Foto: Gustaf Hellsing

Att vårda kyrkans inventarier

De kyrkliga inventarierna har skapats och anskaffats för att bära fram budskapet om den kristna tron. De ska vårdas så de kan tjäna sitt ändamål. Vissa inventarier används inte längre i gudstjänsterna men vittnar om hur tron förkunnats genom seklerna. Här finns läsning för dig som är inventarieansvarig i din församling, eller helt enkelt intresserad av vården av kyrkans inventarier.

En aktuell inventarieförteckning ger många fördelar. Bristfälliga förteckningar kan leda till att föremål försvinner utan att det märks, och att de är svåra att identifiera vid stölder.

Skara stift har tagit fram en broschyr med råd och riktlinjer för inventarieförteckningar. Broschyren som heter Tingens ordning kan laddas ner nedan. Där finns också Matilda Dahlquists bok som är en gedigen genomgång av ämnet.

De kyrkliga inventarierna kommer att uppmärksammas mer än hittills i samband med biskopens visitationer. I det arbetet är broschyren en bra vägledning.

Digital inventarieförteckning

Svenska kyrkan har numera ett eget system för digitala inventarieförteckningar. Det heter Sacer. 

Två häften med råd och riktlinjer

Våra kyrkor med sina skatter ska vara öppna och tillgängliga för alla. Genom ett gott säkerhetsarbete i våra kyrkor kan vi möjliggöra ett ökat öppethållande.

Under våren 2014 togs två häften med riktlinjer fram. Riktlinjerna är utarbetade av Linda Denlert på Västarvet och behandlar kortfattat frågor om stöld, skadegörelse, brand samt säker föremålshantering. Båda dokumenten finns som nedladdningsbara filer längst ner på sidan.

Fler tips och råd

Här nere på sidan hittar du länkar till dokument som ger råd och vägledning för arbetet med inventarier. Bland annat finns en vägledning för fotografering av inventarier. Den visar hur man med enkla medel gör foton till viktiga dokument i arbetet. Vägledningen är framtagen av Södra Viings pastorat.

 

Du kanske också är intresserad av:

Säkerhet i öppna kyrkor

Sommartid - och även andra delar av året - är många kyrkor öppna. Det är en viktig plats för enskilda människor att få komma till. Men det väcker också frågor i församlingar och pastorat kring hur man hanterar säkerheten och minskar stöldrisker. Här finns några tips.

Var rädd om kyrkans böcker

Hur tar man bäst hand om de böcker som förvaras och används i kyrkobyggnaden? Det vill projektet om kyrkornas böcker ge svar på.

Kunskapsbank

Här kan du läsa om, klicka dig vidare och ladda ner olika rapporter och dokument, äldre och nyare, som syftar till att sprida kunskap och dela erfarenheter om fastigheter och kulturarv.