Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Skara församlingsråd

Ansvaret för församlingens grundläggande uppgift är kyrkorådets. Delar av detta ansvar har, enligt kyrkoordningen, delegerats till församlingsråden som därför har ansvaret att t.ex.

  • bestämma former för huvudgudstjänst
  • förvalta församlingarnas stiftelser och fonderade medel
  • besluta om användning och upplåtelse av kyrka för andra ändamål än gudstjänst i samråd med domprosten
  • vårda lösa inventarier och förbrukningsinventarier

Kontakt:

Per Larsson
Domkyrkokaplan, församlingsherde Skara domkyrkoförsamling
0511-265 09

Protokoll mandatperioden 2018-2021

Protokoll från 2018 kommer att lägga upp här i januari 2019.

 

Protokoll mandatperioden 2014-2017 (pdf)

Församlingsrådet Skara - Protokoll 2014-01-22  § 1-11

Församlingsrådet Skara - Protokoll 2014-03-11  § 12-21

Församlingsrådet Skara - Protokoll 2014-04-22  § 22-29

Församlingsrådet Skara - Protokoll 2014-05-27  § 30-39

Församlingsrådet Skara - Protokoll 2014-08-18  § 40-45

Församlingsrådet Skara - Protokoll 2014-10-01  § 46-52

Församlingsrådet Skara - Protokoll 2014-12-08  § 53-68

Församlingsrådet Skara - Protokoll 2015-01-21  § 1-8

Församlingsrådet Skara - Protokoll 2015-02-12  § 9-15

Församlingsrådet Skara - Protokoll 2015-03-18  § 16-27

Församlingsrådet Skara - Protokoll 2015-04-15  § 28-34

Skara domkyrkoförsamlings församlingsråd

Församlingsrådets ordförande

Mats-Erik Lundberg

Ledamöter:

Mats-Erik Lundberg

Carmen Rudberg

Edvard Rudberg

Samuel Andersson

Johan Hjertén

Karin Schmidt

Carl Wallgren

Kerstin Larsson

Eva Karin Karlsson

Helena Långström Schön

Per Larsson, på domprostens delagation och uppdrag

 

Ersättare:

Sara Långerud

Susanna Venetvaara

Gunnar Wilsson

Bengt Karlsson

Sarah Engesvik

 

Kyrkvärdar i Skara domkyrka är: