Foto: Kristina Strand Larsson IKON

Retreat och meditation

Under några särskilda dagar varje år inbjuder pastoratet till retreat. Då får man dra sig tillbaka för att söka Gud och reflektera över det egna livet, hämta andan och tänka efter.

Till hjälp har vi tystnad, bibelmeditationer, bön och samtal och erfarenheten säger att detta är både djupt läkande och samtidigt utmanande.

Hämta andan våren 2021
Var stilla i Skara domkyrka, 13 februari
Retreat på hemmaplan, 25-28 mars, digitalt
Stilla dag i S:ta Annagården, 15 maj - Inställd!
Klicka för att läsa mer om de olika dagarna...
Med reservation för ändringar på grund av pandemin.

Välkommen att vara med!

Kontakt Britt-Marie Hjertén

tel: 0511-265 10
mail: Britt-Marie Hjertén