Foto: Åsa Nyberg

Domkyrkokören i Skara

Domkyrkokören är en blandad kör med ungefär 40 medlemmar.

Kören har sin huvudsakliga uppgift i att medverka vid gudstjänster och musikgudstjänster. Här håller man ett relativt högt arbetstempo och tidigare erfarenhet av klassisk körsång erfordras.

Kören övar på tisdagar 19.15-21.15.

Domkyrkokören

Tid: Tisdagar 19.15-21.15

Plats: Mariasalen, Kyrkans hus, Skara

Kontakt Reibjörn Carlshamre

tel: 0511-265 13
mail: Reibjörn Carlshamre