psalm noter
Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Musik och kör

Rekommendationer för kör- och musikverksamhet i coronatid

Körsången och körverksamheten är en viktig del av kyrkans liv och betyder mycket för körsångarna och för lyssnarna. Körsången är också en viktig del av gudstjänsten.

Inför uppstart med fysiska körrepetitioner är det viktigt att tänka igenom hur övningarna arrangeras. Då körsångare hanterar luft långt ner från luftvägarna, finns en risk för att smitta sprids. Därför är det extra viktigt att skapa tydliga ramar runt verksamheten.  

I Skara pastorat följer vi rekommendationerna från Svenska kyrkan centralt baserade på råd från Folkhälsomyndigheten och Körförbunden. Råden innebär bland annat att man ska hålla ett avstånd på två meter och vara utomhus om det går, om man är inomhus se till att lokalen är stor och väl ventilerad samt korta ner övningarna och ta pauser. För mer information kontakta din körledare.

Klicka för att läsa mer om rekommendationerna kring körverksamhet från Svenska kyrkan...

Musiken har en central plats i kyrkans verksamhet, som bön och tillbedjan vid gudstjänster, i den gemensamma sångens gemenskap, och i mer konsertanta sammanhang.

En av många ideella ”arbetsuppgifter” i församlingslivet är att vara med och sjunga i kör. Att regelbundet träffas för att öva och att med jämna mellanrum få medverka i gudstjänsten är både roligt, socialt och utvecklande. Det är därför kanske inte så konstigt att körsång är en av Sveriges största folkrörelser och att det visat sig vara nyttigt för både själ och hälsa att sjunga tillsammans.

I församlingarna finns flera körer för olika åldrar och med olika inriktning; Välj den som passar dig bäst!

 

Kontakt Skara pastorat

Skara pastorat
Malmgatan 3A, 532 31 Skara
bg 460-5465 pg 118706-1
org.nr. 252003-2869

Kyrkans Hus, Skara
Besöksadress:  Malmgatan 3B, Skara
tel. 0511-265 00  mail: Skara pastorat
Exp. öppen helgfri månd-fred 10.00-12.00