Skara församlingsråd

Ansvaret för församlingens grundläggande uppgift är kyrkorådets. Delar av detta ansvar har, enligt kyrkoordningen, delegerats till församlingsråden som därför har ansvaret att t.ex.

  • bestämma former för huvudgudstjänst
  • förvalta församlingarnas stiftelser och fonderade medel
  • besluta om användning och upplåtelse av kyrka för andra ändamål än gudstjänst i samråd med domprosten
  • vårda lösa inventarier och förbrukningsinventarier

2022 inleddes den nya fyraåriga mandatperioden.

Kontakt:
Judith Fagrell
Församlingsherde Skara domkyrkoförsamling, Domkyrkokaplan och Biträdande kyrkoherde
judith.fagrell@svenskakyrkan.se
0511-265 09

Församlingsrådets protokoll finns på kansliet i Kyrkans hus, Skara.

 

Skara domkyrkoförsamlings församlingsråd

Ordförande:
Mats-Erik Lundberg
Drabantgatan 21
532 36 Skara
mats-erik.lundberg@skara.net

Vice ordförande:
Johan Hjertén
Rådhusgatan 16
532 30 Skara
johanhjerten@gmail.com

Ledamöter:
Mats-Erik Lundberg
Johan Hjertén
Eva-Carin Karlsson
Monica Kristiansson
Kerstin Larsson
Karin Schmidt
Cecilia Jern Wallgren
Karl Wallgren
Gunnar Wilsson
Judith Fagrell, på domprostens delegation och uppdrag 

Ersättare:
Samuel Forss
Anita Hammar
Per Jansson
Bengt Karlsson
Elisabet Pedersen-Sandbakken