Foto: Alex Giacomini/IKON

Svenska kyrkan Skara

Skara domkyrkoförsamling, Ardala församling och Valle församling

Varnhem klosterkyrka

Varnhems kyrka stängd för antikvarisk städning

Från september 2021 till påsk 2022 är Varnhems klosterkyrka stängd på grund av antikvarisk städning. Återöppnande av klosterkyrkan planeras till påskdagen 17 april 2022. Under tiden som Varnhems kyrka är stängd kommer Skärvs kyrka vara huvudkyrka i Valle församling. Här kommer söndagens huvudgudstjänst firas och hit kommer dop, vigslar och begravningar som annars varit tänkta i Varnhem att hänvisas i första hand.

Skara pastorats information med anledning av coronaviruset

Lättnader i restriktionerna från 15 juli gör det möjligt för fler att fira gudstjänst tillsammans, fortsatt med anvisade platser och med en meters avstånd mellan varje sällskap om max 8 personer. Sommarens lättnader gläder oss alla! Planeten kan åter samlas utanför Nikolaigården i Skara. Fler som avvaktat med dopgudstjänst för sina barn har nu börjat boka. Vigselgudstjänsterna återkommer också. Vi gläds åt detta! Samtidigt måste vi fortsätta att hålla i och hålla ut än ett tag. Också när alltfler nu vaccinerats, skall vi vara rädda om varandra. Klicka och läs mer om verksamheten just nu i Skara pastorat…

Skara pastorat

Till expeditionen i Kyrkans Hus vänder du dig när du vill boka tid för dop eller vigsel. Här kan du också få svar på frågor om gudstjänster och grupper.
Välkommen att kontakta oss!

Besöksadress: Kyrkans Hus, Malmgatan 3B, Skara

Expedition Kyrkan Hus: helgfri månd-fred 10.00-12.00
Tel. 0511-265 00 Mail: Skara pastorat

Postadress: Skara pastorat, Malmgatan 3A, 532 31 Skara
bg 460-5465  pg 118706-1  org.nr. 252003-2869

 

Kyrkogårdsförvaltning

Till kyrkogårdsförvaltningens expedition vänder du dig när det gäller frågor om begravning, gravplats och kyrkogård. Läs mer om Kyrkogårdsförvaltningen...
Välkommen att kontakta oss!

Besöksadress: Marie kyrkogård, Axvallagatan, 532 37 Skara

Expedition Marie kyrkogård: helgfri månd-fred 8.00-12.00

Tel: 0511-265 40  Mail: Kyrkogårdsförvaltningen

Postadress: Kyrkogårdsförvaltningen, Skara pastorat,
Malmgatan 3A, 532 31 Skara

Fastighetsförvaltning

Till fastighetsförvaltningen vänder du dig när det gäller frågor om pastoratets fastigheter. Läs mer om Fastighetsförvaltningen...

Besöksadress: Marie kyrkogård, Axvallagatan, 532 37 Skara
Postadress: Fastighetsförvaltningen, Skara pastorat,
Malmgatan 3A, 532 31 Skara