Foto: Ivette Miravitllas

Musik och kör

Musiken har en central plats i kyrkans liv, som bön och tillbedjan i gudstjänsten, i den gemensamma sången i någon av pastoratets körer och i mer konsertanta sammanhang.

Kontakt Skara pastorat

Skara pastorat
Malmgatan 3A, 532 31 Skara
bg 460-5465 pg 118706-1
org.nr. 252003-2869

Kyrkans Hus, Skara
Besöksadress:  Malmgatan 3B, Skara
tel. 0511-265 00  mail: skara.pastorat@svenskakyrkan.se
Telefontid helgfri månd-fred 10.00-12.00