Foto: Skara pastorat

Retreat och meditation

Under några särskilda dagar varje år inbjuder pastoratet till retreat. Då får man dra sig tillbaka för att söka Gud och reflektera över det egna livet, hämta andan och tänka efter. Välkommen att pröva - Hämta andan hösten 2021!

Pilgrimsvandring lördag 11 september, tema: ”Vägen hem”
En dagsvandring från Skara till Klockaretomten i Eggby. Snöra på dig bra skor, ta med egen matsäck och något att sitta på. Samling kl. 8.45 vid Skara domkyrka.
Ingen kostnad, ingen anmälan.

Stilla dag i S:ta Annagården, Ardala lördag 2 oktober kl. 9.00-15.00
Under dagen finns möjlighet till meditation, läsning, vila, skaparverkstad, en kortare pilgrimsvandring och enskilt samtal för den som önskar. Kostnad 100 kr.
Anmälan senast måndag 27 september till:
Pernilla Ericson eller Ingela Tidqvist Karlén.

Retreatdag i Axvalls församlingshem lördag 13 november kl. 9.00-18.00
Efter gemensam introduktion finns möjlighet till meditation, läsning, promenad, vila, mässa och enskilt samtal för den som önskar. Kostnad 100 kr.
Anmälan senast måndag 8 november till Britt-Marie Hjertén.

Retreat på hemmaplan 2-5 december - digitalt
En möjlighet att pröva vägledd bön under adventstid i din egen hemmamiljö. Du inbjuds att avsätta ca 30 minuter per dag för enskild bön över en given bibeltext samt tre enskilda samtal på 30 minuter med en vägledare. Gemensam introduktion och avslutning på Zoom. Viktigt att du kan ta dig fram digitalt. Ingen kostnad. Begränsat antal deltagare.
Anmälan senast fredag 26 november till Britt-Marie Hjertén.

Mer information finns att läsa i höstens retreatfolder som finns i kyrkor och församlingshem eller genom att klicka här...

Kontakt Britt-Marie Hjertén

tel: 0511-265 10
mail: Britt-Marie Hjertén