Personal

Vi arbetar i Svenska kyrkan i Skara pastorat.
Välkommen att ta kontakt med någon av oss! 

Administratör Kyrkans Hus

Susanne Dahlgren

Svenska kyrkan Skara

Administratör Kyrkans Hus

Mer om Susanne Dahlgren

Expedition Kyrkans Hus Skara

Personalfoto Marina Larsson

Marina Larsson

Svenska kyrkan Skara

Administratör Kyrkans Hus

Mer om Marina Larsson

Expedition Kyrkans Hus Skara, Informations- och lönehandläggare

Administratör Kyrkogårdsförvaltningen

Linda Florin

Svenska kyrkan Skara

Administratör Kyrkogårdsförvaltningen

Mer om Linda Florin

Expedition Kyrkogårdsförvaltningen

Annelie Karlsson

Svenska kyrkan Skara

Administratör Kyrkogårdsförvaltningen

Mer om Annelie Karlsson

Expedition Kyrkogårdsförvaltningen

Diakon

Clara Linderland

Svenska kyrkan Skara

Diakon

Mer om Clara Linderland

Barn- och ungdomsdiakon, Skara arbetsområde

Ingela Tidqvist Karlén

Svenska kyrkan Skara

Diakon

Mer om Ingela Tidqvist Karlén

Ardala och Skara arbetsområde

Åsa Wikman

Svenska kyrkan Skara

Diakon

Mer om Åsa Wikman

Församlingschef Skara/Verksamhetsansvarig Diakonihuset Planeten

Diakoniassistent

Christer Johansson

Svenska kyrkan Skara

Diakoniassistent

Mer om Christer Johansson

Skara arbetsområde och Diakonihuset Planeten

Domprost

Robert Lorentzon

Svenska kyrkan Skara

Domprost

Ekonom

Personalfoto Carine Karlsson

Carine Karlsson

Svenska kyrkan Skara

Ekonom

Fastighets- och kyrkogårdschef

Mikael Lidén

Svenska kyrkan Skara

Fastighets- och kyrkogårdschef

Fastighetssamordnare

Personalfoto Jan Kristiansson

Jan Kristiansson

Svenska kyrkan Skara

Fastighetssamordnare

Fastighetsvaktmästare

Shadi Ilia

Svenska kyrkan Skara

Fastighetsvaktmästare

Fritids / Ungdomsledare

Måns Johansson

Svenska kyrkan Skara

Fritids / Ungdomsledare

Mer om Måns Johansson

Skara arbetsområde

Församlingsassistent

Hanna Vidarsson

Svenska kyrkan Skara

Församlingsassistent

Mer om Hanna Vidarsson

Ansvar för diakonalt projekt för barn och familjer i Ardala församling.

