Stiftets internationella råd

Sara Strömberg från Falköping är ordförande i stiftets internationella råd.

Rådet har 15 ledamöter inklusive ersättare och väljs vart fjärde år. Uppgiften är att ordna inspiration, studieresor och fortbildning för alla runt om i stiftet som är ideellt engagerade i internationella frågor.

Ledamöterna är: Sara Strömberg (ordförande), Birgitta Edvinson (vice ordförande), Märta Bodin, Carina Johansson, Karin Carlsson, Inga Fransson, Sara Roland, Ulrika Åshagen, Johanna Berggren, Birgit Kullingsjö, Ingegerd Kallioniemi, Sanna Waithaka, Ailin Skog, Per Larsson (Senapskornet) och Urban Jormeus (stiftets internationella sekreterare).

Här hittar du alla e-postadresser samt telefonnummer till ledamöterna i internationella rådet