Herrljunga kyrka

Herrljunga kyrka byggdes år 1865 och ersatte dels den lilla och mycket bristfälliga kyrkan från tidig medeltid som var belägen mellan prästgården och Nossan och den gamla kyrkan i Tarsled, som revs år 1863. Efter många stridigheter om var kyrkan skulle stå beslutade Kungliga majestätet att kyrkan skulle förläggas till platsen där den nu står.

Kyrkan är byggd av sten i empirestil, också kallad Karl Johansstil, som var väldigt vanlig vid den här tiden. Kyrkan invigdes på julafton år 1865 av kontraktsprosten M.J. Lundquister under säkerligen stor pompa och ståt. Enligt protokoll från denna tiden utfördes den mesta byggnationen av församlingsbor, från hemmansägare till torpare, undantags- och bakstugehjon. Fattighjonen var befriade från arbetet. Även kvinnor fick göra ett tungt arbete med att "piska" kalken. Interiören gjordes tidstypisk med sakristia i koret och ett träkors vid altaret. Altartavlan, som målades av Herrljunga-mästaren Carl Reimer, föreställde Leonardo da Vincis Nattvarden och fanns i kyrkan fram till år 1938. 

År 1938 gjordes en omfattande restaurering där altaret och altartavlan med altarrund flyttades till korändan av kyrkan. Korfönstret murades igen liksom dörren utifrån in till den gamla sakristian. Altartavlan från Tarsleds kyrka sattes upp i koret och fanns där till renoveringen år 2005. Då öppnades fönstret upp på nytt och ett nytt glaskonstverk av glaskonstnär Anna Eggert, Göteborg sattes in. Vidare sattes nya bänkar in och även ett nytt innertak. År 1923 sattes tornuret upp med sina fyra urtavlor och har sedan dess visat tiden för både Herrljungabor och tågresenärer.

Klicka här för vägbeskrivning till Herrljunga kyrka.