Foto: Johannes Frandsen/IKON

Svenska kyrkan Skara

Skara domkyrkoförsamling, Ardala församling och Valle församling

Skaramissalet åter till domkyrkan för en dag

Söndag 30 januari 2022 leder biskop Åke Bonnier en högmässa i Skara domkyrka där Skaramissalet åter får en central plats. Sveriges äldsta bok bärs in i en högtidlig procession och missalets musik används under mässan. Missale kallas den bok som innehåller den kristna mässans officiella, liturgiska texter och sånger. Skaramissalet är en handskrift från ca år 1150, alltså samtida med Skara domkyrka och Varnhems klosterkyrka. Missalet är uppdelat i två delar, en del förvaras på Västergötlands museum och en del i Gamla Biblioteket, båda delarna flyttas i en specialbyggd låda för att under en dag används i domkyrkan. Mer information kommer närmare mässan. Läs om Skaramissalet i senaste numret av pastoratstidningen Framtidstro...

"Följ mig" - Biskopens brev om lärjungaskap

Snart går vi in i ett nytt kyrkoår och precis som tidigare år skriver biskop Åke Bonnier ett brev med ett tema som finns med i stiftets verksamhet framöver. Temat ger möjlighet till reflektion och fördjupning, både enskilt och tillsammans med andra. Temat är lärjungaskap och sträcker sig över kommande tre år. - Det handlar om att följa i Jesu fotspår och samtidigt att leva i tillit till att Gud både vill ta mig i bruk för sitt rike och ger mig kraft, säger biskopen om valet av tema. Brevet kommer ut första advent och finns att ta del av både digitalt och tryckt. Det går att ladda ner digitalt från Skara stifts webbplats och finns att som tryckt brev hämta i din församling. Klicka för att läsa biskopens brev på Skara stifts hemsida...

Be en bön eller tänd ett ljus

På bönewebben kan du be en bön eller tända ett ljus för de som drabbas av coronapandemin. För en närstående eller någon långt bort. För dig själv eller för någon annan. Om du har svårt att formulera en bön, kan du ta hjälp av de tre orden tack, hjälp och förlåt. Vi människor behöver formulera vår glädje, vår oro och våra rädslor. Med hjälp av Svenska kyrkans bönewebb kan vi göra våra böner synliga, både för oss själva och för andra. Vi kan dela varandras glädjeämnen och sorger. Klicka för att skriva din bön eller tända ett ljus på bönewebben…

Varnhem klosterkyrka

Varnhems kyrka stängd för antikvarisk städning

Från september 2021 till påsk 2022 är Varnhems klosterkyrka stängd på grund av antikvarisk städning. Återöppnande av klosterkyrkan planeras till påskdagen 17 april 2022. Under tiden som Varnhems kyrka är stängd är Skärvs kyrka huvudkyrka i Valle församling. Här kommer söndagens huvudgudstjänst firas och hit kommer dop, vigslar och begravningar som annars varit tänkta i Varnhem att hänvisas i första hand.

Skara pastorat

Till expeditionen i Kyrkans Hus vänder du dig när du vill boka tid för dop eller vigsel. Här kan du också få svar på frågor om gudstjänster och grupper.
Välkommen att kontakta oss!

Besöksadress: Kyrkans Hus, Malmgatan 3B, Skara

Expedition Kyrkan Hus: helgfri månd-fred 10.00-12.00
Tel. 0511-265 00 Mail: Skara pastorat

Postadress: Skara pastorat, Malmgatan 3A, 532 31 Skara
bg 460-5465  pg 118706-1  org.nr. 252003-2869

 

Kyrkogårdsförvaltning

Till kyrkogårdsförvaltningens expedition vänder du dig när det gäller frågor om begravning, gravplats och kyrkogård. Läs mer om Kyrkogårdsförvaltningen...
Välkommen att kontakta oss!

Besöksadress: Marie kyrkogård, Axvallagatan, 532 37 Skara

Expedition Marie kyrkogård: helgfri månd-fred 8.00-12.00

Tel: 0511-265 40  Mail: Kyrkogårdsförvaltningen

Postadress: Kyrkogårdsförvaltningen, Skara pastorat,
Malmgatan 3A, 532 31 Skara

Fastighetsförvaltning

Till fastighetsförvaltningen vänder du dig när det gäller frågor om pastoratets fastigheter. Läs mer om Fastighetsförvaltningen...

Besöksadress: Marie kyrkogård, Axvallagatan, 532 37 Skara
Postadress: Fastighetsförvaltningen, Skara pastorat,
Malmgatan 3A, 532 31 Skara