Snödroppar vid Västra Gerums kyrka
Foto: Marina Larsson

Svenska kyrkan Skara

Skara domkyrkoförsamling, Ardala församling och Valle församling

Varnhems klosterkyrka

TV-inspelning i klosterkyrkan

Lördag och söndag 2-3 mars kommer Sveriges Television att spela in påskens gudstjänster i Varnhems klosterkyrka. Välkomna alla som vill vara med: lördag 2 mars kl. 9.40-12.10 samt söndag 3 mars kl. 9.40-13.00. Ingen klädkod. Kom och var med i kyrkbänken! OBS! Utöver medverkande i TV-inspelningen är klosterkyrkan stängd 28/2-3/3.

Dream of Paradise

Söndag 3 mars i Skara domkyrka bjuds på orgelkonsert med Alexandra Pilakouris från Linköping. Under rubriken "Dream of Paradise" får vi lyssna till musik av av J S Bach, F B Price med flera. Fri entré. Varmt välkommen!

Pär Lagerkvist - smålandspojken som revolutionerade litteraturen, utmanade Hitler och besegrade gud

Välkommen till en föreläsning om Pär Lagerkvist med Stefan Klint, söndag 3 mars kl. 15.00 i Nikolaigården, Skara. Vi följer en ung, rödhårig och radikal författares väg från Växjö via Paris, Stockholm och 30-talets ”kämpande humanism” i ett mörknande Europa, till en vithårig världsberömd nobelpristagare som aldrig slutade söka efter meningen med det hela och efter försoning med den gud som kanske inte finns. Stefan Klint är kyrkoherde i Floby pastorat, teolog och litteraturforskare. Eftermiddagskaffe till självkostnadspris. Ingen föranmälan. I samarbete med SENSUS. Klicka för mer info...

Information om personuppgiftsincident

Den 23 november 2023 utsattes Svenska kyrkan för ett cyberangrepp och en obehörig part fick tillgång till ett antal IT-system och arbetsdatorer. Svenska kyrkan vill informera dig om denna personuppgiftsincident, berätta vad som hänt, vilka åtgärder kyrkan vidtagit samt ge generella tips på hur du kan skydda dina personuppgifter. Svenska kyrkan har hittills inga uppgifter om att några personuppgifter har missbrukats. Incidenten har rapporterats till Integritetsmyndigheten och polisen. Klicka för mer information...

Skara pastorat söker Organist 100%

Som kyrkomusiker och körledare i Skara domkyrkoförsamling bidrar du till rikedom och djup i församlingens gudstjänster, till fest och högtid i stiftets katedral och till att domkyrkan är en viktig aktör i stadens kulturliv. Tjänsten är heltid och sökes senast 18 mars 2024. Klicka för mer information...

Skara pastorat söker Kyrkomusiker 100%

Välkommen som kyrkomusiker i Skara pastorat med placering i Ardala församling - en rikt gudstjänstfirande församling med många ideella och en stor verksamhet för barn och familj! Tjänsten är heltid och sökes senast 8 mars 2024. Klicka för mer information...

Våffelservering, café och hembakat till förmån för fasteaktionen!

I Skara pastorat inbjuds till flera aktiviteter där behållningen går till årets fasteaktion. Det blir våffelservering i Ryttaregården, Varnhemsgården och Skånings-Åsaka bygdegård, Café med sång och lotterier i S:ta Annagården och Svenska Kyrkans Unga i Skara säljer hembakat på stan. Välkommen att vara med och ge din gåva!

Dela lika och rädda liv - fasteaktionen 2024

Krig och konflikter förhindrar livsmedel att nå de som är i akut behov och driver samtidigt upp matpriserna. Klimatförändringarna påverkar människors möjligheter att kunna odla sin egen mat. Act Svenska kyrkan arbetar aktivt för att ge stöd och kunskaper så att jordbruket kan bli mindre sårbart och resurserna fördelas mer rättvist. Swisha din gåva till 900 1223. Dela lika och rädda liv! Fasteaktionen inleds på Fastlagssöndagen den 11 februari och pågår fram till Palmsöndagen den 24 mars. Klicka för att läsa mer om fasteaktionen och Act Svenska kyrkan…

Existentiella samtal

I vår flyttar existentiella samtal från domkyrkans krypta till Mötesplats Nikolai. Men samtalet fortsätter om stora och små livsfrågor utifrån samtalskort och litteratur. Inga frågor eller svar är rätt eller fel. Alla får komma till tals och vi avbryter inte varandra. Ledare för samtalen är Eddy Normark, diakon. Ingen föranmälan, bara att komma. Klicka för mer information...

