löv
Foto: Kristina Johansson/IKON

Svenska kyrkan Skara

Skara domkyrkoförsamling, Ardala församling och Valle församling

allhelgona

Allhelgonahelgen i Skara pastorat

Välkommen att besöka Marie kyrkogård och Marie begravningskapell under allhelgonahelgen 5-7 november. I kapellet inbjuds till musik och andakt och utanför serveras kaffe och korv. Präst, diakon och expedition finns på plats för samtal och information. Flera av pastoratets kyrkor är öppna under helgen för besök och enskild andakt. För pastoratets minnesgudstjänster se kalendarium här på hemsidan. Klicka för mer info...

Wolfgang Amadeus Mozart REQUIEM

Konsert i Skara domkyrka söndag 14 november kl. 18.00 med Skara oratoriekör, Skarabygdens symfoniorkester och solisterna Jennie Majberger, sopran, Maria Palmqvist, alt, Samuel Johansson, tenor och Stefan Gustafson, bas. Dirigent: Reibjörn Carlshamre. Entréavgift 100 kr, skolungdom fri entré. Inget förköp, fri placering. Kyrkan öppnar 17.00. Betala gärna med swish vid entrén. Välkommen!

Att synliggöra kvinnors liv och verk

Föreläsning i Skara domkyrka söndag 21 november kl. 13.00 (efter högmässan). Ulrika Lagerlöf Nilsson är fil.dr i historia och teol.dr i kyrkohistoria. Hon är en av redaktörerna för Svenskt kvinnobiografiskt lexikon och kommer att berätta om detta digitala verk och hur det kan användas samt presentera några av kvinnorna där. Samarrangemang med KViSK. Klicka för affisch...

Varnhem klosterkyrka

Varnhems kyrka stängd för antikvarisk städning

Från september 2021 till påsk 2022 är Varnhems klosterkyrka stängd på grund av antikvarisk städning. Återöppnande av klosterkyrkan planeras till påskdagen 17 april 2022. Under tiden som Varnhems kyrka är stängd är Skärvs kyrka huvudkyrka i Valle församling. Här kommer söndagens huvudgudstjänst firas och hit kommer dop, vigslar och begravningar som annars varit tänkta i Varnhem att hänvisas i första hand.

Skara pastorat

Till expeditionen i Kyrkans Hus vänder du dig när du vill boka tid för dop eller vigsel. Här kan du också få svar på frågor om gudstjänster och grupper.
Välkommen att kontakta oss!

Besöksadress: Kyrkans Hus, Malmgatan 3B, Skara

Expedition Kyrkan Hus: helgfri månd-fred 10.00-12.00
Tel. 0511-265 00 Mail: Skara pastorat

Postadress: Skara pastorat, Malmgatan 3A, 532 31 Skara
bg 460-5465  pg 118706-1  org.nr. 252003-2869

 

Kyrkogårdsförvaltning

Till kyrkogårdsförvaltningens expedition vänder du dig när det gäller frågor om begravning, gravplats och kyrkogård. Läs mer om Kyrkogårdsförvaltningen...
Välkommen att kontakta oss!

Besöksadress: Marie kyrkogård, Axvallagatan, 532 37 Skara

Expedition Marie kyrkogård: helgfri månd-fred 8.00-12.00

Tel: 0511-265 40  Mail: Kyrkogårdsförvaltningen

Postadress: Kyrkogårdsförvaltningen, Skara pastorat,
Malmgatan 3A, 532 31 Skara

Fastighetsförvaltning

Till fastighetsförvaltningen vänder du dig när det gäller frågor om pastoratets fastigheter. Läs mer om Fastighetsförvaltningen...

Besöksadress: Marie kyrkogård, Axvallagatan, 532 37 Skara
Postadress: Fastighetsförvaltningen, Skara pastorat,
Malmgatan 3A, 532 31 Skara