Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Skara Besöks- och postadress: Malmgatan 3, 53231 Skara Telefon: +46(511)26500 E-post till Svenska kyrkan Skara

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Skara församlingsråd

Ansvaret för församlingens grundläggande uppgift är kyrkorådets. Delar av detta ansvar har, enligt kyrkoordningen, delegerats till församlingsråden som därför har ansvaret att t.ex.

  • bestämma former för huvudgudstjänst
  • förvalta församlingarnas stiftelser och fonderade medel
  • besluta om användning och upplåtelse av kyrka för andra ändamål än gudstjänst i samråd med domprosten
  • vårda lösa inventarier och förbrukningsinventarier

Kontakt:

Per Larsson
Domkyrkokaplan, områdesansvarig Skara arbetsområde
0511-265 09

Protokoll mandatperioden 2014-2017 (pdf)

Församlingsrådet Skara - Protokoll 2014-01-22  § 1-11

Församlingsrådet Skara - Protokoll 2014-03-11  § 12-21

Församlingsrådet Skara - Protokoll 2014-04-22  § 22-29

Församlingsrådet Skara - Protokoll 2014-05-27  § 30-39

Församlingsrådet Skara - Protokoll 2014-08-18  § 40-45

Församlingsrådet Skara - Protokoll 2014-10-01  § 46-52

Församlingsrådet Skara - Protokoll 2014-12-08  § 53-68

Församlingsrådet Skara - Protokoll 2015-01-21  § 1-8

Församlingsrådet Skara - Protokoll 2015-02-12  § 9-15

Församlingsrådet Skara - Protokoll 2015-03-18  § 16-27

Församlingsrådet Skara - Protokoll 2015-04-15  § 28-34

Skara domkyrkoförsamlings församlingsråd

Församlingsrådets ordförande

Mats-Erik Lundberg

Ledamöter:

Mats-Erik Lundberg

Carmen Rudberg

Edvard Rudberg

Samuel Andersson

Johan Hjertén

Karin Schmidt

Carl Wallgren

Kerstin Larsson

Eva Karin Karlsson

Helena Långström Schön

Per Larsson, på domprostens delagation och uppdrag

 

Ersättare:

Sara Långerud

Susanna Venetvaara

Gunnar Wilsson

Bengt Karlsson

Sarah Engesvik

 

Kyrkvärdar i Skara domkyrka är: