Herrljunga kyrka
Foto: Skara stift

Herrljunga kyrka och gamla kyrkogård

Herrljunga kyrkas korfönster
Foto: Thomas Elg

Herrljunga kyrka byggdes år 1865 och ersatte dels den lilla kyrkan från tidig medeltid som var belägen mellan prästgården och Nossan samt den gamla kyrkan i Tarsled, som revs år 1863. Kyrkan är byggd av sten i empirestil, också kallad Karl Johansstil, som var väldigt vanlig vid den här tiden. Interiören gjordes tidstypisk med sakristia i koret och ett träkors vid altaret. Altartavlan, som målades av Herrljunga-mästaren Carl Reimer, föreställde Leonardo da Vincis Nattvarden och fanns i kyrkan fram till år 1938. År 1938 gjordes en omfattande restaurering där altaret och altartavlan med altarrund flyttades till korändan av kyrkan. Korfönstret murades igen liksom dörren utifrån in till den gamla sakristian. Altartavlan från Tarsleds kyrka sattes upp i koret. Vid renoveringen år 2005 öppnades korfönstret upp på nytt och ett nytt glaskonstverk av glaskonstnär Anna Eggert, Göteborg sattes in. Vidare sattes nya bänkar in och även ett nytt innertak. År 1923 sattes tornuret upp med sina fyra urtavlor och har sedan dess visat tiden för både Herrljungabor och tågresenärer.

Kyrkan är tillgänglighetsanpassad. Max antal besökare i kyrkan är 190 stycken.

Herrljunga gamla kyrkogård som är samtida med kyrkan som byggdes år 1865 har en rektangulär form med kyrkan placerad något söder om mitten. Kyrkogården avgränsas på alla fyra sidor av en kyrkogårdsmur som på norra, västra och östra sidan har vallar uppkastade längs insidan. Den södra sidan som vetter mor Storgatan saknar vallar. Ovansidan och insidan av denna mur är nästan helt täckt av betong. Huvudentrén mot storgatan har en pargrind i smide med fyrkantiga stenstolpar flankerad av två mindre smidesgrindar. I öppningen mot kyrkans hus står grindstolpar men den grinden saknas. Kyrkogården har för det sena 1800-talet typisk parkkaraktär. Längs östra sidan liksom längs gångarna från sydgrinden till kor och torn står rader av alm och lind. Ytterligare en rad med alm och lind återkommer i västra delen av kyrkogården. Längs västmuren står en rad med pyramidekar. I övrigt är träden spontant placerade. På kyrkogården finns också flera buskage, bland annat rhododendron. I triangeln som bildas mellan kyrkan och gångarna från sydgrinden står ett gullregn i en cirkelrund plantering. Läng norra muren avgränsas kyrkogården från parkeringen av en rad syrener. I kyrkogårdens östra och västra del finns en viss kvartersindelning med åtskiljande grusgångar men i övrigt är kyrkogården gräsbevuxen. Kyrkogården är uppdelad i tre kvarter. A, B och C. Gångnätet är oregelbundet. Längs asfaltsgångarna mellan grinden och kyrkan och mellan kyrkan och Kyrkans hus står strama svarta gatlyktor regelbundet placerade. Framför kyrkporten i väster bildas en rundad plats avgränsad av häckar och bänkar. I början av 2021 fanns det 209 aktiva gravrätter på Herrljunga kyrkogård.

Klicka här för vägbeskrivning till Herrljunga kyrka och kyrkogård.