Foto: Sven-Erik Falk

Tämä on Skaran hiippakunta

Ruotsin kirkossa on 13 hiippakuntaa.

 

Hiippakunnan tehtävä on tukea paikallisseurakuntia. Tätä työtä johtaa piispa. Hiippakunta järjestää koulutusta sekä työntekijöille, kirkkovaltuutetuille että muille vapaaehtoisille. Hiippakunta auttaa seurakuntia kysymyksissä jotka koskevat esimerkiksi nuorisotyötä, kiinteistöjen hoitoa, tietotekniikkaa ym.

Hiippakunnan tehtäviin kuuluu myös kirkon omaisuuden kuten maitten, metsien ja rahastojen hoito. Seurakunnille jaetaan näistä saatava ylijäämä.

Hiippakuntakanslia

Hiippakuntakansliassa, joka sijaitsee Skaran tuomiokirkon vieressä, hoidetaan asioita, jotka kuuluvat hiippakunnan vastuualueeseen.

Kansliassa työskentelee yhteensä noin viisikymmentä henkilöä seurakuntaosastolla,  hallinto-osastolla, johtoryhmässä sekä osastolla, jonka vastuulle kuuluu kirkon omaisuuden hoito.

Seurakuntaosaston tehtäviin kuuluu hiippakunnan alueella tehtävän seurakuntatyön kehittäminen. Se tapahtuu järjestämällä koulutusta, inspiraatiopäiviä ja tekemällä erilaisia projekteja yhdessä pastoraattien kanssa. Suomenkielinen työ hiippakunnassa kuuluu seurakuntaosaston vastuualueeseen.

Kirkon omaisuuden, metsien, maaomaisuuden sekä arvopaperien hoitoa varten hiippakunnassa on oma osasto.

Hallinto-osaston vastuulla on mm. talous- ja henkilökysymykset sekä tietotekniikka.

Johtoryhmä organisoi mm. piispantarkastuksia. Monet lakiasiat kuuluvat johtoryhmälle.