Foto: Alex & Martin/Ikon

Svenska kyrkan Skara

Skara domkyrkoförsamling, Valle församling, Ardala församling

Bön är ett samtal med Gud. Du kan be hur som helst och om vad som helst, med ord eller tyst i hjärtat. Det är lika mycket en bön om du ber i en kyrka, i naturen eller på bussen från skolan eller jobbet. Om du har svårt att formulera en bön, kan du ta hjälp av de tre orden tack, hjälp och förlåt. De flesta har ju något att tacka för, något som vi känner att vi behöver hjälp och stöd i, och något vi ångrar att vi sagt eller gjort mot en annan människa. Vi människor behöver formulera vår glädje, vår oro och våra rädslor. Med hjälp av Svenska kyrkans bönewebb kan vi göra våra böner synliga, både för oss själva och för andra. Vi kan dela varandras glädjeämnen och sorger. Klicka för att skriva din bön eller tända ett ljus på bönewebben…

Bönewebben

Bön är ett samtal med Gud. Du kan be hur som helst och om vad som helst, med ord eller tyst i hjärtat. Det är lika mycket en bön om du ber i en kyrka, i naturen eller på bussen från skolan eller jobbet. Om du har svårt att formulera en bön, kan du ta hjälp av de tre orden tack, hjälp och förlåt. De flesta har ju något att tacka för, något som vi känner att vi behöver hjälp och stöd i, och något vi ångrar att vi sagt eller gjort mot en annan människa. Vi människor behöver formulera vår glädje, vår oro och våra rädslor. Med hjälp av Svenska kyrkans bönewebb kan vi göra våra böner synliga, både för oss själva och för andra. Vi kan dela varandras glädjeämnen och sorger. Klicka för att skriva din bön eller tända ett ljus på bönewebben…

Det är hög tid att bryta skadliga traditioner. Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp. Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Men beroende på var vi föds, eller vilket kön vi har, ser verkligheten olika ut.  
Flickor utsätts för diskriminering och orättvisor, bara för att de är flickor. I flera delar av världen anses flickor mindre värda än pojkar. Miljontals flickor saknar egna identitetshandlingar, vilket innebär att de bland annat inte kan rösta eller öppna ett bankkonto. I många länder får de inte äga land eller ärva egendom. Därmed hamnar de i beroendeställning och får svårt att påverka sin egen situation. Act Svenska kyrkan stödjer projekt över hela världen för att stärka flickors rätt till god hälsa, värdighet och makt över sitt eget liv. I julinsamlingen, som startar vid första advent och pågår till trettondag jul, kan du vara med i kampen för varje flickas rätt att kunna påverka sin framtid. Swisha din julgåva till 900 1223. Tack! Klicka för att läsa mer om Act Svenska kyrkan...

"Bryt en tradition" - Julinsamlingen 2020

Det är hög tid att bryta skadliga traditioner. Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp. Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Men beroende på var vi föds, eller vilket kön vi har, ser verkligheten olika ut. Flickor utsätts för diskriminering och orättvisor, bara för att de är flickor. I flera delar av världen anses flickor mindre värda än pojkar. Miljontals flickor saknar egna identitetshandlingar, vilket innebär att de bland annat inte kan rösta eller öppna ett bankkonto. I många länder får de inte äga land eller ärva egendom. Därmed hamnar de i beroendeställning och får svårt att påverka sin egen situation. Act Svenska kyrkan stödjer projekt över hela världen för att stärka flickors rätt till god hälsa, värdighet och makt över sitt eget liv. I julinsamlingen, som startar vid första advent och pågår till trettondag jul, kan du vara med i kampen för varje flickas rätt att kunna påverka sin framtid. Swisha din julgåva till 900 1223. Tack! Klicka för att läsa mer om Act Svenska kyrkan...

För sjunde året i rad ger biskop Åke Bonnier ut ett brev till församlingarna i Skara stift. Denna gång handlar det om mission, som är en del av kyrkans grundläggande uppgift. Även om pandemin gör att människor inte kan samlas på samma sätt som tidigare, finns ändå ett behov att samtala och mötas kring stora och viktiga frågor. - Gud tar oss i anspråk för att vi ska berätta om Guds gränslösa kärlek och omsorg, betonar biskop Åke. Klicka för att läsa biskopens brev…

