Foto: Gustaf Hellsing IKON

Retreat, meditation och pilgrimsvandring

"Gräv där du står" våren 2023

I din hand håller du just nu en spade, ett redskap att använda för att reflektera över livet och kristen tro – alldeles i närheten av dig. Svenska kyrkan i Skara pastorat, det vill säga Ardala församling, Valle församling och Skara domkyrkoförsamling ger olika möjligheter till fördjupning. Här finns retreat, meditation och pilgrimsvandring, samtals- och studiegrupper samt föreläsningar. Välkommen att gräva du med!

Somliga grupper är öppna, andra kräver en anmälan. Anmälan görs till kontaktperson angiven vid varje grupp eller tillfälle,i första hand via e-post men det går också bra att ringa. Uppge namn, adress, telefonnummer och e-postadress och vilken grupp det gäller. 

Retreatdag i Nikolaigården, Skara
Lördag 25 februari kl. 10.00-16.00
Smaka tystnaden tillsammans! Vi börjar med ett förmiddagskaffe 
då du får information om dagen. Du kommer att få pröva bibelmeditation och du äter lunch under stilla musik. Det finns tid till att vila, läsa, tänka och be. Ta med dig ett par tofflor och en varm tröja så klarar du dig alldeles utmärkt!
Kostnad: 60 kr. Betalas på plats.
Ledare: Britt-Marie Hjertén, präst
Anmälan: senast måndag 20 februari till: Britt-Marie Hjertén, 0511-265 10, 
brittmarie.hjerten@svenskakyrkan.se

Stilla kväll i Ryttaregården, Varnhem
Onsdagarna 1 mars och 12 april kl. 18.00-21.00
En enkel retreatkväll i tystnad. Kvällen inleds med mässa.
Ingen kostnad.
Ledare: Monica Spolén, Judith Fagrell eller Emanuel Carlsson.
Anmälan: senast 27 februari för 1 mars och 6 april för 12 april till: 
Monica Spolén, 0511-265 54, monica.spolen@svenskakyrkan.se

Retreatdag i Axvalls församlingshem
Lördag 18 mars kl. 9.00-18.00
Vi börjar dagen med frukost och gemensam introduktion. Sedan finns möjlighet till meditation, läsning, promenad, vila, mässa och enskilt samtal för den som önskar. Ta med innetofflor, varm tröja och promenad-skor så har du förberett dagen väl.
Kostnad: 100 kr. Betalas på plats.
Ledare: Britt-Marie Hjertén, präst
Anmälan: senast måndag 13 mars till:
Britt-Marie Hjertén, 0511-265 10, brittmarie.hjerten@svenskakyrkan.se

Stilla dag i S:ta Annagården, Ardala
Lördag 22 april kl. 9.00-15.00 - Inställd!
Dagen börjar med frukost kl. 9.00 och vi inleder tystnaden med en 
andakt kl. 9.30. Lunch serveras kl. 12.00 och dagen avslutas med mässa kl. 14.30. Under dagen finns möjlighet till meditationer, läsning, vila, skaparverkstad, en kortare pilgrimsvandring och enskilt samtal finns för den som önskar. Ta gärna med innetofflor och kläder för promenad. 
Kostnad: 100 kr. Betalas på plats.
Ledare: Pernilla Ericson, präst och Gunlög Fåglefelt, diakon
Anmälan: senast måndag 17 mars till:
Pernilla Ericson, 0511-265 61 pernilla.ericson@svenskakyrkan.se eller
Gunlög Fåglefelt, 0511-265 20 gunlog.faglefelt@svenskakyrkan.se

Långfredagsvandring i Valle församling
Långfredagen 7 april kl. 9.00-16.00
Välkommen att vandra en eller flera sträckor!
9.00 Morgonbön i Skärvs kyrka 
Vandring etapp 1: 7,5 km. Medelsvår vandring på grusväg och genom skogspartier. Längs vägen gör vi ett stopp för förmiddagskaffe.
12.00 Långfredagsgudstjänst i Norra Vings kyrka 
Lunch i Axvalls församlingshem. Ingen kostnad eller anmälan! 
Vandring etapp 2: 3,6 km. Lättare vandring på cykelvägen på gamla banvallen. 
Inga stopp längs vägen. 
15.00 Korsandakt i Norra Lundby kyrka 
Ingen kostnad. Medtag eget förmiddagsfika. Lunch serveras i Axvalls församlingshem. 
Ledare: Emanuel Carlsson och Agneta Ahlgrand.
Info: 0511-265 51, emanuel.carlsson@svenskakyrkan.se 
Anmälan: Ingen föranmälan. 

Mer information finns att läsa i vårens folder för retreat, meditation och pilgrimsvandring samt samtals- och studiegrupper och föreläsningar i Skara pastorat. Foldern finns i kyrkor och församlingshem eller kan läsas genom att klicka här...

Kontakt Skara pastorat

Skara pastorat
Malmgatan 3A, 532 31 Skara
bg 460-5465 pg 118706-1
org.nr. 252003-2869

Kyrkans Hus, Skara
Besöksadress:  Malmgatan 3B, Skara
tel. 0511-265 00  mail: Skara pastorat
Telefontid helgfri månd-fred 10.00-12.00