Musikgudstjänster och konserter

Kyrkomusiken är en viktig del i kyrkans liv. Svenska kyrkan med sina över 2000 kyrkomusiker och ca 5000 körer arrangerar runt 4000 konserter varje år.