Meny

Svenska kyrkan Skara

Skara domkyrkoförsamling, Valle församling, Ardala församling

8 juli 2020 - Nu är det sommar efter en lång och ovanlig vår då spridningen av Coronaviruset kraftigt påverkat våra liv. Begreppet social distansering har funnits på alla läppar och inneburit förändringar i hur vi lever och umgås, så också i kyrkan. Nu hade vi alla hoppats att det skulle vara över och de stora frågorna som många av oss bär är; hur blir hösten? När är 
allt som vanligt igen? Frågor som fortfarande står obesvarade. Samtidigt är tröttheten stor och det är lätt att släppa på uppmärksamheten när situationen blir långvarig. Därför blir det extra viktigt, för hur spridningen av Corona och Covid 19 utvecklar sig, att vi håller ut och följer de riktlinjer och beslut som folkhälsomyndigheten och regeringen ger. Under dessa förutsättningar vill vi i Skara pastorat alltjämt fira Gudstjänst, be och ingjuta hopp om en förändrad framtid och förmedla trygghet i att Gud finns med som en bärande kraft mitt i allt. Klicka för att läsa uppdaterad info om vad som gäller i Skara pastorat…

Domprostens information med anledning av coronaviruset

8 juli 2020 - Nu är det sommar efter en lång och ovanlig vår då spridningen av Coronaviruset kraftigt påverkat våra liv. Begreppet social distansering har funnits på alla läppar och inneburit förändringar i hur vi lever och umgås, så också i kyrkan. Nu hade vi alla hoppats att det skulle vara över och de stora frågorna som många av oss bär är; hur blir hösten? När är allt som vanligt igen? Frågor som fortfarande står obesvarade. Samtidigt är tröttheten stor och det är lätt att släppa på uppmärksamheten när situationen blir långvarig. Därför blir det extra viktigt, för hur spridningen av Corona och Covid 19 utvecklar sig, att vi håller ut och följer de riktlinjer och beslut som folkhälsomyndigheten och regeringen ger. Under dessa förutsättningar vill vi i Skara pastorat alltjämt fira Gudstjänst, be och ingjuta hopp om en förändrad framtid och förmedla trygghet i att Gud finns med som en bärande kraft mitt i allt. Klicka för att läsa uppdaterad info om vad som gäller i Skara pastorat…

Act Svenska kyrkan lyfter under maj till augusti coronavirusets konsekvenser bland människor som redan lever i utsatta situationer. Coronaviruset gör inga undantag. För miljontals människor i världen kan livet inte bara stanna upp och vänta på bättre tider. Tillsammans med systerkyrkor och lokala krafter står vi upp för mänskliga rättigheter och genomför livsavgörande diakonala insatser bland människor som lever i utsatta situationer. Det stöd vi ger är helt avgörande i en tid av kris. Nu mer än någonsin ser vi verkligen att vi alla lever under samma himmel. 
Tillsammans sprider vi hopp! Klicka för mer information om Act och sommarens kampanj…

Sommarkampanj Act Svenska kyrkan

Act Svenska kyrkan lyfter under maj till augusti coronavirusets konsekvenser bland människor som redan lever i utsatta situationer. Coronaviruset gör inga undantag. För miljontals människor i världen kan livet inte bara stanna upp och vänta på bättre tider. Tillsammans med systerkyrkor och lokala krafter står vi upp för mänskliga rättigheter och genomför livsavgörande diakonala insatser bland människor som lever i utsatta situationer. Det stöd vi ger är helt avgörande i en tid av kris. Nu mer än någonsin ser vi verkligen att vi alla lever under samma himmel. Tillsammans sprider vi hopp! Klicka för mer information om Act och sommarens kampanj…

stenbänk Skärv

Sommaröppna kyrkor i Valle församling

Under sommaren är flera av Valle församlings kyrkor öppna dagtid. Eggby kyrka är öppen dagligen under sommaren kl. 10-18. Norra Vings kyrka, Skärvs kyrka och Öglunda kyrka är öppna 1/7-31/10 kl. 8-19. Varnhems klosterkyrka är öppen dagligen 21/3-30/9 kl. 10-17 (ej midsommarafton) samt fredag, lördag, söndag 1/10-1/11 kl. 10-17. Välkommen in för ett besök och en stilla stund!

Under sommaren hålls flera av Ardala församlings kyrkor öppna dagtid. Skallmeja kyrka är öppen 15/6-2/8 kl. 9-19, Bjärklunda kyrka 22/6-9/8 kl. 9-18 och Händene kyrka är öppen 6/7-9/8 kl. 10-18. Marums kyrka och Vinköls kyrka är öppna 1/7-31/10 kl. 8-19. Välkommen in för ett besök och en stilla stund!

Sommaröppna kyrkor i Ardala församling

Under sommaren hålls flera av Ardala församlings kyrkor öppna dagtid. Skallmeja kyrka är öppen 15/6-2/8 kl. 9-19, Bjärklunda kyrka 22/6-9/8 kl. 9-18 och Händene kyrka är öppen 6/7-9/8 kl. 10-18. Marums kyrka och Vinköls kyrka är öppna 1/7-31/10 kl. 8-19. Välkommen in för ett besök och en stilla stund!

Skara pastorat

Till expeditionen i Kyrkans Hus vänder du dig när du vill boka tid för dop eller vigsel. Här kan du också få svar på frågor om gudstjänster och grupper.
Välkommen att kontakta oss!

Besöksadress: Kyrkans Hus, Malmgatan 3B, Skara

Expedition Kyrkan Hus: helgfri månd-fred 10.00-12.00
Tel. 0511-265 00 Mail: Skara pastorat

Postadress: Skara pastorat, Malmgatan 3A, 532 31 Skara
bg 460-5465  pg 118706-1  org.nr. 252003-2869

 

Kyrkogårdsförvaltning

Till kyrkogårdsförvaltningens expedition vänder du dig när det gäller frågor om begravning, gravplats och kyrkogård. Läs mer om Kyrkogårdsförvaltningen...
Välkommen att kontakta oss!

Besöksadress: Marie kyrkogård, Axvallagatan, 532 37 Skara

Expedition Marie kyrkogård: helgfri månd-fred 8.00-12.00

Tel: 0511-265 40  Mail: Kyrkogårdsförvaltningen

Postadress: Kyrkogårdsförvaltningen, Malmgatan 3A, 532 31 Skara

Fastighetsförvaltning

Till fastighetsförvaltningen vänder du dig när det gäller frågor om pastoratets fastigheter. Läs mer om Fastighetsförvaltningen...

Besöksadress: Marie kyrkogård, Axvallagatan, 532 37 Skara
Postadress: Fastighetsförvaltningen, Malmgatan 3A, 532 31 Skara