Birgittakören i Ardala

Hur möjligheterna för körövningar ser ut under 2021 är ännu oklart på grund av coronapandemin. Löpande information ges av körledaren.

Birgittakören är en damkör som övar i S:ta Annagården på onsdagar 19.00-21.00.

Kören sjunger i två till fyra stämmor.

Välkommen att höra av dig till ledaren Charlotte Eklund om du vill veta mer eller vara med!

Birgittakören

Tid: Onsdagar 19.30-21.00

Plats: S:ta Annagården, Ardala

Kontakt Charlotte Eklund

tel: 0511-265 63
sms: 0735-7297 28
mail: Charlotte Eklund