Foto: Per Larsson

Domkyrkans ungdomskör

I höst gör vi en omstart av domkyrkans ungdomskör!

Är du i åldern 13-19 år och vill sjunga tillsammans med andra? Kom!

Vårt första mål är att medverka vid domkyrkans välbesökta Luciakonserter onsdag 13 december.

Under körövningarna utvecklar vi sångteknik, körklang och det musikaliska samspelet - allt i en avspänd och positiv anda. 

Övningsdag: tisdagar kl. 17.00-18.30 i Mariasalen, Kyrkans hus.

Körledare är Åsa Nyberg.

Höstterminen startar tisdag 12 september.

Domkyrkans ungdomskör

Tid: Tisdagar kl. 17.00-18.30
Plats: Mariasalen, Kyrkans hus, Skara.

Kontakt Åsa Nyberg

tel: 0511-265 14
mail: asa.nyberg@svenskakyrkan.se