Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Svenska kyrkan Skara

Skara domkyrkoförsamling, Valle församling, Ardala församling

Välkommen att besöka Marie kyrkogård, Marie begravningskapell och flera av pastoratets kyrkor som är öppna för besök och enskild andakt under allhelgonahelgen 1-3 november. På Marie kyrkogård bjuds på musik och eftertanke i kapellet vid några tillfällen fredag och lördag eftermiddag samt kaffe och information i förvaltningsbyggnaden. För pastoratets minnesgudstjänster se kalendarium här på hemsidan. Klicka för mer info om dagar och tider för öppna kyrkor...

Allhelgonahelgen i Skara pastorat

Välkommen att besöka Marie kyrkogård, Marie begravningskapell och flera av pastoratets kyrkor som är öppna för besök och enskild andakt under allhelgonahelgen 1-3 november. På Marie kyrkogård bjuds på musik och eftertanke i kapellet vid några tillfällen fredag och lördag eftermiddag samt kaffe och information i förvaltningsbyggnaden. För pastoratets minnesgudstjänster se kalendarium här på hemsidan. Klicka för mer info om dagar och tider för öppna kyrkor...

Syster Mona Corbani, Barmhärtighetssyster från maronitiska klostret i Libanon, berättar om sitt liv och sin tjänst för behövande i Mellanöstern. Syster Mona är nunna och tillhör Barmhärtighetssystrarna Soeur de la Charité som startades av den heliga Jeanne Thouret i Frankrike 1799. Systrarnas uppdrag är att erbjuda de mest behövande andlig och praktisk hjälp. För närvarande tjänstgör syster Mona i Mellanöstern vilket bland annat innebär att hon söker och samordnar hjälp för att fullfölja projekt, både vad gäller barnhemmet i Baskinta i Libanon och på de andra orter där systrarna är aktiva. I sin roll som administrativt ansvarig för den avgiftsfria grundskolan och barnhemmet i Baskinta, tar hon även hand om de minst bemedlade familjer som hon besöker kontinuerligt. Hon undervisar också de vuxna i församlingarna som söker efterleva systrarnas spiritualitet. Syster Mona ser fram emot sitt besök i Sverige. Välkommen till föreläsningen i Mariasalen, Kyrkans Hus, Skara onsdag 30 oktober kl. 18.30.

Föreläsning om barmhärtighet

Syster Mona Corbani, Barmhärtighetssyster från maronitiska klostret i Libanon, berättar om sitt liv och sin tjänst för behövande i Mellanöstern. Syster Mona är nunna och tillhör Barmhärtighetssystrarna Soeur de la Charité som startades av den heliga Jeanne Thouret i Frankrike 1799. Systrarnas uppdrag är att erbjuda de mest behövande andlig och praktisk hjälp. För närvarande tjänstgör syster Mona i Mellanöstern vilket bland annat innebär att hon söker och samordnar hjälp för att fullfölja projekt, både vad gäller barnhemmet i Baskinta i Libanon och på de andra orter där systrarna är aktiva. I sin roll som administrativt ansvarig för den avgiftsfria grundskolan och barnhemmet i Baskinta, tar hon även hand om de minst bemedlade familjer som hon besöker kontinuerligt. Hon undervisar också de vuxna i församlingarna som söker efterleva systrarnas spiritualitet. Syster Mona ser fram emot sitt besök i Sverige. Välkommen till föreläsningen i Mariasalen, Kyrkans Hus, Skara onsdag 30 oktober kl. 18.30.

Välkommen till tre tematräffar under hösten där vi möts och delar med varandra: 4 november "Självkänsla/självförtroende", 18 november "Kan man förlåta allt?", 2 december "Hälsobalansens fyra nycklar". Anmälan senast 28 oktober. Begränsat antal platser. Arr: Svenska kyrkan Skara och Anhörigstöd Skara kommun. 
Klicka för mer info...