Fördjupning i fastetid

Under fastetiden läser vi Ärkebiskopens fastebok "Andlig Bålstyrka" av Marit Norén och samtalar om den. Med hjälp av bokens praktiska övningar får vi hjälp att fördjupa vår relation till Gud och våra medmänniskor. Vi träffas i Ryttaregården, Varnhem onsdagarna 14/2, 21/2, 28/2, 6/3, 13/3 och 20/3. Kvällen inleds med mässa kl. 18.00 följt av te och smörgås innan vi startar kvällens samtal. Anmälan senast 12/2 till 0511-265 54, monica.spolen@svenskakyrkan.se  Klicka för mer information...

Stilla kväll i Ryttaregården

En paus från vardagen, en stunds stillhet och lyssnande. En enkel retreatkväll i tystnad som inleds med mässa kl.18.00. Under kvällen finns möjlighet att måla, läsa, be, meditera eller ta en promenad runt Klostersjön. Det finns också möjlighet till enskilt samtal. Välkommen onsdagarna 7/2, 27/3, 24/4 och 29/5 med anmälan två dagar innan, d.v.s. 5/2, 25/3, 22/4 och 27/5. Klicka för mer information...

Fönster S:ta Annagården

Bibelsamtal om Uppenbarelseboken

Välkommen till vårens bibelsamtal då vi fortsätter med läsning ur och samtal kring Uppenbarelseboken. Första gången börjar läsningen från kapitel 12. Det går bra att komma även om du inte var med förra terminen! Vi träffas i S:ta Annagården, Ardala fyra torsdagskvällar 22/2, 14/3, 18/4 och 16/5 kl. 18.30. Samtalsgruppen leds av Pernilla Ericson och Eva Johansson. Ingen kostnad. Ingen föranmälan. Klicka för mer information...  

Ny biskop 2024

Hösten 2024 får Skara stift en ny biskop och val av biskop sker våren 2024. Biskopskandidaterna röstades fram vid ett nomineringsval den 22 januari i Skara domkyrka. Efter nomineringsvalet anordnas en offentlig utfrågning/hearing den 6 mars på Stadsteatern i Falköping. Vid biskopsvalet den 20 mars samlas de röstberättigade i respektive kontrakt/valområde för att rösta. Biskop Åke Bonnier lägger ner staven i Skara domkyrka den 14 september. Ärkebiskop Martin Modéus viger den nya biskopen i Uppsala domkyrka den 22 september och den 28 september är det mottagande av Skara stifts nya biskop i Skara domkyrka. Klicka för mer information om biskopsvalet…

Vinterstängda kyrkor öppnas för begravning

Skara pastorat kommer att vinterstänga ett flertal kyrkor som man gjort sedan flera år tillbaka. Kyrkorna är öppna till och med allhelgonahelgen och stängs därefter löpande fram till senast efter sista gudstjänsten som hör till julfirandet. Vinterstängda kyrkor öppnas för begravning och kyrkan värms då upp ett dygn innan vilket innebär att den inte blir fullt uppvärmd. Vinterstängda kyrkor öppnas inte för dop och vigsel. Kyrkorna öppnas åter till påskhelgen löpande från Palmsöndagen enligt planerat gudstjänstschema. Klicka för mer information...

Bildspel Skara domkyrka

Beskows fönster renoveras

Bo Beskows unika glasmosaikfönster i Skara domkyrka behöver renoveras och rengöras. Projektet är långsiktigt och kommer att pågå i omgångar under flera år. Arbetet utförs av glaskonservatorer från Uppsala Domkyrkas Glasmålningsateljé. Arbetet påbörjades våren 2023 och man inledde arbetet med Mariafönstret högt över södra läktaren och delar av Evangeliefönstret i sydöstra sidoskeppet. Klicka för mer information...

