Foto: Alex & Martin/Ikon

Svenska kyrkan Skara

Skara domkyrkoförsamling, Ardala församling och Valle församling

Sjung upp dig inför julen!

Sjung upp dig inför julfirandet! Några av julens sånger och psalmer låter vi tillsammans klinga under Skara domkyrkas valv under ledning av Per Larsson och Reibjörn Carlshamre. Välkommen till Skara domkyrka tisdag 21 december kl. 8.00 eller 18.00!

Ivar Widéens juloratorium

För 150 år sedan föddes Ivar Widéen, kyrkomusiker, tonsättare och domkyrkoorganist i Skara under 51 år 1900-1951. Ivar Widéens juloratorium har i all sin enkelhet och anspråkslöshet en klarhet och renhet som hör evigheten till. Medverkar gör Domkyrkokören, stråkar ut Skara bygdens symfoniorkester, Per Larsson, Åsa Nyberg, Reibjörn Carlshamre m.fl. Välkommen till Skara domkyrka tisdag 28 december kl. 18.00. Fri entré.

Framtidstro

Inför advent har ett nytt nummer av pastoratstidningen "Framtidstro" delats ut till alla hushåll i Skara kommun. Margareta Kraepelien Lundh och Lars-Göran Lönnermark delar med sig av tankar och erfarenheter kring hur kropp, själ och ande samspelar. Läs om Skaramissalet som flyttas till domkyrkan för en dag och om Magnus Lundberg som är ny kantor i Ardala. Här finns också domprostens krönika och information om årets julinsamling och gemenskap i advent och jul. Klicka för att läsa tidningen här...

Varnhem klosterkyrka

Varnhems kyrka stängd för antikvarisk städning

Från september 2021 till påsk 2022 är Varnhems klosterkyrka stängd på grund av antikvarisk städning. Återöppnande av klosterkyrkan planeras till påskdagen 17 april 2022. Under tiden som Varnhems kyrka är stängd är Skärvs kyrka huvudkyrka i Valle församling. Här kommer söndagens huvudgudstjänst firas och hit kommer dop, vigslar och begravningar som annars varit tänkta i Varnhem att hänvisas i första hand.

Skara pastorat

Till expeditionen i Kyrkans Hus vänder du dig när du vill boka tid för dop eller vigsel. Här kan du också få svar på frågor om gudstjänster och grupper.
Välkommen att kontakta oss!

Besöksadress: Kyrkans Hus, Malmgatan 3B, Skara

Expedition Kyrkan Hus: helgfri månd-fred 10.00-12.00
Tel. 0511-265 00 Mail: Skara pastorat

Postadress: Skara pastorat, Malmgatan 3A, 532 31 Skara
bg 460-5465  pg 118706-1  org.nr. 252003-2869

 

Kyrkogårdsförvaltning

Till kyrkogårdsförvaltningens expedition vänder du dig när det gäller frågor om begravning, gravplats och kyrkogård. Läs mer om Kyrkogårdsförvaltningen...
Välkommen att kontakta oss!

Besöksadress: Marie kyrkogård, Axvallagatan, 532 37 Skara

Expedition Marie kyrkogård: helgfri månd-fred 8.00-12.00

Tel: 0511-265 40  Mail: Kyrkogårdsförvaltningen

Postadress: Kyrkogårdsförvaltningen, Skara pastorat,
Malmgatan 3A, 532 31 Skara

Fastighetsförvaltning

Till fastighetsförvaltningen vänder du dig när det gäller frågor om pastoratets fastigheter. Läs mer om Fastighetsförvaltningen...

Besöksadress: Marie kyrkogård, Axvallagatan, 532 37 Skara
Postadress: Fastighetsförvaltningen, Skara pastorat,
Malmgatan 3A, 532 31 Skara