Axvalls församlingsråd - Upphört

Valle församling bildas 2018-01-01 genom en sammanslagning av Axvalls, Eggby-Öglunda och Varnhems församlingar. Äldre protokoll från Axvalls församlingsråd kommer att finnas kvar på den här sidan.