Skara-Vara-Essunga-Grästorp

Skara pastorat
Församlingar: Skara domkyrkoförsamling, Ardala, Valle.
Marumsgatan 3A, 532 31 SKARA
Tel 0511-265 00
Kyrkoherde: domprost Robert Lorenzon
Pastoratets hemsida

Varabygdens församling
Box 124, 534 22  VARA
Besöksadress: Sveagatan 7, 53431 VARA
Tel 0512-79 72 80
Kyrkoherde: Lovisa Carlsson
Församlingens hemsida

Essunga pastorat
Församlingar: Essunga, Främmestad-Bäreberg.
Södra vägen 6, Eken
465 31 NOSSEBRO
tel. 0512-300 000
Kyrkoherde: Fredrik Nordlund
Pastoratets hemsida

Grästorps pastorat
Församlingar: Tengene, Trökörna, Fridhem, Särestad, Flo.
Kyrkans Hus, Tengenevägen 1,  467 30 GRÄSTORP
Tel 0514-585 60
Kyrkoherde: AnnaLena Nordlund
Pastoratets hemsida