lennart Hegg
Ulf Kjellqvist
Maria Larsson
Roland Larsson
Sture Lennartsson
Bengt Persson

Ersättare:
Inga-Britt Blomdahl
Sture Gustafsson
Inge Niklasson
Roy Niklasson
Lennart Ottosson
Gerd Svensson