Församlingshemsvärd

Personalfoto Birgitta Andersson

Birgitta Anderson

Svenska kyrkan Skara

Församlingshemsvärd

Mer om Birgitta Anderson

Ardala arbetsområde

Helena Broshko

Svenska kyrkan Skara

Församlingshemsvärd

Mer om Helena Broshko

Skara arbetsområde

Ann-Mari Engh

Svenska kyrkan Skara

Församlingshemsvärd

Mer om Ann-Mari Engh

Valle arbetsområde

Församlingspedagog

Personalfoto Pernilla Emanuelsson

Pernilla Emanuelsson

Svenska kyrkan Skara

Församlingspedagog

Mer om Pernilla Emanuelsson

Valle arbetsområde

Personalfoto Eva Johansson

Eva Johansson

Svenska kyrkan Skara

Församlingspedagog

Mer om Eva Johansson

Ardala arbetsområde samt Bibeläventyret på skolorna i Skara kommun

Sara Kivimäe

Svenska kyrkan Skara

Församlingspedagog

Mer om Sara Kivimäe

Valle arbetsområde

Guide

Helena Bjurhäll-Winroth

Svenska kyrkan Skara

Guide

Mer om Helena Bjurhäll-Winroth

Guide i Varnhems klosterkyrka

Gunnel Carlsson

Svenska kyrkan Skara

Guide

Mer om Gunnel Carlsson

Guide i Varnhems klosterkyrka

Britt-Marie Rydberg

Svenska kyrkan Skara

Guide

Mer om Britt-Marie Rydberg

Guide i Varnhems klosterkyrka

Catarina Samuelsson

Svenska kyrkan Skara

Guide

Mer om Catarina Samuelsson

Guide i Varnhems klosterkyrka

Lena Steenbrink

Svenska kyrkan Skara

Guide

Mer om Lena Steenbrink

Guide i Varnhems klosterkyrka

Erling Öhrnell

Svenska kyrkan Skara

Guide

Mer om Erling Öhrnell

Guide i Varnhems klosterkyrka

Kamrer

Lars Berg

Svenska kyrkan Skara

Kamrer

Komminister

Emanuel Carlsson

Svenska kyrkan Skara

Komminister

Mer om Emanuel Carlsson

Församlingsherde Valle

Pernilla Ericson

Svenska kyrkan Skara

Komminister

Mer om Pernilla Ericson

Församlingsherde Ardala

Judith Fagrell

Svenska kyrkan Skara

Komminister

Mer om Judith Fagrell

Valle arbetsområde

Personalfoto Britt-Marie Hjertén

Britt-Marie Hjertén

Svenska kyrkan Skara

Komminister

Mer om Britt-Marie Hjertén

Skara arbetsområde

Personalfoto Per Larsson

Per Larsson

Svenska kyrkan Skara

Komminister

Mer om Per Larsson

Domkyrkokaplan/Biträdande kyrkoherde/Kanslichef

Personalfoto Anna Thyr

Anna Thyr

Svenska kyrkan Skara

Komminister

Mer om Anna Thyr

Skara arbetsområde

Kyrkogårdsarbetare

Thoralf Alexandersson

Svenska kyrkan Skara

Kyrkogårdsarbetare

Personalfoto Claes Byström

Claes Byström

Svenska kyrkan Skara

Kyrkogårdsarbetare

Lena Jansson personalfoto

Lena Jansson

Svenska kyrkan Skara

Kyrkogårdsarbetare

Personalfoto Karoline Jonsson

Karoline Jonsson

Svenska kyrkan Skara

Kyrkogårdsarbetare

Mer om Karoline Jonsson

Ansvar för skötsel av Skånings-Åsaka kyrkogård.

Anna Karlsson personalfoto

Anna Karlsson

Svenska kyrkan Skara

Kyrkogårdsarbetare

Mer om Anna Karlsson

Samordnare med ansvar för skötsel av Stenums kyrkogård och Marie kyrkogård i Skara.

Personalfoto Johan Kellgren

Johan Kellgren

Svenska kyrkan Skara

Kyrkogårdsarbetare

Daniel Waggett

Svenska kyrkan Skara

Kyrkogårdsarbetare

Mer om Daniel Waggett

Samordnare med ansvar för skötsel av kyrkogårdarna i Varnhem, Eggby, Norra Lundby, Öglunda, Norra Ving och Skärv samt utemiljön vid Varnhemsgården och Axvalls församlingshem.

Magnus Wikström

Svenska kyrkan Skara

Kyrkogårdsarbetare

Mer om Magnus Wikström

Samordnare med ansvar för skötsel av kyrkogårdarna i Marum, Västra Gerum, Vinköl, Skallmeja, Händene och Synnerby samt utemiljön vid S:ta Annagården i Ardala.

Kyrkogårdsarbetare säsong

Christian Apell

Svenska kyrkan Skara

Kyrkogårdsarbetare säsong

Caroline Arvidsson

Svenska kyrkan Skara

Kyrkogårdsarbetare säsong

Daniel Arvidsson

Svenska kyrkan Skara

Kyrkogårdsarbetare säsong

Johan Björk

Svenska kyrkan Skara

Kyrkogårdsarbetare säsong

Tea Gustavsson

Svenska kyrkan Skara

Kyrkogårdsarbetare säsong

Carl Hamnström

Svenska kyrkan Skara

Kyrkogårdsarbetare säsong

Mer om Carl Hamnström

Samordnare med ansvar för skötsel av Bjärklunda kyrkogård och Gamla kyrkogården i Skara samt utemiljön vid Kyrkans Hus, Domprostgården och Biskopsgården i Skara.

