Foto: Alex & Martin/Ikon

Svenska kyrkan Skara

Skara domkyrkoförsamling, Ardala församling och Valle församling

Orgelmaraton César Franck 200 år

Lördag 10 december hyllas César Franck, 200 år på dagen, i Skara domkyrka. Elever och lärare vid Hjo folkhögskola framför en stor del av César Francks orgelverk i två konserter, kl. 14.00 och kl. 17.00. Vi får bland annat lyssna till Trois Chorals, Pièce heroique och Prélude, Fugue et Variation. Mellan konserterna blir det mingel, bildspel och orgelvisning. Fri entré. Varmt välkommen till en hel eftermiddag med César Francks orgelmusik!

Vinköls kyrka

Julkonsert i Vinköls kyrka

Söndag 11 december inbjuds till stämningsfull julkonsert i Vinköls kyrka kl. 18.00. Medverkar gör Birgittakören, Eleonor Frisk, sång, Duo Fiano med Ulla Stern, flöjt och Lena Öberg, piano och andakt med Pernilla Ericson. Fri entré. Varmt välkommen!

"Bryt en tradition" - Julinsamlingen 2022

Det finns många traditioner som är positiva och ger en fin inramning till våra liv, inte minst de vi förknippar med advent, lucia och jul. Men det finns också traditioner som fråntar flickor och kvinnor rätten till sin kropp och sitt liv. Tvångsäktenskap, könsstympning och könsrelaterat våld är exempel på skadliga traditioner. Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan mot orättvisor och förtryckande strukturer som ligger till grund för våld och övergrepp. Det är hög tid att bryta skadliga traditioner. Var med i kampen för alla flickors rätt till ett värdigt liv! Julinsamlingen pågår mellan första advent och trettondedag jul. Swisha din julgåva till 123 105 32 22 märkt "Julinsamlingen". Klicka för att läsa mer om Act Svenska kyrkan...

Framtidstro Advent 2022

Strax innan första advent landade årets sista nummer av pastoratstidningen "Framtidstro" i brevlådorna. Vi möter Judith Fagrell som berättar om Jungfru Maria. Vi får veta mer om årets Julinsamling till Act Svenska kyrkan och om festhelgen i januari kring Gyllene kärl. Här finns naturligtvis också domprostens krönika och tips om vad som händer i pastoratet under jul och nyår och en bit in på det nya året. Framtidstro delas ut till alla hushåll i Skara pastorat och finns att hämta i pastoratets församlingshem. Klicka för att läsa tidningen här...

Adventsstjärna

En natt i Betlehem

Välkommen till en upplevelsevandring om Jesu födelse och varför vi firar jul. Alla talar om det märkliga som skett, en ny stjärna har tänts på himlen. Följ med över herdarnas äng, passera tullindrivaren, gå över Betlehems torg. Bagaren i brödhuset kanske vet något. Eller sömnige värdshusvärden. Vart leder stjärnan? Till en nyfödd? Vandringen äger rum onsdag och torsdag 14 och 15 december kl. 17.00-19.00 vid S:ta Annagården i Ardala. En ny grupp med en medvandrare startar var 20:e minut. Vandringen börjar utomhus. Upplev julens budskap med alla sinnen! Ingen kostnad eller anmälan. Kaffe och korv finns till försäljning. Välkommen till Betlehem!

Vi firar Lucia

Luciafirandet i Sverige har sin bakgrund i folktro, legender och historiska fakta. Lucia föddes i Syrakusa på Sicilien på 280-talet och blev martyr för sin tros skull. Lucia kommer med ljus när det är som mörkast, hon påminner oss om vårt kristna hopp. I Skara pastorat firas Luciagudstjänst i Skara domkyrka tisdag 13 december kl. 18.00 och 19.30 och i S:ta Annagården inbjuds till Luciatåg med Ardala församlings barngrupper torsdag 8 december kl. 18.00. Mer info i hemsidans Kalender. Klicka och läs mer om Lucia…

Meditation i adventstid

Låt själen stilla sig under adventsfastan. Vi mediterar över några av adventstidens texter och delar tankar. Inga förkunskaper krävs. Vi träffas i Nikolaigården 30/11, 7/12, 14/12 och 21/12 kl. 19.00-20.00. Ingen kostnad. Ingen anmälan. Ledare: Britt-Marie Hjertén, präst Klicka för anmälan och mer information...

