Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Svenska kyrkan Skara

Skara domkyrkoförsamling, Valle församling, Ardala församling

Skara domkyrka, med anor från 1000-talet, är Sveriges äldsta katedral och utgör än idag centrum i den medeltida stadskärnan. Hit söker sig årligen mer än 100 000 besökare för att uppleva atmosfären under de mäktiga valven.
– Kyrkan står här mitt i byn sedan tusen år tillbaka. Den syns redan på långt håll när man närmar sig Skara och är än idag själva symbolen för vår stad. Den sträcker sig med sina två torn mot himlen och vittnar om hopp och liv. Det är det som vi vill presentera, betonar domprost Robert Lorentzon.
Klicka och läs hela artikeln om Skara domkyrka, nyligen publicerad i bilaga om Skara i Svenska Dagbladet…

Kyrkan mitt i byn

Skara domkyrka, med anor från 1000-talet, är Sveriges äldsta katedral och utgör än idag centrum i den medeltida stadskärnan. Hit söker sig årligen mer än 100 000 besökare för att uppleva atmosfären under de mäktiga valven. – Kyrkan står här mitt i byn sedan tusen år tillbaka. Den syns redan på långt håll när man närmar sig Skara och är än idag själva symbolen för vår stad. Den sträcker sig med sina två torn mot himlen och vittnar om hopp och liv. Det är det som vi vill presentera, betonar domprost Robert Lorentzon. Klicka och läs hela artikeln om Skara domkyrka, nyligen publicerad i bilaga om Skara i Svenska Dagbladet…

Svenska kyrkan är en välkänd organisation till namnet, men få vet vad kyrkan gör vid sidan av gudstjänst, kyrkliga handlingar och musikverksamhet. Att Svenska kyrkan har ett socialt arbete, ger stöd vid sorg och finns där vid kris och utsatthet är det få som känner till. Samtidigt finns det en stor längtan efter bekräftelse på att kyrkan finns där för oss när livet är som skörast. Välkommen till Svenska kyrkan i Skara med omnejd, i glädje och sorg, högtid och vardag, stillhet och gemenskap. Under hemsidans flikar finns mer information om olika grupper och samlingar i Skara pastorat.

Välkommen till Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en välkänd organisation till namnet, men få vet vad kyrkan gör vid sidan av gudstjänst, kyrkliga handlingar och musikverksamhet. Att Svenska kyrkan har ett socialt arbete, ger stöd vid sorg och finns där vid kris och utsatthet är det få som känner till. Samtidigt finns det en stor längtan efter bekräftelse på att kyrkan finns där för oss när livet är som skörast. Välkommen till Svenska kyrkan i Skara med omnejd, i glädje och sorg, högtid och vardag, stillhet och gemenskap. Under hemsidans flikar finns mer information om olika grupper och samlingar i Skara pastorat.

Skara pastorat har i oktober 2019 mottagit Ljussteget i Svenska kyrkans miljödiplomering. I Ljussteget ingår en nulägesanalys som är ett första steg i ett mer omfattande arbete med bland annat miljöpolicy och handlingsplan med mål och åtgärder. Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling är ett redskap för dem som vill ställa om sin verksamhet så att den bidrar till en utveckling som är ekologisk, socialt och ekonomiskt hållbar för alla människor.

Ljussteget för en hållbarare värld

Skara pastorat har i oktober 2019 mottagit Ljussteget i Svenska kyrkans miljödiplomering. I Ljussteget ingår en nulägesanalys som är ett första steg i ett mer omfattande arbete med bland annat miljöpolicy och handlingsplan med mål och åtgärder. Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling är ett redskap för dem som vill ställa om sin verksamhet så att den bidrar till en utveckling som är ekologisk, socialt och ekonomiskt hållbar för alla människor.

Svenska kyrkans biskopar har lanserat ett nytt biskopsbrev om klimatet. Det presenterades under Bokmässan i Göteborg. 
– Det är tydligt att klimatfrågan har både andliga och existentiella dimensioner. Därför tar biskopsbrevet upp såväl naturvetenskaplig kunskap som själavård, teologi och konkreta uppmaningar, berättar biskop Åke Bonnier, Skara. Klicka för att läsa mer...

Klimatet i centrum för nytt biskopsbrev

Svenska kyrkans biskopar har lanserat ett nytt biskopsbrev om klimatet. Det presenterades under Bokmässan i Göteborg. – Det är tydligt att klimatfrågan har både andliga och existentiella dimensioner. Därför tar biskopsbrevet upp såväl naturvetenskaplig kunskap som själavård, teologi och konkreta uppmaningar, berättar biskop Åke Bonnier, Skara. Klicka för att läsa mer...

Skara pastorat

Till expeditionen i Kyrkans Hus vänder du dig när du vill boka tid för dop eller vigsel. Här kan du också få svar på frågor om gudstjänster och grupper.
Välkommen att kontakta oss!

Besöksadress: Kyrkans Hus, Malmgatan 3B, Skara

Expedition Kyrkan Hus: helgfri månd-fred 10.00-12.00
Tel. 0511-265 00 Mail: Skara pastorat

Postadress: Skara pastorat, Malmgatan 3A, 532 31 Skara
bg 460-5465  pg 118706-1  org.nr. 252003-2869

 

Kyrkogårdsförvaltning

Till kyrkogårdsförvaltningens expedition vänder du dig när det gäller frågor om begravning, gravplats och kyrkogård. Läs mer om Kyrkogårdsförvaltningen...
Välkommen att kontakta oss!

Besöksadress: Marie kyrkogård, Axvallagatan, 532 37 Skara

Expedition Marie kyrkogård: helgfri månd-fred 8.00-12.00

Tel: 0511-265 40  Mail: Kyrkogårdsförvaltningen

Postadress: Kyrkogårdsförvaltningen, Malmgatan 3A, 532 31 Skara

Fastighetsförvaltning

Till fastighetsförvaltningen vänder du dig när det gäller frågor om pastoratets fastigheter. Läs mer om Fastighetsförvaltningen...

Besöksadress: Marie kyrkogård, Axvallagatan, 532 37 Skara
Postadress: Fastighetsförvaltningen, Malmgatan 3A, 532 31 Skara