Foto: Skara pastorat

Retreat och meditation

Under några särskilda dagar varje år inbjuder pastoratet till retreat. Då får man dra sig tillbaka för att söka Gud och reflektera över det egna livet, hämta andan och tänka efter. Välkommen att pröva!

Hämta andan hösten 2021
Mer information om höstens retreatdagar kommer inom kort.

Kontakt Britt-Marie Hjertén

tel: 0511-265 10
mail: Britt-Marie Hjertén