Foto: Jim Elfström

Gudstjänst och kyrkliga handlingar

Varje vecka är du välkommen att fira gudstjänst. Vi bjuder in dig till andakt och gudstjänst på söndagar eller i vardagen. Läs mer om vårt utbud eller se vad som händer i vår kalender.

Rikt gudstjänstliv

Herrljunga pastorat har ett rikt gudstjänstliv och vi har regelbundet gudstjänster i våra kyrkor. Varje söndag firas minst en gudstjänst i varje församling.