Bönewebben

Bön är ett samtal med Gud. Du kan be hur som helst och om vad som helst, med ord eller tyst i hjärtat. Det är lika mycket en bön om du ber i en kyrka, i naturen eller på bussen från skolan eller jobbet. Om du har svårt att formulera en bön, kan du ta hjälp av de tre orden tack, hjälp och förlåt. De flesta har ju något att tacka för, något som vi känner att vi behöver hjälp och stöd i, och något vi ångrar att vi sagt eller gjort mot en annan människa. Vi människor behöver formulera vår glädje, vår oro och våra rädslor. Med hjälp av Svenska kyrkans bönewebb kan vi göra våra böner synliga, både för oss själva och för andra. Vi kan dela varandras glädjeämnen och sorger. Klicka för att skriva din bön eller tända ett ljus på bönewebben…

Medeltida Skaraborg

Följ med på en spännande resa tillbaka i tiden och möt historien genom platser, händelser, strider och de människorna som lämnat spår efter sig. Med en app i mobilen som guide kan du resa runt till platserna där kyrkorna byggdes, klostren uppfördes och där slagen stod. Klicka för mer information...

Internationellt arbete - ACT och SKUT

ACT är Svenska kyrkans internationella arbete mot fattigdom, förtryck och orättvisor. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Därför finns Svenska kyrkan också internationellt där vi arbetar tillsammans med andra kyrkor och organisationer. SKUT är Svenska kyrkans församling i utlandet för dig som är ute och reser och vill ha någon att prata med på ditt eget språk. Det kan handla om livet, relationer, det som händer i världen eller om Gud. Klicka och läs mer om ACT och SKUT…

Kyrkoåret

Kyrkan har skapat en egen kalender - kyrkoåret. Första dagen i kyrkoåret är första söndagen i Advent. I kyrkoårets kalender har varje söndag och helgdag ett eget namn, eget tema och egna bibeltexter. Bibeltexterna berättar bland annat om Jesus liv, död och uppståndelse. De handlar också om alla mänskliga känslor, som glädje sorg, tro, tvivel, förtvivlan och hopp. Därför kan kyrkoårets texter hjälpa oss att fundera över våra egna liv. Klicka för mer info om kyrkoårets dagar, veckans bibeltexter, kyrkans färger, högtider m.m.

GDPR - Så behandlas personuppgifterna

Svenska kyrkan välkomnar dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas integritet är en del av kyrkans identitet. Att vårda det förtroende som en medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger Svenska kyrkan, innebär även att hantera personuppgifterna på ett tryggt och säkert sätt. Det är viktigt att känna sig trygg med hur personuppgifterna hanteras i Svenska kyrkan. Att man från Svenska kyrkans sida är öppen med hur dessa hanteras, att information som anförtros Svenska kyrkan är skyddad, samt att lagar och regler som finns följs för att skydda integriteten. Personuppgiftsbehandlingen regleras av EU:s dataskyddsförordning, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation). Klicka för mer information...

Skara pastorat

Till expeditionen i Kyrkans Hus vänder du dig när du vill boka tid för dop eller vigsel. Här kan du också få svar på frågor om gudstjänster och grupper.
Välkommen att kontakta oss!

Besöksadress: Kyrkans Hus, Malmgatan 3B, Skara

Expedition Kyrkan Hus: helgfri månd-fred 10.00-12.00
Tel. 0511-265 00 Mail: skara.pastorat@svenskakyrkan.se

Postadress: Skara pastorat, Malmgatan 3A, 532 31 Skara
bg 460-5465  pg 118706-1  org.nr. 252003-2869

 

Kyrkogårdsförvaltning

Till kyrkogårdsförvaltningens expedition vänder du dig när det gäller frågor om begravning, gravplats och kyrkogård. Läs mer om Kyrkogårdsförvaltningen...
Välkommen att kontakta oss!

Besöksadress: Marie kyrkogård, Axvallagatan, 532 37 Skara

Expedition Marie kyrkogård: helgfri månd-fred 8.00-12.00

Tel: 0511-265 40  Mail: skara.kgf@svenskakyrkan.se

Postadress: Kyrkogårdsförvaltningen, Skara pastorat,
Malmgatan 3A, 532 31 Skara

Fastighetsförvaltning

Till fastighetsförvaltningen vänder du dig när det gäller frågor om pastoratets fastigheter. Läs mer om Fastighetsförvaltningen...

Besöksadress: Marie kyrkogård, Axvallagatan, 532 37 Skara
Postadress: Fastighetsförvaltningen, Skara pastorat,
Malmgatan 3A, 532 31 Skara