Biskopens brev om mission

För sjunde året i rad ger biskop Åke Bonnier ut ett brev till församlingarna i Skara stift. Denna gång handlar det om mission, som är en del av kyrkans grundläggande uppgift. Även om pandemin gör att människor inte kan samlas på samma sätt som tidigare, finns ändå ett behov att samtala och mötas kring stora och viktiga frågor. - Gud tar oss i anspråk för att vi ska berätta om Guds gränslösa kärlek och omsorg, betonar biskop Åke. Klicka för att läsa biskopens brev…

När gudstjänster inte kan firas som vanligt i kyrkorna försöker vi hitta andra alternativ. Under adventstiden är Skara domkyrka, S:ta Annagårdens kyrksal och Varnhems klosterkyrka öppna för enskild bön och samtal dagligen kl. 9.00-16.00 (S:ta Annagården månd-fred). Välkommen in för bön och en stilla stund. Vissa tider finns kyrkans medarbetare på plats för ett samtal för den som önskar.  Församlingarna ber varje måndag till fredag kl. 9.00, 12.00 och 15.00. Bed gärna med därhemma.

Öppna kyrkor i adventstid

När gudstjänster inte kan firas som vanligt i kyrkorna försöker vi hitta andra alternativ. Under adventstiden är Skara domkyrka, S:ta Annagårdens kyrksal och Varnhems klosterkyrka öppna för enskild bön och samtal dagligen kl. 9.00-16.00 (S:ta Annagården månd-fred). Välkommen in för bön och en stilla stund. Vissa tider finns kyrkans medarbetare på plats för ett samtal för den som önskar. Församlingarna ber varje måndag till fredag kl. 9.00, 12.00 och 15.00. Bed gärna med därhemma.

Kyrkans Hus Skara

Ursäkta röran!

Från mitten av september 2020 och några månader framåt kommer en ombyggnad att ske av entré och expedition i Kyrkans Hus i Skara. Detta innebär att det blir lite rörigt, dammigt och trångt. Vissa dagar kan expeditionen komma att hålla stängt eller byta öppettider. Välkommen att kontakta oss på tel. 0511-265 00 för mer information.

ACT är Svenska kyrkans internationella arbete mot fattigdom, förtryck och orättvisor. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Därför finns Svenska kyrkan också internationellt där vi arbetar tillsammans med andra kyrkor och organisationer. 
SKUT är Svenska kyrkans församling i utlandet för dig som är ute och reser och vill ha någon att prata med på ditt eget språk. Det kan handla om livet, relationer, det som händer i världen eller om Gud. Klicka och läs mer om ACT och SKUT…

Internationellt arbete - ACT och SKUT

ACT är Svenska kyrkans internationella arbete mot fattigdom, förtryck och orättvisor. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Därför finns Svenska kyrkan också internationellt där vi arbetar tillsammans med andra kyrkor och organisationer. SKUT är Svenska kyrkans församling i utlandet för dig som är ute och reser och vill ha någon att prata med på ditt eget språk. Det kan handla om livet, relationer, det som händer i världen eller om Gud. Klicka och läs mer om ACT och SKUT…

Skara pastorat

Till expeditionen i Kyrkans Hus vänder du dig när du vill boka tid för dop eller vigsel. Här kan du också få svar på frågor om gudstjänster och grupper.
Välkommen att kontakta oss!

Besöksadress: Kyrkans Hus, Malmgatan 3B, Skara

Expedition Kyrkan Hus: helgfri månd-fred 10.00-12.00
Tel. 0511-265 00 Mail: Skara pastorat

Postadress: Skara pastorat, Malmgatan 3A, 532 31 Skara
bg 460-5465  pg 118706-1  org.nr. 252003-2869

 

Kyrkogårdsförvaltning

Till kyrkogårdsförvaltningens expedition vänder du dig när det gäller frågor om begravning, gravplats och kyrkogård. Läs mer om Kyrkogårdsförvaltningen...
Välkommen att kontakta oss!

Besöksadress: Marie kyrkogård, Axvallagatan, 532 37 Skara

Expedition Marie kyrkogård: helgfri månd-fred 8.00-12.00

Tel: 0511-265 40  Mail: Kyrkogårdsförvaltningen

Postadress: Kyrkogårdsförvaltningen, Malmgatan 3A, 532 31 Skara

Fastighetsförvaltning

Till fastighetsförvaltningen vänder du dig när det gäller frågor om pastoratets fastigheter. Läs mer om Fastighetsförvaltningen...

Besöksadress: Marie kyrkogård, Axvallagatan, 532 37 Skara
Postadress: Fastighetsförvaltningen, Malmgatan 3A, 532 31 Skara