Mjäldrunga kyrka

Mjäldrunga kyrka från 1200-talet är uppförd av sten i romansk stil med absid och triumfbåge. Vapenhuset byggdes till år 1922 och på kyrkogården finns en rödmålad klockstapel med två klockor. I taket och på väggarna finns målningar från 1600-talet bevarade. Dopfunten tros vara från 1200-talet och är av kalksten. I korets södra sida finns en träskulptur från 1400-talet som anses föreställa Johannes Döparen. Predikstolen är från 1600-talet med kassettfyllningar. I sakristian finns en järnbeslagen kista som är bevarad från 1200-talet.

En skatt längs vägen

Tillgänglighet: Begränsad tillgänglighet med rullstol.
Större toalett med bred dörr finns.

Informationsfolder att ladda ner!

Klicka här för vägbeskrivning till Mjäldrunga kyrka.