Foto: Lina Beutler /Ikon

Sjung i kör!

Över en halv miljon människor sjunger i kör i Sverige och många körsångare och forskare vittnar om vad sången gör för vårt välbefinnande både till kropp och själ.

I Skara stift finns körer för alla åldrar. Det finns körer för nybörjare och för körvana.

Körerna har en särskilt viktig uppgift i församlingens gudstjänster, musikgudstjänster och konserter.

Skara stift samarbetar med två kyrkosångsförbund:

 Barn och unga