Norra Lundby kyrka
Foto: Skara pastorat

Norra Lundby kyrka

Norra Lundbys ursprungliga kyrka från mitten av 1100-talet var romansk, cirka 18 meter lång och byggd i tuktade kalkstenar. Efter flera tillbyggnader är kyrkan idag 31 meter lång och 8 meter bred. Under medeltiden byggdes även ett torn som senare revs. Ett nytt torn byggdes på 1600-talet.

Under 1600-talet förlängdes långhuset och 1816 byggdes tornet till med en empirehuv. Taket i kyrkorummet har kryssvalv, vissa från medeltiden. I valvbågen till koret finns målningar från 1600-talet.

Predikstolen är från 1690. Det medeltida altarbordet är av sten. Den nuvarande altaruppsatsen är från 1600-talet. Kyrkans storklocka göts redan på 1500-talet och lillklockan 1766. Dopfunten i sandsten med sex skulpterade arkader är från 1150 och har troligen gjorts av den så kallade Skaramästaren. I kyrkan finns också en madonnabild från 1200-talet.

Under 1950-talet genomgick kyrkan en omfattande renovering då man bland annat tog bort läktaren, satte värmeelement i bänkarna och satte in elektrisk klockringning.

Snabbfakta om Norra Lundby kyrka

Norra Lundby kyrka byggdes på 1100-talet men har byggts om och tillbyggts flera gånger. Taket i kyrkorummet har kryssvalv, en del från medeltiden. Valvbågen till koret pryds av 1600-talsmålningar.

Norra Lundby kyrka har plats för knappt 100 personer.

Kontakt Norra Lundby kyrka

Boka dop och vigsel:
Kyrkans hus, Skara, tel. 0511-265 00

Begravning och gravar:
Kyrkogårdsförvaltningen, tel. 0511-265 40

Besöka kyrkan utanför gudstjänsttid:
Göran Tysk, tel. 0705-921807