löv
Foto: Kristina Johansson/IKON

Måndagsgruppen

För de deltagare som varit med i en leva vidare-grupp finns en gemenskapsgrupp som träffas en måndag i månaden och därför fått namnet Måndagsgruppen.

Gruppen träffas i Nikolaigården, Skara.
Vill du veta mer kan du vända dig till diakon Ingela Tidqvist Karlén,
tel. 0511-265 20.

Kontakt Ingela Tidqvist Karlén

tel: 0511-265 20
mail: Ingela Tidqvist Karlén