Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Svenska kyrkan Skara

Skara domkyrkoförsamling, Valle församling, Ardala församling

Ekumeniska böneveckan 2020 har tema "De visade oss särskild omsorg". Böneveckan för kristen enhet 2020 har utarbetats av en ekumenisk grupp på Malta. Det präglar utformningen av innehållet som är en uppmaning att visa gästfrihet för människor på flykt utifrån den verklighet som Malta lever i med många båtflyktingar som kommer över Medelhavet. Temat "De visade oss särskild omsorg" är hämtat från Apostlagärningarna 28:2 då Paulus led skeppsbrott på Malta. – Vi hoppas att Böneveckans tema kommer att bli en väckarklocka. Om vi bekänner vårt kristna ursprung är det vår plikt att välkomna andra människor, säger professor Hector Scerri, ordförande för det kristna rådet på Malta. Varje dag 18-24 januari inbjuder Skara samkristna till program i kyrkorna i Skara. Välkommen! Klicka för att se program...

Böneveckan 18-24 januari

Ekumeniska böneveckan 2020 har tema "De visade oss särskild omsorg". Böneveckan för kristen enhet 2020 har utarbetats av en ekumenisk grupp på Malta. Det präglar utformningen av innehållet som är en uppmaning att visa gästfrihet för människor på flykt utifrån den verklighet som Malta lever i med många båtflyktingar som kommer över Medelhavet. Temat "De visade oss särskild omsorg" är hämtat från Apostlagärningarna 28:2 då Paulus led skeppsbrott på Malta. – Vi hoppas att Böneveckans tema kommer att bli en väckarklocka. Om vi bekänner vårt kristna ursprung är det vår plikt att välkomna andra människor, säger professor Hector Scerri, ordförande för det kristna rådet på Malta. Varje dag 18-24 januari inbjuder Skara samkristna till program i kyrkorna i Skara. Välkommen! Klicka för att se program...

26 januari-23 februari visas utställningen "Luther och judendomen" i Skara domkyrka. Invigning sker efter högmässan söndag 26 januari ca kl. 12.30. Det är en omfattande och rikt illustrerad utställning som ger judiska och kristna perspektiv på det tunga arv som Martin Luther lämnat efter sig. Hans judefientlighet och dess konsekvenser. Via urkyrkan, bibelsyn och historisk utveckling får vi följa relationerna mellan kristendom och judendom. Ansvariga för utställningens tillkomst är Evangeliska kyrkan i Berlin-Brandenburgschlesie Oberlausitz och Touro Collage Berlin. Utställningen tillhör Lunds universitet. Välkommen! Klicka för att se affisch...

Luther och judendomen

26 januari-23 februari visas utställningen "Luther och judendomen" i Skara domkyrka. Invigning sker efter högmässan söndag 26 januari ca kl. 12.30. Det är en omfattande och rikt illustrerad utställning som ger judiska och kristna perspektiv på det tunga arv som Martin Luther lämnat efter sig. Hans judefientlighet och dess konsekvenser. Via urkyrkan, bibelsyn och historisk utveckling får vi följa relationerna mellan kristendom och judendom. Ansvariga för utställningens tillkomst är Evangeliska kyrkan i Berlin-Brandenburgschlesie Oberlausitz och Touro Collage Berlin. Utställningen tillhör Lunds universitet. Välkommen! Klicka för att se affisch...

Sinnesromässan ger oss möjlighet att för en stund stanna upp och reflektera över livet. Vad är det som ger oss sinnesro? Fika från kl. 17.00, gudstjänsten börjar kl. 17.30. Nattvarden består av alkoholfritt vin och glutenfria oblater finns. Välkommen våren 2020: 12/1, 9/2, 8/3, 5/4, 3/5, 24/5. En stund av ro.

Sinnesromässa i Skara domkyrka

Sinnesromässan ger oss möjlighet att för en stund stanna upp och reflektera över livet. Vad är det som ger oss sinnesro? Fika från kl. 17.00, gudstjänsten börjar kl. 17.30. Nattvarden består av alkoholfritt vin och glutenfria oblater finns. Välkommen våren 2020: 12/1, 9/2, 8/3, 5/4, 3/5, 24/5. En stund av ro.

Rytmiska barnsånger, klassiska barnvisor och rörelsesånger blandas med psalmer och andliga barnvisor. Sångstunden avslutas med en stilla stund med ljuständning och andakt innan fikastunden. Babysången är för barn från 2 månader till 1 år tillsammans med vuxen. Våren 2020 startar babysången tisdag 18 februari. Babysången är avgiftsfri. Anmälan senast måndag 17 februari. Varmt välkommen! Klicka för mer info...

Babysång i Skara domkyrka

Rytmiska barnsånger, klassiska barnvisor och rörelsesånger blandas med psalmer och andliga barnvisor. Sångstunden avslutas med en stilla stund med ljuständning och andakt innan fikastunden. Babysången är för barn från 2 månader till 1 år tillsammans med vuxen. Våren 2020 startar babysången tisdag 18 februari. Babysången är avgiftsfri. Anmälan senast måndag 17 februari. Varmt välkommen! Klicka för mer info...

Skara pastorat

Till expeditionen i Kyrkans Hus vänder du dig när du vill boka tid för dop eller vigsel. Här kan du också få svar på frågor om gudstjänster och grupper.
Välkommen att kontakta oss!

Besöksadress: Kyrkans Hus, Malmgatan 3B, Skara

Expedition Kyrkan Hus: helgfri månd-fred 10.00-12.00
Tel. 0511-265 00 Mail: Skara pastorat

Postadress: Skara pastorat, Malmgatan 3A, 532 31 Skara
bg 460-5465  pg 118706-1  org.nr. 252003-2869

 

Kyrkogårdsförvaltning

Till kyrkogårdsförvaltningens expedition vänder du dig när det gäller frågor om begravning, gravplats och kyrkogård. Läs mer om Kyrkogårdsförvaltningen...
Välkommen att kontakta oss!

Besöksadress: Marie kyrkogård, Axvallagatan, 532 37 Skara

Expedition Marie kyrkogård: helgfri månd-fred 8.00-12.00

Tel: 0511-265 40  Mail: Kyrkogårdsförvaltningen

Postadress: Kyrkogårdsförvaltningen, Malmgatan 3A, 532 31 Skara

Fastighetsförvaltning

Till fastighetsförvaltningen vänder du dig när det gäller frågor om pastoratets fastigheter. Läs mer om Fastighetsförvaltningen...

Besöksadress: Marie kyrkogård, Axvallagatan, 532 37 Skara
Postadress: Fastighetsförvaltningen, Malmgatan 3A, 532 31 Skara