Sjung upp inför julen!

Sjung upp inför julfirandet! Några av julens sånger och psalmer låter vi tillsammans klinga under Skara domkyrkas valv under ledning av Per Larsson och domkyrkans musiker. Välkommen till Skara domkyrka tisdag 20 december kl. 8.00 eller 18.00!

Norra Lundby kyrka

Vinterstängda kyrkor sparar el

Med anledning av energikrisen har Skara pastorat beslutat att kallställa elva kyrkor av pastoratets sammanlagt sexton kyrkor. Med denna åtgärd förväntas energianvändningen minska med ca 300 000 kWh under vinterperioden. Kyrkorna kommer att vara stängda efter Allhelgonahelgen 5-6 november till 1 april. Gudstjänster och kyrkliga handlingar kommer att hållas i de fem öppna kyrkorna samt Marie begravningskapell. Klicka för mer information…

"Ett brev om bön" - Biskopens brev om lärjungaskap

Inför varje nytt kyrkoår skriver Biskop Åke Bonnier ett brev. Under en treårsperiod är temat lärjungaskap och årets perspektiv är bön. Temat finns med i stiftets verksamhet under året och ger möjlighet till reflektion och fördjupning, både enskilt och tillsammans med andra. - Att vara lärjunge är ju att leva i relation med Gud, som möter oss på ett unikt sätt i Jesus, med skapelsen, med våra medmänniskor och med oss själva. Vi behöver andlig fördjupning. Det ger också fördjupade perspektiv på hela den värld som vi är satta att värna såsom Guds skapade medskapare, säger biskop Åke. Brevet går att ladda ner digitalt från Skara stifts webbplats och finns att som tryckt brev hämta i din församling. Klicka för att läsa biskopens brev på Skara stifts hemsida...

Kyrkans klassiker

Ägna ett år åt Kyrkans klassiker! Det handlar om att upptäcka delar av kyrkans tro och liv genom att be, läsa bibeln, fira gudstjänst och träna sin omtanke om andra. Initiativet till Kyrkans klassiker kommer från Kyrkans tidning och tillsammans med Karlstads stift och Strängnäs stift har Skara stift hakat på utmaningen. -Det är en rolig möjlighet att pröva på vad det betyder för en själv att läsa bibeltexter, tända ljus, be och gå i gudstjänst, menar biskop Åke Bonnier. För ändamålet finns en folder där man kan kryssa i när man fullgjort de olika uppgifterna. Klicka för mer information om Kyrkans klassiker och för att ladda ner foldern…

Nödrop för Ukraina

Vi lever alla under samma himmel och det är av yttersta vikt att vi stöttar våra medmänniskor i en tid av oro, nöd och krig. Putins invasion av Ukraina är ett flagrant brott mot internationell rätt och allt det som vi sedan andra världskriget gemensamt i världen arbetat för att upprätthålla – demokrati, respekt för mänskliga rättigheter, internationella överenskommelser och konventioner. Tillsammans kan vi hjälpa dem som drabbas av konflikten. Din gåva gör skillnad! Ge din gåva till Act Svenska kyrkan, swisha till 900 1223. Skriv AKUT i meddelandefältet. Tack!

