Biskop Brynolf

År 1304 fick kyrkan genom biskopen sin mest värdefulla relik, en tagg av Kristi törnekrona. Den dyrbara reliken medförde att domkyrkan blev ett pilgrimsmål under resten av medeltiden. Vad som sedan hänt med taggen är inte känt, men enligt en legend murades den in i en av domkyrkans väggar under reformationen få Gustav Vasa beordrade konfiskering av värdeföremål från många kyrkor.

I domkyrkan finns ett altarbord uppkallat efter törntagen Brynolf Algotsson förde till Skara. Brynolf var biskop i Skara 1278-1317. Altarbordet i keramik skapades av konstnären Gunnar Nylund vid restaureringen 1949.

Brynolf Algotsson var Skaras 24:de biskop. Det var under hans biskopstid som domkyrkan började byggas om i fransk höggotik som var den tidens arkitektoniska stil. Att det blev just den stilen berodde på att den unge Brynolf Algotsson som teologstuderande åkte till Paris. Där lät han sig inspireras av Notre Dame. Den heliga Birgitta bekräftade att det skedde under kring Brynolf Algotsson och han saligförklarades.

Andra Kända biskopar
Inte bara Brynolf Algotsson utan även flera andra Skarabiskopar har gjort sig ett namn i historien. Två är Haquin Spegel (biskop 1685-1691) och Jesper Swedberg (biskop 1701-1735). Båda var stora psalmförfattare och kyrkliga organisatörer.
Biskop Brynolf Algotssons mässhake är smyckad med figurer föreställande Kristus och Maria, apostlar, helgon och änglar.

Domkyrkans öppettider

Skara domkyrka är öppen ​​för besök och andakt dagligen kl. 9-​​​​​​​​​​16 ​​​samt vid gudstjänster och konserter. ​Juni, juli och augusti är domkyrkan öppen dagligen kl. 9-18. 

När gudstjänster, andakter eller annan verksamhet pågår, t ex mässa, middagsbön, dop, vigsel, begravning, konsert och liknande, är det inte möjligt att gå in i våra kyrkor för att turista. Var vänlig och respektera detta!

Ibland bokas program in med kort varsel. Vill du vara alldeles säker på att kunna komma in utan att själv ha bokat kyrkan, ring strax före ditt besök och försäkra dig om att det är möjligt.

Du är alltid välkommen in och delta i det som sker i domkyrkan!

Kontakt Skara domkyrka

Boka dop och vigsel i domkyrkan:
Kyrkans hus, Skara, tel. 0511-265 00
Mejl: skara.pastorat@svenskakyrkan.se

Begravning och gravar:
Kyrkogårdsförvaltningen, tel. 0511-265 40
Mejl: skara.kgf@svenskakyrkan.se

Visning av domkyrkan:
Bokning av guidning sker via Kyrkans Hus tel. 0511-265 00, eller mail: Skara pastorat
Bokningsavgift 250 kr.
Guidning 650 kr, ca 1 timme  (i guidningsavgift ingår bokningsavgift).
Vid grupper om färre än 10 deltagare uttages ingen bokningsavgift, men guideavgift per person med 40:-

Snabbfakta om Skara domkyrka

Skara domkyrka har anor från 1100-talet men fick sin nuvarande höggotiska prägel på 1300-talet. Den är helgad åt Sankta Maria och är Sveriges äldsta domkyrka. Här finns bland annat en medeltida krypta och en skattkammare med flera unika skatter. Glasfönstren med Bibelns berättelser är gjorda av Bo Beskow.

Kyrkan har 470 sittplatser och ca 750 personer får plats i kyrkan.