Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Svenska kyrkan Skara

Skara domkyrkoförsamling, Valle församling, Ardala församling

Söndag 1 mars kl. 18.00 inbjuds till körkonsert i Skara domkyrka. Under rubriken "Triumph to exist" framför Vocal Art Ensemble of Sweden en kraftfull och gripande körkonsert som speglar de känslor många bär på i en orolig tid. En innerlig upplevelse med starka röster i vokal utgjutelse. Dirigent är Jan Yngwe. Fri entré. Välkommen!

Triumph to exist

Söndag 1 mars kl. 18.00 inbjuds till körkonsert i Skara domkyrka. Under rubriken "Triumph to exist" framför Vocal Art Ensemble of Sweden en kraftfull och gripande körkonsert som speglar de känslor många bär på i en orolig tid. En innerlig upplevelse med starka röster i vokal utgjutelse. Dirigent är Jan Yngwe. Fri entré. Välkommen!

Sinnesromässan ger oss möjlighet att för en stund stanna upp och reflektera över livet. Vad är det som ger oss sinnesro? Fika från kl. 17.00, gudstjänsten börjar kl. 17.30. Nattvarden består av alkoholfritt vin och glutenfria oblater finns. Välkommen våren 2020: 12/1, 9/2, 8/3, 5/4, 3/5, 24/5. En stund av ro.

Sinnesromässa i Skara domkyrka

Sinnesromässan ger oss möjlighet att för en stund stanna upp och reflektera över livet. Vad är det som ger oss sinnesro? Fika från kl. 17.00, gudstjänsten börjar kl. 17.30. Nattvarden består av alkoholfritt vin och glutenfria oblater finns. Välkommen våren 2020: 12/1, 9/2, 8/3, 5/4, 3/5, 24/5. En stund av ro.

- en upplevelsegudstjänst för alla åldrar med barnet i centrum! Ungefär en gång per månad firas Barnens katedral i Skara domkyrka. Utifrån barnens uttryckssätt firar vi en gudstjänst full av berättande, upplevelser, sång, musik, drama, fika och gemenskap. Oavsett ålder kan vi beröras av olika sinnliga upplevelser. Våren 2020 inbjuds till Barnens katedral söndagarna 23 februari, 22 mars, 26 april och 31 maj kl. 16.00. Varmt välkommen att vara med!

Barnens katedral

- en upplevelsegudstjänst för alla åldrar med barnet i centrum! Ungefär en gång per månad firas Barnens katedral i Skara domkyrka. Utifrån barnens uttryckssätt firar vi en gudstjänst full av berättande, upplevelser, sång, musik, drama, fika och gemenskap. Oavsett ålder kan vi beröras av olika sinnliga upplevelser. Våren 2020 inbjuds till Barnens katedral söndagarna 23 februari, 22 mars, 26 april och 31 maj kl. 16.00. Varmt välkommen att vara med!

Under våren 2020 inbjuds till många tillfällen med musik i domkyrkan. Lyssna till Vocal Art Ensemble of Sweden,  Skara stifts ungdomskör, Skara kammarkör, Swedish Youth Brass Band, Skarabygdens symfoniorkester, Hjo folkhögskolas vokalensemble och många fler. Varmt välkommen! Klicka och se hela vårens musikprogram...

Vårens musik i Skara domkyrka

Under våren 2020 inbjuds till många tillfällen med musik i domkyrkan. Lyssna till Vocal Art Ensemble of Sweden, Skara stifts ungdomskör, Skara kammarkör, Swedish Youth Brass Band, Skarabygdens symfoniorkester, Hjo folkhögskolas vokalensemble och många fler. Varmt välkommen! Klicka och se hela vårens musikprogram...

Skara pastorat

Till expeditionen i Kyrkans Hus vänder du dig när du vill boka tid för dop eller vigsel. Här kan du också få svar på frågor om gudstjänster och grupper.
Välkommen att kontakta oss!

Besöksadress: Kyrkans Hus, Malmgatan 3B, Skara

Expedition Kyrkan Hus: helgfri månd-fred 10.00-12.00
Tel. 0511-265 00 Mail: Skara pastorat

Postadress: Skara pastorat, Malmgatan 3A, 532 31 Skara
bg 460-5465  pg 118706-1  org.nr. 252003-2869

 

Kyrkogårdsförvaltning

Till kyrkogårdsförvaltningens expedition vänder du dig när det gäller frågor om begravning, gravplats och kyrkogård. Läs mer om Kyrkogårdsförvaltningen...
Välkommen att kontakta oss!

Besöksadress: Marie kyrkogård, Axvallagatan, 532 37 Skara

Expedition Marie kyrkogård: helgfri månd-fred 8.00-12.00

Tel: 0511-265 40  Mail: Kyrkogårdsförvaltningen

Postadress: Kyrkogårdsförvaltningen, Malmgatan 3A, 532 31 Skara

Fastighetsförvaltning

Till fastighetsförvaltningen vänder du dig när det gäller frågor om pastoratets fastigheter. Läs mer om Fastighetsförvaltningen...

Besöksadress: Marie kyrkogård, Axvallagatan, 532 37 Skara
Postadress: Fastighetsförvaltningen, Malmgatan 3A, 532 31 Skara