Biskop Brynolf

År 1304 fick kyrkan genom biskopen sin mest värdefulla relik, en tagg av Kristi törnekrona. Den dyrbara reliken medförde att domkyrkan blev ett pilgrimsmål under resten av medeltiden. Vad som sedan hänt med taggen är inte känt, men enligt en legend murades den in i en av domkyrkans väggar under reformationen få Gustav Vasa beordrade konfiskering av värdeföremål från många kyrkor.

I domkyrkan finns ett altarbord uppkallat efter törntaggen Brynolf Algotsson förde till Skara. Brynolf var biskop i Skara 1278-1317. Altarbordet i keramik skapades av konstnären Gunnar Nylund vid restaureringen 1949.

Brynolf Algotsson var Skaras 24:de biskop. Det var under hans biskopstid som domkyrkan började byggas om i fransk höggotik som var den tidens arkitektoniska stil. Att det blev just den stilen berodde på att den unge Brynolf Algotsson som teologstuderande åkte till Paris. Där lät han sig inspireras av Notre Dame.

Den heliga Birgitta bekräftade att det skedde under kring Brynolf Algotsson och han saligförklarades. Birgitta fick en av sina uppenbarelser i Skara domkyrka 1349, strax innan hon begav sig till Rom. Hon beskriver ganska detaljrikt vad hon upplevde och var tydlig med att Brynolf var värd en bättre placering i kyrkan. Tyvärr gav hon ingen antydan om var graven låg och efter reformationen försvann den. År 1948 upptäcktes en grav mitt i kryptan under högkoret, där också ”Sunekalken” påträffades, som skulle kunna vara Brynolfs grav, men man vet inte mer än så.

Andra Kända biskopar
Inte bara Brynolf Algotsson utan även flera andra Skarabiskopar har gjort sig ett namn i historien. Två är Haquin Spegel (biskop 1685-1691) och Jesper Swedberg (biskop 1701-1735). Båda var stora psalmförfattare och kyrkliga organisatörer.
Biskop Brynolf Algotssons mässhake är smyckad med figurer föreställande Kristus och Maria, apostlar, helgon och änglar.

Domkyrkans öppettider

Skara domkyrka är öppen ​​för besök och andakt dagligen kl. 9-​​​​​​​​​​16 ​​​samt vid gudstjänster och konserter. ​Juni, juli och augusti är domkyrkan öppen dagligen kl. 9-18. 

När gudstjänster, andakter eller annan verksamhet pågår, t ex mässa, middagsbön, dop, vigsel, begravning, konsert och liknande, är det inte möjligt att gå in i våra kyrkor för att turista. Var vänlig och respektera detta!

Ibland bokas program in med kort varsel. Vill du vara alldeles säker på att kunna komma in utan att själv ha bokat kyrkan, ring strax före ditt besök och försäkra dig om att det är möjligt.

Du är alltid välkommen in och delta i det som sker i domkyrkan!

Kontakt Skara domkyrka

Boka dop och vigsel i domkyrkan:
Kyrkans hus, Skara, tel. 0511-265 00
Mejl: skara.pastorat@svenskakyrkan.se

Begravning och gravar:
Kyrkogårdsförvaltningen, tel. 0511-265 40
Mejl: skara.kgf@svenskakyrkan.se

Visning av domkyrkan:
Bokning av guidning sker via expeditionen i Kyrkans Hus tel. 0511-265 00, eller mail: skara.pastorat@svenskakyrkan.se

Besök av grupper behöver bokas. Detta för att gruppens besök inte ska krocka med församlingsverksamhet eller bokad guidning. Om gruppen ej är bokad kan besök i kyrkan inte garanteras. 
Bokningsavgift utan guidning 500 kr.
Guideavgift (inkl. bokningsavgift, guidning ca 45 min):
1-9 personer 70 kr/person
10-19 personer 700 kr
20-29 personer 1.200 kr
30-39 personer 1.800 kr
fler än 40 personer 2.400 kr
Barn upp till 15 år gratis.
För guidning utanför domkyrkans ordinarie öppettid tillkommer en avgift på 750 kr.
För guidning på engelska eller tyska tillkommer avgift på 500 kr.
Konfirmandgrupper och skolor: Guidning utan avgift för konfirmandgrupper i Svenska kyrkan och skolor i Skara kommun. Övriga skolor 500 kr.

Snabbfakta om Skara domkyrka

Skara domkyrka har anor från 1100-talet men fick sin nuvarande höggotiska prägel på 1300-talet. Den är helgad åt Sankta Maria och är Sveriges äldsta domkyrka. Här finns bland annat en medeltida krypta och en skattkammare med flera unika skatter. Glasfönstren med Bibelns berättelser är gjorda av Bo Beskow.

Kyrkan har 470 sittplatser och ca 750 personer får plats i kyrkan.