Bönewebben

Bön är ett samtal med Gud. Du kan be hur som helst och om vad som helst, med ord eller tyst i hjärtat. Det är lika mycket en bön om du ber i en kyrka, i naturen eller på bussen från skolan eller jobbet. Om du har svårt att formulera en bön, kan du ta hjälp av de tre orden tack, hjälp och förlåt. De flesta har ju något att tacka för, något som vi känner att vi behöver hjälp och stöd i, och något vi ångrar att vi sagt eller gjort mot en annan människa. Vi människor behöver formulera vår glädje, vår oro och våra rädslor. Med hjälp av Svenska kyrkans bönewebb kan vi göra våra böner synliga, både för oss själva och för andra. Vi kan dela varandras glädjeämnen och sorger. Klicka för att skriva din bön eller tända ett ljus på bönewebben…

Internationellt arbete - ACT och SKUT

ACT är Svenska kyrkans internationella arbete mot fattigdom, förtryck och orättvisor. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Därför finns Svenska kyrkan också internationellt där vi arbetar tillsammans med andra kyrkor och organisationer. SKUT är Svenska kyrkans församling i utlandet för dig som är ute och reser och vill ha någon att prata med på ditt eget språk. Det kan handla om livet, relationer, det som händer i världen eller om Gud. Klicka och läs mer om ACT och SKUT…

Kyrkoåret

Kyrkan har skapat en egen kalender - kyrkoåret. Första dagen i kyrkoåret är första söndagen i Advent. I kyrkoårets kalender har varje söndag och helgdag ett eget namn, eget tema och egna bibeltexter. Bibeltexterna berättar bland annat om Jesus liv, död och uppståndelse. De handlar också om alla mänskliga känslor, som glädje sorg, tro, tvivel, förtvivlan och hopp. Därför kan kyrkoårets texter hjälpa oss att fundera över våra egna liv. Klicka för mer info om kyrkoårets dagar, veckans bibeltexter, kyrkans färger, högtider m.m.

GDPR - Så behandlas personuppgifterna

Svenska kyrkan välkomnar dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas integritet är en del av kyrkans identitet. Att vårda det förtroende som en medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger Svenska kyrkan, innebär även att hantera personuppgifterna på ett tryggt och säkert sätt. Det är viktigt att känna sig trygg med hur personuppgifterna hanteras i Svenska kyrkan. Att man från Svenska kyrkans sida är öppen med hur dessa hanteras, att information som anförtros Svenska kyrkan är skyddad, samt att lagar och regler som finns följs för att skydda integriteten. Personuppgiftsbehandlingen regleras av EU:s dataskyddsförordning, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation). Klicka för mer information...

Skara pastorat

Till expeditionen i Kyrkans Hus vänder du dig när du vill boka tid för dop eller vigsel. Här kan du också få svar på frågor om gudstjänster och grupper.
Välkommen att kontakta oss!

Besöksadress: Kyrkans Hus, Malmgatan 3B, Skara

Expedition Kyrkan Hus: helgfri månd-fred 10.00-12.00
Tel. 0511-265 00 Mail: Skara pastorat

Postadress: Skara pastorat, Malmgatan 3A, 532 31 Skara
bg 460-5465  pg 118706-1  org.nr. 252003-2869

 

Kyrkogårdsförvaltning

Till kyrkogårdsförvaltningens expedition vänder du dig när det gäller frågor om begravning, gravplats och kyrkogård. Läs mer om Kyrkogårdsförvaltningen...
Välkommen att kontakta oss!

Besöksadress: Marie kyrkogård, Axvallagatan, 532 37 Skara

Expedition Marie kyrkogård: helgfri månd-fred 8.00-12.00

Tel: 0511-265 40  Mail: Kyrkogårdsförvaltningen

Postadress: Kyrkogårdsförvaltningen, Skara pastorat,
Malmgatan 3A, 532 31 Skara

Fastighetsförvaltning

Till fastighetsförvaltningen vänder du dig när det gäller frågor om pastoratets fastigheter. Läs mer om Fastighetsförvaltningen...

Besöksadress: Marie kyrkogård, Axvallagatan, 532 37 Skara
Postadress: Fastighetsförvaltningen, Skara pastorat,
Malmgatan 3A, 532 31 Skara