Samtalsgrupp om livet

Välkommen till tre tematräffar under hösten där vi möts och delar med varandra: 4 november "Självkänsla/självförtroende", 18 november "Kan man förlåta allt?", 2 december "Hälsobalansens fyra nycklar". Anmälan senast 28 oktober. Begränsat antal platser. Arr: Svenska kyrkan Skara och Anhörigstöd Skara kommun. Klicka för mer info...

- en upplevelsegudstjänst för alla åldrar med barnet i centrum! Ungefär en gång per månad firas Barnens katedral i Skara domkyrka. Här lär vi oss av barnen och barnens uttryckssätt för att kunna fira en gudstjänst full av berättande, ljud, musik, drama, bild och form. Vi människor aldrig blir så gamla att vi inte kan beröras av olika sinnliga upplevelser. Hösten 2019 inbjuds till Barnens katedral söndagarna 27 oktober och 24 november kl. 16.00. Varmt välkommen att vara med!

Barnens katedral

- en upplevelsegudstjänst för alla åldrar med barnet i centrum! Ungefär en gång per månad firas Barnens katedral i Skara domkyrka. Här lär vi oss av barnen och barnens uttryckssätt för att kunna fira en gudstjänst full av berättande, ljud, musik, drama, bild och form. Vi människor aldrig blir så gamla att vi inte kan beröras av olika sinnliga upplevelser. Hösten 2019 inbjuds till Barnens katedral söndagarna 27 oktober och 24 november kl. 16.00. Varmt välkommen att vara med!

Skara pastorat har i oktober 2019 mottagit Ljussteget i Svenska kyrkans miljödiplomering. I Ljussteget ingår en nulägesanalys som är ett första steg i ett mer omfattande arbete med bland annat miljöpolicy och handlingsplan med mål och åtgärder. Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling är ett redskap för dem som vill ställa om sin verksamhet så att den bidrar till en utveckling som är ekologisk, socialt och ekonomiskt hållbar för alla människor.

Ljussteget för en hållbarare värld

Skara pastorat har i oktober 2019 mottagit Ljussteget i Svenska kyrkans miljödiplomering. I Ljussteget ingår en nulägesanalys som är ett första steg i ett mer omfattande arbete med bland annat miljöpolicy och handlingsplan med mål och åtgärder. Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling är ett redskap för dem som vill ställa om sin verksamhet så att den bidrar till en utveckling som är ekologisk, socialt och ekonomiskt hållbar för alla människor.

Svenska kyrkans biskopar har lanserat ett nytt biskopsbrev om klimatet. Det presenterades under Bokmässan i Göteborg. 
– Det är tydligt att klimatfrågan har både andliga och existentiella dimensioner. Därför tar biskopsbrevet upp såväl naturvetenskaplig kunskap som själavård, teologi och konkreta uppmaningar, berättar biskop Åke Bonnier, Skara. Klicka för att läsa mer...

Klimatet i centrum för nytt biskopsbrev

Svenska kyrkans biskopar har lanserat ett nytt biskopsbrev om klimatet. Det presenterades under Bokmässan i Göteborg. – Det är tydligt att klimatfrågan har både andliga och existentiella dimensioner. Därför tar biskopsbrevet upp såväl naturvetenskaplig kunskap som själavård, teologi och konkreta uppmaningar, berättar biskop Åke Bonnier, Skara. Klicka för att läsa mer...

Välkommen till Axvalls församlingshem för retreatdag lördag 9 november kl. 9.00-18.00. Dagen inleds med frukost och introduktion. Sedan finns möjlighet till meditation, läsning, promenad, vila, mässa och enskilt samtal för den som önskar. Kostnad 100 kr. Anmälan senast 4 november. Klicka för mer info i foldern "Hämta andan" hösten 2019...

