Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Svenska kyrkan Skara

Skara domkyrkoförsamling, Valle församling, Ardala församling

Välkommen till "Musik i sommarkväll" i Skärvs kyrka. 27 juli kl. 18.00 - Kalle Sjögren, sång och Daniel Jarl, piano. 31 augusti kl. 18.00 - damkören Magpies. Fri entré. Varmt välkommen!

Musik i Skärvs kyrka

Välkommen till "Musik i sommarkväll" i Skärvs kyrka. 27 juli kl. 18.00 - Kalle Sjögren, sång och Daniel Jarl, piano. 31 augusti kl. 18.00 - damkören Magpies. Fri entré. Varmt välkommen!

Under sommaren hålls flera av Ardala församlings kyrkor öppna dagtid. Bjärklunda kyrka 24/6-4/8 kl. 9-18, Skallmeja kyrka 24/6-4/8 kl. 10-18, Vinköls kyrka 24/6-4/8 kl. 10-18, Händene kyrka 1/7-4/8 kl. 10-18. Välkommen in för ett besök och en stilla stund!

Sommaröppna kyrkor i Ardala församling

Under sommaren hålls flera av Ardala församlings kyrkor öppna dagtid. Bjärklunda kyrka 24/6-4/8 kl. 9-18, Skallmeja kyrka 24/6-4/8 kl. 10-18, Vinköls kyrka 24/6-4/8 kl. 10-18, Händene kyrka 1/7-4/8 kl. 10-18. Välkommen in för ett besök och en stilla stund!

Under februari 2019 gjordes en antikvarisk städning i Skara domkyrka. Det är viktigt att hålla kyrkan ren från damm. Förutom det rent estetiska, att skulpturer och målningar återfår sin lyster, kan tjocka dammlager binda till sig fukt, som på sikt kan bilda grogrund för mikroorganismer m.m. Skara domkyrka rengörs ungefär vart tionde år. För att komma åt överallt byggs ställningar runt altare, predikstol och skulpturer. Målerikonservator Ninni Ekre använder mjuk pensel och dammsugare för att ta bort största delen av det damm som samlats på altaruppsatsen och därefter en torr sotsvamp för att ta bort det sista. Samtidigt kontrolleras färg- och förgyllningsskikt och det som börjar flagna fästs vid underlaget.

Antikvarisk städning i domkyrkan

Under februari 2019 gjordes en antikvarisk städning i Skara domkyrka. Det är viktigt att hålla kyrkan ren från damm. Förutom det rent estetiska, att skulpturer och målningar återfår sin lyster, kan tjocka dammlager binda till sig fukt, som på sikt kan bilda grogrund för mikroorganismer m.m. Skara domkyrka rengörs ungefär vart tionde år. För att komma åt överallt byggs ställningar runt altare, predikstol och skulpturer. Målerikonservator Ninni Ekre använder mjuk pensel och dammsugare för att ta bort största delen av det damm som samlats på altaruppsatsen och därefter en torr sotsvamp för att ta bort det sista. Samtidigt kontrolleras färg- och förgyllningsskikt och det som börjar flagna fästs vid underlaget.

Svenska kyrkan välkomnar dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas integritet är en del av kyrkans identitet. Att vårda det förtroende som en medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger Svenska kyrkan, innebär även att hantera personuppgifterna på ett tryggt och säkert sätt. Klicka för att läsa mer…

Så behandlas personuppgifterna

Svenska kyrkan välkomnar dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas integritet är en del av kyrkans identitet. Att vårda det förtroende som en medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger Svenska kyrkan, innebär även att hantera personuppgifterna på ett tryggt och säkert sätt. Klicka för att läsa mer…

Skara pastorat

Till expeditionen i Kyrkans Hus vänder du dig när du vill boka tid för dop eller vigsel. Här kan du också få svar på frågor om gudstjänster och grupper.
Välkommen att kontakta oss!

Besöksadress: Kyrkans Hus, Malmgatan 3B, Skara

Expedition Kyrkan Hus: helgfri månd-fred 10.00-12.00
Tel. 0511-265 00 Mail: Skara pastorat

Postadress: Skara pastorat, Malmgatan 3A, 532 31 Skara
bg 460-5465  pg 118706-1  org.nr. 252003-2869

 

Kyrkogårdsförvaltning

Till kyrkogårdsförvaltningens expedition vänder du dig när det gäller frågor om begravning, gravplats och kyrkogård. Läs mer om Kyrkogårdsförvaltningen...
Välkommen att kontakta oss!

Besöksadress: Marie kyrkogård, Axvallagatan, 532 37 Skara

Expedition Marie kyrkogård: helgfri månd-fred 8.00-12.00

Tel: 0511-265 40  Mail: Kyrkogårdsförvaltningen

Postadress: Kyrkogårdsförvaltningen, Malmgatan 3A, 532 31 Skara

Fastighetsförvaltning

Till fastighetsförvaltningen vänder du dig när det gäller frågor om pastoratets fastigheter. Läs mer om Fastighetsförvaltningen...

Besöksadress: Marie kyrkogård, Axvallagatan, 532 37 Skara
Postadress: Fastighetsförvaltningen, Malmgatan 3A, 532 31 Skara