Foto: Johannes Frandsen/IKON

Begravning

Liv efter döden?
Vi kristna tror på ett hem, ett ljus, en famn som väntar på oss. Denna oerhörda gåva får vi, inte därför att vi platsar så bra i himlen, utan därför att Jesus med sin död rivit ned hindren för att få vara med.

Begravningsgudstjänsten är vårt tillfälle att ta farväl av någon som stod oss nära i jordelivet.
Vi får viska, eller högt säga ”Tack, Gud, för vad du gav mig genom …”
I Guds hand överlämnar vi den döde, det finaste vi kan göra - ett verkligt ”Adjö”.

Läs mer om begravning och om sorg på Svenska kyrkans hemsida.

Läs mer om ”Första hjälpen vid sorg” - hur vi som medmänniskor kan finnas där för någon som sörjer...

Svenska kyrkan erbjuder sorgegrupper som leds av präst och diakon. Klicka för mer information...

Svenska kyrkan har idag statens uppdrag att sköta begravningsverksamheten i nästan hela landet. Den första januari 2016 infördes enhetlig begravningsavgift i Sverige. Läs mer om begravningsavgiften.

Kyrkogårdsförvaltningen i Skara pastorat har som målsättning att tillhandahålla välvårdade kyrkogårdar, svara för den bästa kyrkogårds- och begravningsservicen och verka för en bra arbetsmiljö. Läs mer om gravskick och gravskötsel på kyrkogårdarna i Skara pastorat.

Boka begravningsgudstjänst

Att boka tid för begravningsgudstjänst får du hjälp med via begravningsbyrån, om du anlitat en sådan. Du kan också boka begravningsgudstjänst genom att kontakta kyrkogårdsförvaltningen, 
tel. 0511-265 40.

kista med bårtäcke
Foto: Skara pastorat

Bårtäcke

Istället för blommor på kistan kan man använda ett så kallat bårtäcke. Det bokar du genom att kontakta Kyrkogårdsförvaltningen, tel. 0511-265 40.

kista med bårtäcke
Foto: Skara pastorat
kista med bårtäcke
Foto: Skara pastorat