Foto: Skara stift

Broddarp kyrka och kyrkogård

Broddarps kyrka invigdes år 1899 och ersatte då den äldre kyrkan från 1200-talet som ansågs för liten och i för dåligt skick för att restaureras. Kyrkan är byggd i huggen natursten och sadeltaket är försett med rött enkupigt tegel. Fönstren är i romansk stil och har gråmålade bågar. Dopfunten från 1200-talet och altartavlan från 1600-talet fanns båda i den gamla kyrkan. Kyrkan har ett torn i väster med ett utvändigt rundat trapphus, vilket tillkom för att ge kyrkan en medeltida prägel. Vid den senaste renoveringen år 2007-2008 gjordes både en in- och utvändig renovering och då tog man fram den ursprungliga färgsättningen i taket med schablonmålningar.

Kyrkan är tillgänglighetsanpassad vid planerade besök då lösa ramper placeras ut in till kyrkan. Tillgänglighetsanpassad toalett finns utanför kyrkan. Max antal besökare i kyrkan är 100 stycken.

Broddarp kyrkogård är belägen på gränsen mellan skog och slätt. Kyrkogården har medeltida anor, om vilka två resta korsristade stenar vittnar om. Formen är rektangulär och kyrkogården omges av kallmurar av natursten, vilka i väster och norr utgör stödmurar. På den norra stödmuren växer lövhäck. I norr finns i höjd med kyrktornet en öppning med sentida grindpar i smide mellan två fyrkantiga stenstolpar. Från denna löper en rak asfalterad gång fram till kyrkans västport och omsluter därefter kyrkan. På insidan av kyrkogårdsmuren finns en gles trädkrans av gamla askar. Kyrkogårdens 1800-talsrutnät av grusgångar lades igen 1955 varefter nu alla kvarter bildar en sammanhängande gräsyta. Belysningen består av gammeldags gatlyktor med gult råglas på svart stolpe. På senare tid har en askgravlund anlagts. I början av 2021 fanns det 114 aktiva gravrätter på Broddarps kyrkogård.

Klicka här för vägbeskrivning till Broddarps kyrka.