Skara församlingsråd

Ansvaret för församlingens grundläggande uppgift är kyrkorådets. Delar av detta ansvar har, enligt kyrkoordningen, delegerats till församlingsråden som därför har ansvaret att t.ex.

  • bestämma former för huvudgudstjänst
  • förvalta församlingarnas stiftelser och fonderade medel
  • besluta om användning och upplåtelse av kyrka för andra ändamål än gudstjänst i samråd med domprosten
  • vårda lösa inventarier och förbrukningsinventarier

Kontakt:

Per Larsson
Domkyrkokaplan, församlingsherde Skara domkyrkoförsamling
0511-265 09

 

Skara domkyrkoförsamlings församlingsråd

Ordförande:
Mats-Erik Lundberg
Drabantgatan 21
532 36 Skara
mats-erik.lundberg@skara.net

Vice ordförande:
Johan Hjertén
Rådhusgatan 16
53230 Skara
070-932 65 29
johanhjerten@gmail.com

Ledamöter:
Mats-Erik Lundberg
Björn Lindström
Samuel Andersson
Johan Hjertén
Karin Schmidt
Karl Wallgren
Kerstin Larsson
Eva-Carin Karlsson
Helena Långström Schön
Per Larsson, på domprostens delegation och uppdrag 

Ersättare:
Sara Långerud
Susanna Venetvaara
Gunnar Wilsson
Bengt Karlsson
Sarah Engesvik