Stiftets internationella råd

Internationella rådets uppgift är att inspirera till engagemang, ordna studieresor och fortbildning för alla runt om i stiftet som är ideellt engagerade i internationella frågor och då framför allt för Act Svenska kyrkan.

Ledamöter är Birgit Kullingsjö (ordförande), Sara Roland (vice ordförande), Carina Johansson, Karin Carlsson, Inga Fransson, Jane Bäckman, Ingegerd Kallioniemi, Sanna Waithaka, Kajsa Svantesson och Thea Westermark (representanter för Svenska Kyrkans Unga i Skara stift), Per Larsson (representant för Senapskornet) och Urban Jormeus (stiftets internationella sekreterare).