Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Skara Besöks- och postadress: Malmgatan 3, 53231 Skara Telefon: +46(511)26500 E-post till Svenska kyrkan Skara

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Svenska kyrkan Skara

Skara domkyrkoförsamling, Valle församling, Ardala församling

Enligt tradition inbjuds till samlingar inför julen med kaffe, lotterier, auktion m.m. där överskottet går till välgörande ändamål. I Skara pastorat inbjuds till flera samlingar: 24/11 kl. 10.00 Novemberkaffe i Mariasalen Skara, 24/11 kl. 15.00 Basar i Axvalls församlingshem, 5/12 kl. 18.30 Syföreningsauktion i Klockaretomten Eggby, 8/12 kl. 13.00 Julmarknad i Varnhemsgården, 13/12 kl. 18.00 Julauktion i S:ta Annagården Ardala. Läs mer om varje evenemang i Kalendern. Välkommen!

Gemenskap inför julen

Enligt tradition inbjuds till samlingar inför julen med kaffe, lotterier, auktion m.m. där överskottet går till välgörande ändamål. I Skara pastorat inbjuds till flera samlingar: 24/11 kl. 10.00 Novemberkaffe i Mariasalen Skara, 24/11 kl. 15.00 Basar i Axvalls församlingshem, 5/12 kl. 18.30 Syföreningsauktion i Klockaretomten Eggby, 8/12 kl. 13.00 Julmarknad i Varnhemsgården, 13/12 kl. 18.00 Julauktion i S:ta Annagården Ardala. Läs mer om varje evenemang i Kalendern. Välkommen!

Konsert i Skara domkyrka söndag 25 november kl. 18.00. Skara oratoriekör, Skara bygdens symfoniorkester, Hedvig Eriksson, sopran, Marcus Jupither, bas, Reibjörn Carlshamre, dirigent. 
Entréavgift 160 kr, skolungdom/studerande 80 kr, onumrerade platser, insläpp kl. 17.10, biljetter vid entrén från kl. 17.10 konsertdagen, kontant eller swish. Välkommen!

Ein deutsches Requiem - J Brahms

Konsert i Skara domkyrka söndag 25 november kl. 18.00. Skara oratoriekör, Skara bygdens symfoniorkester, Hedvig Eriksson, sopran, Marcus Jupither, bas, Reibjörn Carlshamre, dirigent. Entréavgift 160 kr, skolungdom/studerande 80 kr, onumrerade platser, insläpp kl. 17.10, biljetter vid entrén från kl. 17.10 konsertdagen, kontant eller swish. Välkommen!

Skara pastorat

Till expeditionen i Kyrkans Hus vänder du dig när du vill boka tid för dop eller vigsel. Här kan du också få svar på frågor om gudstjänster och grupper.
Välkommen att kontakta oss!

Besöksadress: Kyrkans Hus, Malmgatan 3B, Skara

Expedition Kyrkan Hus: helgfri månd-fred 10.00-12.00
Tel. 0511-265 00 Mail: Skara pastorat

Postadress: Skara pastorat, Malmgatan 3A, 532 31 Skara
bg 460-5465  pg 118706-1  org.nr. 252003-2869

 

Kyrkogårdsförvaltning

Till kyrkogårdsförvaltningens expedition vänder du dig när det gäller frågor om begravning, gravplats och kyrkogård. Läs mer om Kyrkogårdsförvaltningen...
Välkommen att kontakta oss!

Besöksadress: Marie kyrkogård, Axvallagatan, 532 37 Skara

Expedition Marie kyrkogård: helgfri månd-fred 8.00-12.00

Tel: 0511-265 40  Mail: Kyrkogårdsförvaltningen

Postadress: Kyrkogårdsförvaltningen, Malmgatan 3A, 532 31 Skara