Vinköls kyrka
Foto: Marina Larsson

Vinköls kyrka

Vinköls kyrka är byggd 1870-72 i så kallad "engelsk katedralstil" efter ritningar av arkitekten Ernst Jakobsson som studerat i England. Byggmästare var Peter Anders Pettersson från Värsås. Kyrkan är byggd av granit i korsform med låga väggar och högt stigande tak. Korväggen genombryts av en grupp med fem lansettfönster, vilket ger ett gotiskt anslag. Denna fönstergrupp upprepas i mindre format i korsarmarna. I det nordvästra hörnet reser sig klocktornet där klockorna hänger fullt synliga. Över korsmitten står en smäcker lanternin med spira.

Den nya kyrkan ersatte en gammal medeltida kyrka som var belägen på den plats där Vinkölsgården nu ligger. 1885 fick kyrkan uppvärmning genom att två stora vedkaminer sattes in. Spåntaket belades med skiffer och den 12 meter höga tornspiran som blåst ner ersattes med en kortare. Belysning ordnades genom två nya ljuskronor i kyrkans mittgång.

Under 1931 stängdes kyrkan för en genomgripande renovering. Ett nytt innertak sattes in som dolde den förut synliga takresningen, bänkarna byttes ut, den tidigare orgelläktaren i norra korsarmen togs bort, orgeln flyttades till den södra läktaren och elvärme sattes in, predikstolen flyttades från vänster till höger sida.

Den märkliga dopfunten är förmodligen ett gotländskt, den är dock tillverkad av västgötsk sandsten i Västergötland, arbete från 1200-talet med musselformad cuppa, prydd med fyra människohuvuden.

Skogskyrkogården i Vinköl
1937 anlades en mycket vacker skogskyrkogård omedelbart väster om kyrkan. Skogskyrkogården, som är mycket ovanlig för en liten landsortsförsamling, tillkom genom ett samarbete mellan kyrkoherde Carl-Erik Lindstedt och godsägare Olof Carlander, Blombacka.

Snabbfakta om Vinköls kyrka

Vinköls kyrka är byggd i ståtlig engelsk katedralstil på 1870-talet. Den är korsformad med låga väggar och högt tak. Fem lansettfönster i koret ger kyrkan en gotisk känsla. Kyrkan har en märkligt utformad dopfunt.

Vinköls kyrka har sittplatser för 250 personer.

Kontakt Vinköls kyrka

Boka dop och vigsel:
Kyrkans hus, Skara, tel. 0511-265 00

Begravning och gravar:
Kyrkogårdsförvaltningen, tel. 0511-265 40

Besöka kyrkan utanför gudstjänsttid:
Mari Velander tel. 073-097 27 72

Vill du veta mer om Vinköls kyrka?

Mer om Vinköls kyrka finns att läsa i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister. Klicka här!