Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Norra Lundby kyrka

Norra Lundbys ursprungliga kyrka från mitten av 1100-talet var romansk, cirka 18 meter lång och byggd i tuktade kalkstenar. Efter flera tillbyggnader är kyrkan idag 31 meter lång och 8 meter bred. Under medeltiden byggdes även ett torn som senare revs. Ett nytt torn byggdes på 1600-talet.

Under 1600-talet förlängdes långhuset och 1816 byggdes tornet till med en empirehuv. Taket i kyrkorummet har kryssvalv, vissa från medeltiden. I valvbågen till koret finns målningar från 1600-talet.

Predikstolen är från 1690. Det medeltida altarbordet är av sten. Den nuvarande altaruppsatsen är från 1600-talet. Kyrkans storklocka göts redan på 1500-talet och lillklockan 1766. Dopfunten i sandsten med sex skulpterade arkader är från 1150 och har troligen gjorts av den så kallade Skaramästaren. I kyrkan finns också en madonnabild från 1200-talet.

Under 1950-talet genomgick kyrkan en omfattande renovering då man bland annat tog bort läktaren, satte värmeelement i bänkarna och satte in elektrisk klockringning.

Snabbfakta om Norra Lundby kyrka

Norra Lundby kyrka byggdes på 1100-talet men har byggts om och tillbyggts flera gånger. Taket i kyrkorummet har kryssvalv, en del från medeltiden. Valvbågen till koret pryds av 1600-talsmålningar.

Norra Lundby kyrka har plats för knappt 100 personer.

Kontakt Norra Lundby kyrka

Boka dop och vigsel:
Kyrkans hus, Skara, tel. 0511-265 00

Begravning och gravar:
Kyrkogårdsförvaltningen, tel. 0511-265 40

Besöka kyrkan utanför gudstjänsttid:
Göran Tysk, tel. 0705-921807