pilgrim och vandring
Foto: Svenska kyrkan

Pilgrim

Pilgrimsvandra - en upplevelse

Vandringen går i lugnt tempo på stigar och vägar, över ängar och berg, där pilgrimer sökt sig fram i mer än tusen år. En rastplats med vacker utsikt eller vid en porlande bäck kan ge en stunds vila men också perspektiv över det egna livet.
Stanna en stund i en medeltida kyrka med generationers böner och sånger i väggarna, tänd ett ljus i en stilla vrå och få nya krafter för både dagens vandring och livets.
Pilgrimens nyckelord är: enkelhet, långsamhet, andlighet, delande, bekymmerslöshet, frihet och tystnad.


En pilgrimsvandring kan vara en timmes promenad eller en vandring på flera månader. Man kan vandra ensam eller flera tillsammans. Man vandrar i vacker natur med tillfällen till bön, stillhet och eftertanke längs vägen, oftast med en helig plats som mål, kanske en kyrka eller en källa.
Den yttre vandringen i vacker natur blir ett redskap för den viktigaste vandringen - den inre. Pilgrimen vandrar för att möta sig själv, möta andra och möta Gud!


Vandrar man på egen hand kan man gå med hjälp av en handbok eller en karta. Tänk på att ordna med eventuell övernattning, transporter och mat.
Man kan också vandra tillsammans med andra. Vid pilgrimsvandringar som ordnas i kyrklig regi följer vi en bestämd dagordning med bön, tystnad, delande, mässa, måltid, boende med mera. Även kortare vandringar ordnas ibland i olika församlingar.


I Skara stift finns flera pilgrimsleder och fler anslutningar mellan lederna planeras. I andra stift finns gamla eller planeras nya pilgrimsleder med anknytning till heliga platser på olika håll.
I Vadstena finns ett pilgrimscentrum för hela Svenska kyrkan. Utomlands har Jerusalem, Rom, Santiago de Compostela och Trondheim länge varit de största kristna pilgrimsmålen.

De sju pilgrimsorden
Pilgrimens sju nyckelord beskriver nutidsmänniskans längtan och behov av inre frid: Frihet, Enkelhet, Bekymmerslöshet, Tystnad, Långsamhet, Delande, Andlighet
Läs mer om pilgrimsorden...  

Pilgrimspass
Efter modell från de stora pilgrimsmålen i Europa kan du nu införskaffa ett pilgrimspass och sommartid få stämplar vid de kyrkor du besöker. Passet gäller för sju medeltida kyrkor i Skara stift: Forshem, Husaby, Gudhem, Varnhem, Skara, Kungslena och Eriksberg.
Pilgrimspasset är uppbyggt kring de sju pilgrimsorden. Det finns i kyrkorna och på närbelägna turistbyråer.

Läs mer om Pilgrimsvandring, vandringsleder m.m. på Skara stifts hemsida.


Pilgrimsvandra från Skara

Från Skara kan man pilgrimsvandra mot Varnhem, mot Husaby eller mot Lödöse. Klicka för att se karta...