Skara oratoriekör
Foto: Anneli Johansson

Skara oratoriekör

Hur möjligheterna för körövningar ser ut under 2021 är ännu oklart på grund av coronapandemin. Löpande information ges av körledaren.

Oratoriekören är en blandad kör med inriktning på större körverk.

Kören har hela stiftet som upptagningsområde med sina cirka 75 medlemmar.

1-2 konserter per år genomförs. God körvana erfordras. Kören övar en fredagkväll i månaden.

Kontakt Reibjörn Carlshamre

tel: 0511-265 13
mail: Reibjörn Carlshamre