Stiftets internationella råd

Internationella rådets uppgift är att inspirera till engagemang, ordna studieresor och fortbildning för alla runt om i stiftet som är ideellt engagerade i internationella frågor och då framför allt för Act Svenska kyrkan.

Ledamöter är birgit.kullingsjo@gmail.com (ordförande), Sara Roland (vice ordförande), Carina Johansson, Karin Carlsson, Inga Fransson, Jane Bäckman, Ingegerd Kallioniemi, Sanna Waithaka, Kajsa Svantesson och Thea Westermark (representanter för Svenska Kyrkans Unga i Skara stift), Per Larsson (representant för Senapskornet) och Urban Jormeus (stiftets internationella sekreterare).