Retreatdag 9 november

Välkommen till Axvalls församlingshem för retreatdag lördag 9 november kl. 9.00-18.00. Dagen inleds med frukost och introduktion. Sedan finns möjlighet till meditation, läsning, promenad, vila, mässa och enskilt samtal för den som önskar. Kostnad 100 kr. Anmälan senast 4 november. Klicka för mer info i foldern "Hämta andan" hösten 2019...

En dag om världens mest kända bok. Bibeln har genom tiderna setts som välsignad, gudagiven, tillitsfull eller rent av farlig, frågan är bara om den har något att ge oss idag?
Dagen kommer att passa dig som är helt ny i kyrkan, dig som varit i kyrkan sedan du var nyfödd och alla där emellan. Du kommer få se Bibeln med nya glasögon och få med dig massor med goda idéer för familjen, kyrkan och dig själv. Hur kan Bibeln vara relevant 2019 när den skrevs för tusentals år sedan? Hur kan man använda bibeln själv, i kyrkan och i familjen i en tid med appar, internet och sociala medier. Hur kan Bibeln användas i vår splittrade vardag? Talare är Olof Brandt, bibelinspiratör för Bibeln idag och Bibelsällskapet. Välkommen till S:ta Annagården, Ardala lördag 17 november. Dagen börjar med mässa kl. 11.00 där Olof Brandt predikar, därefter lunch och efterföljande föredrag, med avbrott för en fikastund. Dagen avslutas vid 16.00.

Bibeldag i Ardala söndag 17 november

En dag om världens mest kända bok. Bibeln har genom tiderna setts som välsignad, gudagiven, tillitsfull eller rent av farlig, frågan är bara om den har något att ge oss idag? Dagen kommer att passa dig som är helt ny i kyrkan, dig som varit i kyrkan sedan du var nyfödd och alla där emellan. Du kommer få se Bibeln med nya glasögon och få med dig massor med goda idéer för familjen, kyrkan och dig själv. Hur kan Bibeln vara relevant 2019 när den skrevs för tusentals år sedan? Hur kan man använda bibeln själv, i kyrkan och i familjen i en tid med appar, internet och sociala medier. Hur kan Bibeln användas i vår splittrade vardag? Talare är Olof Brandt, bibelinspiratör för Bibeln idag och Bibelsällskapet. Välkommen till S:ta Annagården, Ardala lördag 17 november. Dagen börjar med mässa kl. 11.00 där Olof Brandt predikar, därefter lunch och efterföljande föredrag, med avbrott för en fikastund. Dagen avslutas vid 16.00.

Skara pastorat

Till expeditionen i Kyrkans Hus vänder du dig när du vill boka tid för dop eller vigsel. Här kan du också få svar på frågor om gudstjänster och grupper.
Välkommen att kontakta oss!

Besöksadress: Kyrkans Hus, Malmgatan 3B, Skara

Expedition Kyrkan Hus: helgfri månd-fred 10.00-12.00
Tel. 0511-265 00 Mail: Skara pastorat

Postadress: Skara pastorat, Malmgatan 3A, 532 31 Skara
bg 460-5465  pg 118706-1  org.nr. 252003-2869

 

Kyrkogårdsförvaltning

Till kyrkogårdsförvaltningens expedition vänder du dig när det gäller frågor om begravning, gravplats och kyrkogård. Läs mer om Kyrkogårdsförvaltningen...
Välkommen att kontakta oss!

Besöksadress: Marie kyrkogård, Axvallagatan, 532 37 Skara

Expedition Marie kyrkogård: helgfri månd-fred 8.00-12.00

Tel: 0511-265 40  Mail: Kyrkogårdsförvaltningen

Postadress: Kyrkogårdsförvaltningen, Malmgatan 3A, 532 31 Skara

Fastighetsförvaltning

Till fastighetsförvaltningen vänder du dig när det gäller frågor om pastoratets fastigheter. Läs mer om Fastighetsförvaltningen...

Besöksadress: Marie kyrkogård, Axvallagatan, 532 37 Skara
Postadress: Fastighetsförvaltningen, Malmgatan 3A, 532 31 Skara