Fjärilen

Föräldrarna är de viktigaste personerna i ett barns liv. När de mår psykiskt dåligt eller är beroende kommer barnens behov ofta i andra hand även om föräldrarna inte önskar det.

För tillfället finns det ingen pågående grupp i Fjärilen!

I Herrljunga och Vårgårda finns Fjärilen som stöd till barn och ungdomar i dessa familjer. Känner du dig ensam och tror att ingen annan känner såhär? Du är inte ensam! Fjärilen har kostnadsfria stödgrupper för barn och ungdomar som har eller har haft en vuxen i sin närhet som mår psykiskt dåligt, har problem med alkohol eller annat beroende.

I en stödgrupp får man:

  • Lära sig om hur beroende och psykisk ohälsa påverkar familjen

  • Möta andra i liknande situationer och dela erfarenheter

  • Känna igen, visa och acceptera egna känslor och behov

Känner du igen dig eller vet någon annan som skulle behöva komma till Fjärilen?

Kontakta oss:
E-post: stdgruppfjarilen@gmail.com
Facebook: Fjärilen - Stödgrupper i Herrljunga & Vårgårda
Telefon: Maria 0725-01 69 76 eller Anna 0724-51 57 32