Foto: Anna Theander

Svenska kyrkan Skara

Skara domkyrkoförsamling, Ardala församling och Valle församling

I Skara domkyrka spelar SVT in fyra gudstjänster som sänds kl. 10.00 den 14/3, 21/3, 2/4 och 4/4. Från det att TV-​teamet börjar förberedelserna ​onsdag 24/2 och tills inspelningarna avslutas ​söndag 28/2 ​är domkyrkan stängd. Tack för visad förståelse. Boka söndagarna framför TV:n!

TV-inspelning i Skara domkyrka

I Skara domkyrka spelar SVT in fyra gudstjänster som sänds kl. 10.00 den 14/3, 21/3, 2/4 och 4/4. Från det att TV-​teamet börjar förberedelserna ​onsdag 24/2 och tills inspelningarna avslutas ​söndag 28/2 ​är domkyrkan stängd. Tack för visad förståelse. Boka söndagarna framför TV:n!

domkyrkan fönster

Fastetidsandakt i domkyrkan

Under fastetiden sänds fastetidsandakter från Brynolfskapellet i Skara domkyrka torsdagarna 18/2, 25/2, 4/3, 11/3, 18/3 och 25/3 kl. 18.30. Andakterna sänds via Vimeo, YouTube och Facebook. För direktlänkar se "Gudstjänster i coronatid i Skara pastorat" här på hemsidans förstasida.

Skara pastorat

Till expeditionen i Kyrkans Hus vänder du dig när du vill boka tid för dop eller vigsel. Här kan du också få svar på frågor om gudstjänster och grupper.
Välkommen att kontakta oss!

Besöksadress: Kyrkans Hus, Malmgatan 3B, Skara

Expedition Kyrkan Hus: helgfri månd-fred 10.00-12.00
Tel. 0511-265 00 Mail: Skara pastorat

Postadress: Skara pastorat, Malmgatan 3A, 532 31 Skara
bg 460-5465  pg 118706-1  org.nr. 252003-2869

 

Kyrkogårdsförvaltning

Till kyrkogårdsförvaltningens expedition vänder du dig när det gäller frågor om begravning, gravplats och kyrkogård. Läs mer om Kyrkogårdsförvaltningen...
Välkommen att kontakta oss!

Besöksadress: Marie kyrkogård, Axvallagatan, 532 37 Skara

Expedition Marie kyrkogård: helgfri månd-fred 8.00-12.00

Tel: 0511-265 40  Mail: Kyrkogårdsförvaltningen

Postadress: Kyrkogårdsförvaltningen, Skara pastorat,
Malmgatan 3A, 532 31 Skara

Fastighetsförvaltning

Till fastighetsförvaltningen vänder du dig när det gäller frågor om pastoratets fastigheter. Läs mer om Fastighetsförvaltningen...

Besöksadress: Marie kyrkogård, Axvallagatan, 532 37 Skara
Postadress: Fastighetsförvaltningen, Skara pastorat,
Malmgatan 3A, 532 31 Skara