Broddarps kyrka

Broddarps kyrka invigdes år 1899 och ersatte då den äldre kyrkan från 1200-talet som ansågs för liten och i för dåligt skick för att restaureras. Kyrkan är byggd i huggen natursten och sadeltaket är försett med rött enkupigt tegel. Fönstren är i romansk stil och har gråmålade bågar. I sakristians ena vägg finns en gravsten från år 1613 som antas vara gravstenen efter adelsmannen Nils Kafle på Hallanda gård. Dopfunten från 1200-talet och altartavlan från 1600-talet fanns båda i den gamla kyrkan. Kyrkan har ett torn i väster med ett utvändigt rundat trapphus, vilket tillkom för att ge kyrkan en medeltida prägel. År 2007-2008 gjordes en in- och utvändig renovering och då tog man fram den ursprungliga färgsättningen i taket med schablonmålningar.

Klicka här för vägbeskrivning till Broddarps kyrka.