"Framtidstro" - pastoratstidning för Skara pastorat

Pastoratstidningen ”Framtidstro” delas ut till alla hushåll i pastoratet, det vill säga till alla som bor i Skara kommun. Man kan även hämta tidningen i pastoratets kyrkor och församlingshem eller på expeditionen i Kyrkans Hus, Skara. Alternativt läsa den här på hemsidan, se länkar nedan.

”Framtidstro” delas ut fyra gånger per år, inför påsken, inför trefaldighetstiden (sommarperioden), till Sankt Mikaels dag i slutet av september-början av oktober och lagom till första söndagen i advent.

Nedan hittar du samtliga hittills utgivna nummer av pastoratstidningen.
Klicka på länkarna för att läsa numren som pdf-fil.

Framtidstro nr 4 2022

Framtidstro nr 3 2022

Framtidstro nr 2 2022

Framtidstro nr 1 2022

Framtidstro nr 4 2021

Framtidstro nr 3 2021

Framtidstro nr 2 2021

Framtidstro nr 1 2021

Framtidstro nr 3 2020

Framtidstro nr 2 2020

Framtidstro nr 1 2020

 

Kontakt Skara pastorat

Skara pastorat
Malmgatan 3A, 532 31 Skara
bg 460-5465 pg 118706-1
org.nr. 252003-2869

Kyrkans Hus, Skara
Besöksadress:  Malmgatan 3B, Skara
tel. 0511-265 00  mail: Skara pastorat
Exp. öppen helgfri månd-fred 10.00-12.00