Foto: Alex Giacomini IKON

Gemenskap

Gemenskap, vänskap och trygghet ger tröst, styrka och glädje. Att träffas och dela erfarenheter, tankar och en stund tillsammans. I Skara pastorat inbjuds till olika sammanhang där man kan träffas en stund på livets väg. Klicka på någon av rubrikerna och läs mer om vad som händer just nu...