Marie Kero

Svenska kyrkan Skara

Kyrkogårdsarbetare säsong

Shahin Mojahad

Svenska kyrkan Skara

Kyrkogårdsarbetare säsong

Jane Nestor

Svenska kyrkan Skara

Kyrkogårdsarbetare säsong

Kristian Olsson

Svenska kyrkan Skara

Kyrkogårdsarbetare säsong

Örjan Skoglund

Svenska kyrkan Skara

Kyrkogårdsarbetare säsong

Tommy Thomasson

Svenska kyrkan Skara

Kyrkogårdsarbetare säsong

Hugo Wejsfelt Borell

Svenska kyrkan Skara

Kyrkogårdsarbetare säsong

Sara Vinensjö

Svenska kyrkan Skara

Kyrkogårdsarbetare säsong

Kyrkogårdsarbetare/Anläggningsarbetare

Personalfoto Bitte Andersson

Bitte Andersson

Svenska kyrkan Skara

Kyrkogårdsarbetare/Anläggningsarbetare

Personalfoto Stefan Svensson

Stefan Svensson

Svenska kyrkan Skara

Kyrkogårdsarbetare/Anläggningsarbetare

Kyrkogårdsarbetare/Maskinreparatör

Personalfoto Jan-Erik Gustavsson

Jan-Erik Gustafsson

Svenska kyrkan Skara

Kyrkogårdsarbetare/Maskinreparatör

Jens Larsson

Svenska kyrkan Skara

Kyrkogårdsarbetare/Maskinreparatör

Kyrkogårdsarbetare/Stenarbetare

Personalfoto Joakim Larsson

Joakim Björk

Svenska kyrkan Skara

Kyrkogårdsarbetare/Stenarbetare

Kyrkvaktmästare

Personalfoto Peter Eklund

Peter Eklund

Svenska kyrkan Skara

Kyrkvaktmästare

Mer om Peter Eklund

Biträdande kyrkvaktmästare

Lars-Olof Jansson

Svenska kyrkan Skara

Kyrkvaktmästare

Anders Johansson

Svenska kyrkan Skara

Kyrkvaktmästare

Personalfoto Anneli Johansson

Anneli Johansson

Svenska kyrkan Skara

Kyrkvaktmästare

Personalfoto Sven-Erik Johansson

Sven-Erik Johansson

Svenska kyrkan Skara

Kyrkvaktmästare

Lokalvård

Anneli Augustsson

Svenska kyrkan Skara

Lokalvård

Mer om Anneli Augustsson

Skara arbetsområde

Musiker

Personalfoto Reibjörn Carlshamre

Reibjörn Carlshamre

Svenska kyrkan Skara

Musiker

Mer om Reibjörn Carlshamre

Domkyrkoorganist

Personalfoto Charlotte Eklund

Charlotte Eklund

Svenska kyrkan Skara

Musiker

Mer om Charlotte Eklund

Kantor Valle arbetsområde

Gustaf Johansson

Svenska kyrkan Skara

Musiker

Mer om Gustaf Johansson

Kantor Valle arbetsområde

Åsa Nyberg

Svenska kyrkan Skara

Musiker

Mer om Åsa Nyberg

Organist Skara arbetsområde

Filip Södervall

Svenska kyrkan Skara

Musiker

Mer om Filip Södervall

Kantor Valle arbetsområde

Pastorsadjunkt

Carl Eric Ericsson

Svenska kyrkan Skara

Pastorsadjunkt

Mer om Carl Eric Ericsson

Pastorsadjunkt med placering i Valle församling