Foto: Tore Samuelsson

Pilgrim

Det finns många möjligheter, och många skäl, att vandra som pilgrim i Skara stift.

De flesta pilgrimslederna i Skara stift är märkta med S:t Olofskorset. Det betyder att de på något sätt hör ihop med de större lederna mot pilgrimsmålet Trondheim i Norge
   Europarådet utsåg 2010 dessa leder att ingå som en del av det europeiska kulturarvet ”Cultural Routes”. Detta omfattar även våra tillfartsleder från Västergötland.

I tusen år
På pilgrimslederna kan du gå i lugnt tempo på stigar och vägar, över ängar och fält, på berg och höjder. Här har pilgrimer sökt sig fram i nästan tusen år.
   En rastplats vid en vacker utsikt ger perspektiv, inte bara över naturen utan också över det egna livet. En porlande bäck erbjuder svalka åt trötta fötter, men påminner också om det inre livets källflöden.
   Du kan dröja en stund i en medeltida kyrka med generationers böner och sånger sittande i väggarna. Eller du kan tända ett ljus i en stilla vrå av kyrkan. Det kan ge nya krafter för dagens vandring - och för livets.