Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Svenska kyrkan Skara

Skara domkyrkoförsamling, Ardala församling och Valle församling

Varnhem klosterkyrka

Varnhems kyrka stänger för antikvarisk städning

Från september 2021 till påsk 2022 kommer Varnhems klosterkyrka att vara stängd på grund av antikvarisk städning. Återöppnande av klosterkyrkan planeras till påskdagen 17 april 2022. Under tiden som Varnhems kyrka är stängd kommer Skärvs kyrka vara huvudkyrka i Valle församling. Här kommer söndagens huvudgudstjänst firas och hit kommer dop, vigslar och begravningar som annars varit tänkta i Varnhem att hänvisas i första hand.

Kyrkoval 19 september 2021

Vet Du om att det är Kyrkoval i år? Den 19 september är det val till de olika delarna av Svenska kyrkan. Då kan Du påverka vilka som ska vara med och besluta i församlingarna, i pastoratet, i stiftet och på riksplanet Kyrkomötet. Men, Du kanske själv vill vara med på en valsedel och påverka direkt? Kontakta i så fall expeditionen på pastoratet så kan du få reda på hur du gör, hälsar Magnus Gunnarsson, Kyrkofullmäktiges ordförande. Klicka för att läsa mer om Kyrkovalet...

Skara pastorat

Till expeditionen i Kyrkans Hus vänder du dig när du vill boka tid för dop eller vigsel. Här kan du också få svar på frågor om gudstjänster och grupper.
Välkommen att kontakta oss!

Besöksadress: Kyrkans Hus, Malmgatan 3B, Skara

Expedition Kyrkan Hus: helgfri månd-fred 10.00-12.00
Tel. 0511-265 00 Mail: Skara pastorat

Postadress: Skara pastorat, Malmgatan 3A, 532 31 Skara
bg 460-5465  pg 118706-1  org.nr. 252003-2869

 

Kyrkogårdsförvaltning

Till kyrkogårdsförvaltningens expedition vänder du dig när det gäller frågor om begravning, gravplats och kyrkogård. Läs mer om Kyrkogårdsförvaltningen...
Välkommen att kontakta oss!

Besöksadress: Marie kyrkogård, Axvallagatan, 532 37 Skara

Expedition Marie kyrkogård: helgfri månd-fred 8.00-12.00

Tel: 0511-265 40  Mail: Kyrkogårdsförvaltningen

Postadress: Kyrkogårdsförvaltningen, Skara pastorat,
Malmgatan 3A, 532 31 Skara

Fastighetsförvaltning

Till fastighetsförvaltningen vänder du dig när det gäller frågor om pastoratets fastigheter. Läs mer om Fastighetsförvaltningen...

Besöksadress: Marie kyrkogård, Axvallagatan, 532 37 Skara
Postadress: Fastighetsförvaltningen, Skara pastorat,
Malmgatan 3A, 532 31 Skara