Stiftets internationella råd

Sara Strömberg från Falköping är ordförande i stiftets internationella råd.

Rådet har 15 ledamöter inklusive ersättare och väljs vart fjärde år. Uppgiften är att ordna inspiration, studieresor och fortbildning för alla runt om i stiftet som är ideellt engagerade i internationella frågor.

Ledamöterna är: Sara Strömberg (ordförande), Birgitta Edvinson (vice ordförande), Daniel Uddling, Inga Fransson, Märta Bodin, Ulrika Åshagen , Karin Carlsson, Carina Johansson, Johanna Berggren, Birgit Kullingsjö, Ingegerd Kallioniemi, Per Larsson, Anna Andersson, Sara Roland, Urban Jormeus (stiftets internationelle sekreterare), Per Larsson (Senapskornet) och Cheyenne Thor (Ung i den världsvida kyrkan).

Här hittar du alla e-postadresser samt telefonnummer till ledamöterna i internationella rådet