Meny

Svenska kyrkan Skara

Skara domkyrkoförsamling, Valle församling, Ardala församling

Under påskhelgen sänder SVT ”Påskens berättelser” i tre delar. Prästen Britt-Marie Hjertén berättar påskens berättelser från Skara domkyrka. Producent på SVT är Johannes Söderberg. Sändningstider för "Påskens berättelser" i SVT 1: del 1 Långfredag 10/4 kl. 17.50, del 2 Påskafton 11/4 kl. 17.45, del 3 Påskdagen 12/4 kl. 17.50.  ”Påskens berättelser” kommer även att kunna ses på SVT Play. Glad påsk!

Påskens berättelser från Skara domkyrka

Under påskhelgen sänder SVT ”Påskens berättelser” i tre delar. Prästen Britt-Marie Hjertén berättar påskens berättelser från Skara domkyrka. Producent på SVT är Johannes Söderberg. Sändningstider för "Påskens berättelser" i SVT 1: del 1 Långfredag 10/4 kl. 17.50, del 2 Påskafton 11/4 kl. 17.45, del 3 Påskdagen 12/4 kl. 17.50. ”Påskens berättelser” kommer även att kunna ses på SVT Play. Glad påsk!

påskliljor

Fira påsken i kyrkan

Påsken är kyrkans största helg. Vi firar att Jesus besegrar döden. Palmsöndagen inleder Stilla veckan som leder fram till Påskdagen då livets ljus tänds på nytt "Jesus Kristus är uppstånden". Välkommen till påskens gudstjänster! För plats, dag och tid se kalendern. Klicka för att läsa mer om påsken...

- en upplevelsegudstjänst för alla åldrar med barnet i centrum! Ungefär en gång per månad firas Barnens katedral i Skara domkyrka. Utifrån barnens uttryckssätt firar vi en gudstjänst full av berättande, upplevelser, sång, musik, drama, fika och gemenskap. Oavsett ålder kan vi beröras av olika sinnliga upplevelser. Våren 2020 inbjuds till Barnens katedral söndagarna 23 februari, 22 mars, 26 april och 31 maj kl. 16.00. Varmt välkommen att vara med!

Barnens katedral

- en upplevelsegudstjänst för alla åldrar med barnet i centrum! Ungefär en gång per månad firas Barnens katedral i Skara domkyrka. Utifrån barnens uttryckssätt firar vi en gudstjänst full av berättande, upplevelser, sång, musik, drama, fika och gemenskap. Oavsett ålder kan vi beröras av olika sinnliga upplevelser. Våren 2020 inbjuds till Barnens katedral söndagarna 23 februari, 22 mars, 26 april och 31 maj kl. 16.00. Varmt välkommen att vara med!

Sinnesromässan ger oss möjlighet att för en stund stanna upp och reflektera över livet. Vad är det som ger oss sinnesro? Fika från kl. 17.00, gudstjänsten börjar kl. 17.30. Nattvarden består av alkoholfritt vin och glutenfria oblater finns. Välkommen våren 2020: 12/1, 9/2, 8/3, 5/4, 3/5, 24/5. En stund av ro.

Sinnesromässa i Skara domkyrka

Sinnesromässan ger oss möjlighet att för en stund stanna upp och reflektera över livet. Vad är det som ger oss sinnesro? Fika från kl. 17.00, gudstjänsten börjar kl. 17.30. Nattvarden består av alkoholfritt vin och glutenfria oblater finns. Välkommen våren 2020: 12/1, 9/2, 8/3, 5/4, 3/5, 24/5. En stund av ro.

Skara pastorat

Till expeditionen i Kyrkans Hus vänder du dig när du vill boka tid för dop eller vigsel. Här kan du också få svar på frågor om gudstjänster och grupper.
Välkommen att kontakta oss!

Besöksadress: Kyrkans Hus, Malmgatan 3B, Skara

Expedition Kyrkan Hus: helgfri månd-fred 10.00-12.00
Tel. 0511-265 00 Mail: Skara pastorat

Postadress: Skara pastorat, Malmgatan 3A, 532 31 Skara
bg 460-5465  pg 118706-1  org.nr. 252003-2869

 

Kyrkogårdsförvaltning

Till kyrkogårdsförvaltningens expedition vänder du dig när det gäller frågor om begravning, gravplats och kyrkogård. Läs mer om Kyrkogårdsförvaltningen...
Välkommen att kontakta oss!

Besöksadress: Marie kyrkogård, Axvallagatan, 532 37 Skara

Expedition Marie kyrkogård: helgfri månd-fred 8.00-12.00

Tel: 0511-265 40  Mail: Kyrkogårdsförvaltningen

Postadress: Kyrkogårdsförvaltningen, Malmgatan 3A, 532 31 Skara

Fastighetsförvaltning

Till fastighetsförvaltningen vänder du dig när det gäller frågor om pastoratets fastigheter. Läs mer om Fastighetsförvaltningen...

Besöksadress: Marie kyrkogård, Axvallagatan, 532 37 Skara
Postadress: Fastighetsförvaltningen, Malmgatan 3A, 532 31 Skara