prästkragar
Foto: Linda Mickelsson/IKON

Kyrkoavgift

Tillhörigheten till Svenska kyrkan förenar nästan 65% av alla svenskar.
Som medlemmar i Svenska kyrkan bidrar vi till att bära vidare den kristna tro som Svenska kyrkan delar och våra traditioner.
Vi hjälper också till att bevara våra kyrkobyggnader och ge människor en plats för stillhet, tröst, glädje, gemenskap, öppenhet och trygghet.

Var och en som är medlem i Svenska kyrkan betalar kyrkoavgift. Hur stor din kyrkoavgift är beror på din inkomst och var du bor. För medlemmar i Svenska kyrkan i Skara är kyrkoavgiften 1.265 kr per 100-lapp. 1.21 kr går till verksamheten i församlingarna här hemma samt bidrar till Svenska kyrkans verksamhet utanför Sveriges gränser och 0.055 kr går till Skara stift. Begravningsavgiften är 0.253 kr och betalas av alla oavsett om man är medlem eller ej. 

Tack vare kyrkoavgiften kan man till exempel välja att gifta sig i Svenska kyrkan utomlands. Ibland behöver människor vårt stöd ute i världen och vid katastrofer är det vår självklara uppgift att hjälpa till med kyrkans personal och bistånd. Svenska kyrkan driver också bland annat genom ACT - Action by Churches Together aidsprojekt, bygger skolor och sjukhus och utbildar människor.


Genom kyrkoavgiften finansieras kyrkans verksamhet, som t.ex.:

- Gudstjänster av många olika slag.
- Konserter, sång- och musikupplevelser i kyrkorna (oftast gratis!)
- Enskilda samtal och stöd av präst och diakon (kostnadsfritt)
- En omfattande körverksamhet för barn, ungdomar och vuxna.
- Rätt till dop utan kostnad.
- Rätt till vigsel utan kostnad.
- Rätt till begravningsgudstjänst utan kostnad.
- En omfattande verksamhet för barn, ungdomar och familjer (babysång, förskola, barngrupper, läger, ungdomsgrupper etc.).
- Konfirmandarbete.
- Sjukhuskyrkan för sjuka, anhöriga och personal.
- Hjälp och stöd vid kriser.
- Underhåll av våra kyrkor.
- Internationellt bistånd.
- Du kan påverka hur kyrkan styrs och utvecklas genom att rösta i de kyrkliga valen och väljas till förtroendeman i kyrkans olika val från 18 års ålder.
Du är röstberättigad från 16 år.
Läs mer om medlemskapet i Svenska kyrkan...

Kyrkoavgiften, som kyrkans medlemmar betalar, är helt skild från begravningsavgiften, som alla människor, folkbokförda i Sverige, betalar. Läs mer om begravningsavgiften här.

Bli medlem i svenska kyrkan

Om du vill bli medlem i Svenska kyrkan eller har frågor kring medlemskap, hör av dig till Församlingsexpeditionen Kyrkans Hus, tel. 0511-265 00.

Skriv ut inträdesblanketten genom att klicka här (pdf-fil),
Blankett för barn under 18 år (pdf-fil) ,
fyll i den och skicka den till:
Skara pastorat
Malmgatan 3A
532 31 Skara

Du kan också kontakta Församlingsexpeditionen Kyrkans Hus,
tel. 0511-265 00. Hit kan du också vända dig om du är osäker på om du är medlem i Svenska kyrkan eller inte.

Information om utträde ur Svenska kyrkan finns här...