Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Svenska kyrkan Skara

Skara domkyrkoförsamling, Valle församling, Ardala församling

Under februari 2019 har en antikvarisk städning pågått i Skara domkyrka. Det är viktigt att hålla kyrkan ren från damm. Förutom det rent estetiska, att skulpturer och målningar återfår sin lyster, kan tjocka dammlager binda till sig fukt, som på sikt kan bilda grogrund för mikroorganismer m.m. Skara domkyrka rengörs ungefär vart tionde år. För att komma åt överallt byggs ställningar runt altare, predikstol och skulpturer. Målerikonservator Ninni Ekre använder mjuk pensel och dammsugare för att ta bort största delen av det damm som samlats på altaruppsatsen och därefter en torr sotsvamp för att ta bort det sista. Samtidigt kontrolleras färg- och förgyllningsskikt och det som börjar flagna fästs vid underlaget.

Antikvarisk städning i domkyrkan

Under februari 2019 har en antikvarisk städning pågått i Skara domkyrka. Det är viktigt att hålla kyrkan ren från damm. Förutom det rent estetiska, att skulpturer och målningar återfår sin lyster, kan tjocka dammlager binda till sig fukt, som på sikt kan bilda grogrund för mikroorganismer m.m. Skara domkyrka rengörs ungefär vart tionde år. För att komma åt överallt byggs ställningar runt altare, predikstol och skulpturer. Målerikonservator Ninni Ekre använder mjuk pensel och dammsugare för att ta bort största delen av det damm som samlats på altaruppsatsen och därefter en torr sotsvamp för att ta bort det sista. Samtidigt kontrolleras färg- och förgyllningsskikt och det som börjar flagna fästs vid underlaget.

De gravplatser som berörs är försedda med en grön skylt med uppmaning att kontakta kyrkogårdens expedition.

Får inte kyrkogårdsförvaltningen kontakt med någon intressent kan gravplatsen komma att betraktas som återlämnad till huvudmannen. Det kan medföra att gravanordningen tas bort. Kontakt ska tas senast 2019-04-01.

Klicka här för mer info samt förteckning över berörda gravplatser...

Skara kyrkogårdsförvaltning söker gravrättsinnehavare

De gravplatser som berörs är försedda med en grön skylt med uppmaning att kontakta kyrkogårdens expedition. Får inte kyrkogårdsförvaltningen kontakt med någon intressent kan gravplatsen komma att betraktas som återlämnad till huvudmannen. Det kan medföra att gravanordningen tas bort. Kontakt ska tas senast 2019-04-01. Klicka här för mer info samt förteckning över berörda gravplatser...

Skara pastorat

Till expeditionen i Kyrkans Hus vänder du dig när du vill boka tid för dop eller vigsel. Här kan du också få svar på frågor om gudstjänster och grupper.
Välkommen att kontakta oss!

Besöksadress: Kyrkans Hus, Malmgatan 3B, Skara

Expedition Kyrkan Hus: helgfri månd-fred 10.00-12.00
Tel. 0511-265 00 Mail: Skara pastorat

Postadress: Skara pastorat, Malmgatan 3A, 532 31 Skara
bg 460-5465  pg 118706-1  org.nr. 252003-2869

 

Kyrkogårdsförvaltning

Till kyrkogårdsförvaltningens expedition vänder du dig när det gäller frågor om begravning, gravplats och kyrkogård. Läs mer om Kyrkogårdsförvaltningen...
Välkommen att kontakta oss!

Besöksadress: Marie kyrkogård, Axvallagatan, 532 37 Skara

Expedition Marie kyrkogård: helgfri månd-fred 8.00-12.00

Tel: 0511-265 40  Mail: Kyrkogårdsförvaltningen

Postadress: Kyrkogårdsförvaltningen, Malmgatan 3A, 532 31 Skara

Fastighetsförvaltning

Till fastighetsförvaltningen vänder du dig när det gäller frågor om pastoratets fastigheter. Läs mer om Fastighetsförvaltningen...

Besöksadress: Marie kyrkogård, Axvallagatan, 532 37 Skara
Postadress: Fastighetsförvaltningen, Malmgatan 3A, 532 31 Skara