Foto: Åsa Nyberg

Domkyrkokören i Skara

Hur möjligheterna för körövningar ser ut under 2021 är ännu oklart på grund av coronapandemin. Löpande information ges av körledaren.

Domkyrkokören är en blandad kör med ungefär 45 medlemmar.

Kören har sin huvudsakliga uppgift i att medverka vid gudstjänster och musikgudstjänster. Här håller man ett relativt högt arbetstempo och tidigare erfarenhet av klassisk körsång erfordras.

Kören övar på tisdagar 19.15-21.15.

Domkyrkokören

Tid: Tisdagar 19.15-21.15

Plats: Mariasalen, Kyrkans hus, Skara

Kontakt Reibjörn Carlshamre

tel: 0511-265 13
mail: Reibjörn Carlshamre