Foto: Anneli Johansson

Svenska kyrkan Skara

Skara domkyrkoförsamling, Ardala församling och Valle församling

En möjlighet att pröva vägledd bön under några dagar i din egen hemmamiljö. Du avsätter 30 min varje dag för egen meditation och du erbjuds också tre enskilda samtal på 30 min med en vägledare. Retreaten genomförs digitalt 25-28 mars och börjar samt avslutas med gemensam samling på Zoom. Du behöver kunna ta dig fram digitalt. Ingen kostnad. Begränsat antal deltagare. Anmälan senast 19 mars. Retreaten är ett samarbete mellan Skara domkyrkoförsamling och Sävare församling. Klicka för mer info i vårens retreatfolder...

Retreat på hemmaplan

En möjlighet att pröva vägledd bön under några dagar i din egen hemmamiljö. Du avsätter 30 min varje dag för egen meditation och du erbjuds också tre enskilda samtal på 30 min med en vägledare. Retreaten genomförs digitalt 25-28 mars och börjar samt avslutas med gemensam samling på Zoom. Du behöver kunna ta dig fram digitalt. Ingen kostnad. Begränsat antal deltagare. Anmälan senast 19 mars. Retreaten är ett samarbete mellan Skara domkyrkoförsamling och Sävare församling. Klicka för mer info i vårens retreatfolder...

I en tid när allt är mycket annorlunda försöker vi hitta nya möjligheter. Bland annat är Skara domkyrka, S:ta Annagårdens kyrksal och Varnhems klosterkyrka öppna för enskild bön eller för en stilla stund. Vissa tider finns kyrkans medarbetare på plats för ett samtal för den som önskar. Domkyrkan är öppen dagligen 9.00-16.00, söndagar 12.00-16.00 efter webbsänd gudstjänst, klosterkyrkan dagligen 9.00-16.00 och S:ta Annagården tisdag, onsdag, torsdag 9.00-15.00. Välkommen in!

Öppna kyrkor i coronatid

I en tid när allt är mycket annorlunda försöker vi hitta nya möjligheter. Bland annat är Skara domkyrka, S:ta Annagårdens kyrksal och Varnhems klosterkyrka öppna för enskild bön eller för en stilla stund. Vissa tider finns kyrkans medarbetare på plats för ett samtal för den som önskar. Domkyrkan är öppen dagligen 9.00-16.00, söndagar 12.00-16.00 efter webbsänd gudstjänst, klosterkyrkan dagligen 9.00-16.00 och S:ta Annagården tisdag, onsdag, torsdag 9.00-15.00. Välkommen in!

Skara pastorat

Till expeditionen i Kyrkans Hus vänder du dig när du vill boka tid för dop eller vigsel. Här kan du också få svar på frågor om gudstjänster och grupper.
Välkommen att kontakta oss!

Besöksadress: Kyrkans Hus, Malmgatan 3B, Skara

Expedition Kyrkan Hus: helgfri månd-fred 10.00-12.00
Tel. 0511-265 00 Mail: Skara pastorat

Postadress: Skara pastorat, Malmgatan 3A, 532 31 Skara
bg 460-5465  pg 118706-1  org.nr. 252003-2869

 

Kyrkogårdsförvaltning

Till kyrkogårdsförvaltningens expedition vänder du dig när det gäller frågor om begravning, gravplats och kyrkogård. Läs mer om Kyrkogårdsförvaltningen...
Välkommen att kontakta oss!

Besöksadress: Marie kyrkogård, Axvallagatan, 532 37 Skara

Expedition Marie kyrkogård: helgfri månd-fred 8.00-12.00

Tel: 0511-265 40  Mail: Kyrkogårdsförvaltningen

Postadress: Kyrkogårdsförvaltningen, Skara pastorat,
Malmgatan 3A, 532 31 Skara

Fastighetsförvaltning

Till fastighetsförvaltningen vänder du dig när det gäller frågor om pastoratets fastigheter. Läs mer om Fastighetsförvaltningen...

Besöksadress: Marie kyrkogård, Axvallagatan, 532 37 Skara
Postadress: Fastighetsförvaltningen, Skara pastorat,
Malmgatan 3A, 532 31 Skara