Foto: John Fahlnaes

Stenums kyrka

Stenums kyrka byggdes 1867 i nyklassisk stil och är typisk för de kyrkor som byggdes i Skarabygden vid 1800-talets mitt. Arkitekt var L Hawerman. Kyrkan blev renoverad 1925 och målad av Gärda Höglund. Altartavla och färgsättning är från 1952 års renovering.

Från den gamla kyrkan finns altartavla och dörr bevarade. Altartavlan som är från 1700-talet hänger idag på kyrkans södra vägg.

1882 inköptes en 6-stämmig läktarorgel från Molanders orgelbyggeri som 1989 kompletterades med en 11-stämmig kororgel från Smedmans orgelbyggeri.

Kyrkans dopfunt i sandsten är från 1100-tal. Här finns också en medeltida kyrkklocka.

Snabbfakta om Stenums kyrka

Stenums kyrka är en tidstypisk 1860-talskyrka i nyklassisk stil. Den har altartavla och dörr bevarade från den tidigare kyrkan och dopfunten är från 1100-talet.

I Stenums kyrka får ungefär 150 personer plats.

Kontakt Stenums kyrka

Boka dop och vigsel:
Kyrkans hus, Skara, tel. 0511-265 00

Begravning och gravar:
Kyrkogårdsförvaltningen, tel. 0511-265 40

Besöka kyrkan utanför gudstjänsttid:
Emanuel Carlsson, församlingsherde tel. 073-317 06 15

Vill du veta mer om Stenums kyrka?

Mer om Stenums kyrka finns att läsa i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister. Klicka här!