Foto: Åsa Nyberg

Domkyrkans minikör

I domkyrkans Minikör finns våra allra yngsta sångare.

Kören vänder sig till barn i åldern 4-5 år.

Verksamheten innehåller sång, rytmikträning och danslekar - allt under lekfulla former. Det ger en enkel, grundläggande introduktion till fortsatt körsång.

Ett par gånger per termin medverkar vi i Barnens katedral - en gudstjänst för alla åldrar med barnet i centrum - i domkyrkan.

Vi träffas torsdagar kl. 16.30- 17.00 i Marisalen, Kyrkans hus.

Vårterminen 2021: ännu oklart p.g.a. coronapandemin. 

 

Domkyrkans minikör

Tid: Torsdagar kl. 16.30- 17.00

Plats: Mariasalen, Kyrkans hus, Skara

Kontakt Åsa Nyberg

tel: 0511-265 14
mail: Åsa Nyberg