Eggby-Öglunda församlingsråd - Upphört

Valle församling bildas 2018-01-01 genom en sammanslagning av Axvalls, Eggby-Öglunda och Varnhems församlingar.