Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Skara församlingsråd

Ansvaret för församlingens grundläggande uppgift är kyrkorådets. Delar av detta ansvar har, enligt kyrkoordningen, delegerats till församlingsråden som därför har ansvaret att t.ex.

  • bestämma former för huvudgudstjänst
  • förvalta församlingarnas stiftelser och fonderade medel
  • besluta om användning och upplåtelse av kyrka för andra ändamål än gudstjänst i samråd med domprosten
  • vårda lösa inventarier och förbrukningsinventarier

Kontakt:

Per Larsson
Domkyrkokaplan, församlingsherde Skara domkyrkoförsamling
0511-265 09

 

Skara domkyrkoförsamlings församlingsråd

Ordförande:
Mats-Erik Lundberg
Drabantgatan 21
532 36 Skara
mats-erik.lundberg@skara.net

Ledamöter:
Mats-Erik Lundberg
Björn Lindström
Samuel Andersson
Johan Hjertén
Karin Schmidt
Karl Wallgren
Kerstin Larsson
Eva-Carin Karlsson
Helena Långström Schön
Per Larsson, på domprostens delegation och uppdrag 

Ersättare:
Sara Långerud
Susanna Venetvaara
Gunnar Wilsson
Bengt Karlsson
Sarah Engesvik