Bildspel Skara domkyrka
Foto: Skara pastorat

Om domkyrkan

Den första kända domkyrkan i Skara invigdes omkring år 1150, men nya fynd visar att det fanns en kyrka på platsen redan på 1000-talet. Medeltidens domkyrka låg på stadens högsta punkt. Det gör inte dagens. Staden har vuxit ikapp eftersom lager av gödsel, förmultnat avfall och rivna hus staplats på varandra under seklens gång.

1200-talet var en dynamisk period i stiftsstaden, med omfattande byggnadsarbeten.

Under detta sekel lades den romanska kryptan, som fanns under koret i domkyrkan, igen och hela katedralen började byggas om i gotisk stil av finhuggen sandsten. Biskop Brynolf Algotsson var drivande i projektet. Höga fria ribbvalv och stora fönsterytor är två tydliga kännetecken för den gotiska byggnadsstilen och det är något som fortfarande utmärker Skara domkyrka.

Under århundradena som följde brandhärjades kyrkan flera gånger och utsattes för sporadiska ombyggnader, men det var med 1500-talet och reformationen som domkyrkans verkligt magra år började. Förfall omväxlande med nödtorftiga reparationer blev katedralens öde.

Restaureringar och renoveringar Trots kyrkans brister lät biskop, präster och församling ändå sig nöjas fram till 1800-talets slut. Då började skaraborna inse vad det var som stod mitt i staden, och en omfattande renovering och ombyggnad kom till stånd. Den leddes av arkitekten Helgo Zettervall. Det var under denna ombyggnad som kyrkan återfick sin gotiska karaktär och sina välkända kyrkspiror.

Efter en omfattande brand 1719 hade nämligen domkyrkans himlasträvande tornspiror kortats. I början 1800-talet kapades de helt och försågs med platta altantak. Namnet "Skara Böxer" lever än idag kvar som minne från den tiden.

Drygt 50 år senare var det dags igen (1947-1949). Den här gången med Ivar Tengbom som arkitekt. Då byttes inredningen ut och den nuvarande altaruppsatsen i barockstil återinsattes. Samtidigt började Bo Beskows fönstersvit att ta form. Genom hans fantastiska glasmålningar silar ett stämningsfullt ljus.
1949 påträffades resterna av den första domkyrkans krypta med nedgång via två symmetriska trappor.

1999 ägde den senaste restaureringen rum. Den här gången gick uppdraget till Jan Lisinski och hans medhjälpare. I och med denna restaurering har det gotiska kyrkorummet lyfts fram ännu mer och kryptan har blivit ett vackert rum för andakt. Sakristian bakom altaret har rivits och därigenom har kyrkorummet förlängts, något som balanserar den höga takhöjden och förstärker känslan av rymd. De relieftavlor som bevarats från den första domkyrkan sattes upp i det södra sidokoret.

Hans Swants altaruppsats i högkoret är från 1663 och Börje Löfmans predikstol från 1709. Bland kyrkans många gravminnen märks främst Erik Soops gravmonument i alabaster och svart marmor från 1637.

 

Domkyrkans öppettider

Skara domkyrka är öppen ​​för besök och andakt dagligen kl. 9-​​​​​​​​​​16 ​​​samt vid gudstjänster och konserter. ​Juni, juli och augusti är domkyrkan öppen dagligen kl. 9-18. 

När gudstjänster, andakter eller annan verksamhet pågår, t ex mässa, middagsbön, dop, vigsel, begravning, konsert och liknande, är det inte möjligt att gå in i våra kyrkor för att turista. Var vänlig och respektera detta!

Ibland bokas program in med kort varsel. Vill du vara alldeles säker på att kunna komma in utan att själv ha bokat kyrkan, ring strax före ditt besök och försäkra dig om att det är möjligt.

Du är alltid välkommen in och delta i det som sker i domkyrkan!

Snabbfakta om Skara domkyrka

Skara domkyrka har anor från 1100-talet men fick sin nuvarande höggotiska prägel på 1300-talet. Den är helgad åt Sankta Maria och är Sveriges äldsta domkyrka. Här finns bland annat en medeltida krypta och en skattkammare med flera unika skatter. Glasfönstren med Bibelns berättelser är gjorda av Bo Beskow.

Kyrkan har 470 sittplatser och ca 750 personer får plats i kyrkan.

Kontakt Skara domkyrka

Boka dop och vigsel i domkyrkan:
Kyrkans hus, Skara, tel. 0511-265 00
Mejl: skara.pastorat@svenskakyrkan.se

Begravning och gravar:
Kyrkogårdsförvaltningen, tel. 0511-265 40
Mejl: skara.kgf@svenskakyrkan.se

Visning av domkyrkan:
Bokning av guidning sker via expeditionen i Kyrkans Hus tel. 0511-265 00, eller mail: skara.pastorat@svenskakyrkan.se

Besök av grupper behöver bokas. Detta för att gruppens besök inte ska krocka med församlingsverksamhet eller bokad guidning. Om gruppen ej är bokad kan besök i kyrkan inte garanteras. 
Bokningsavgift utan guidning 500 kr.
Guideavgift (inkl. bokningsavgift, guidning ca 45 min):
1-9 personer 70 kr/person
10-19 personer 700 kr
20-29 personer 1.200 kr
30-39 personer 1.800 kr
fler än 40 personer 2.400 kr
Barn upp till 15 år gratis.
För guidning utanför domkyrkans ordinarie öppettid tillkommer en avgift på 750 kr.
För guidning på engelska eller tyska tillkommer avgift på 500 kr.
Konfirmandgrupper och skolor: Guidning utan avgift för konfirmandgrupper i Svenska kyrkan och skolor i Skara kommun. Övriga skolor 500 kr.

Vill du veta mer om Skara domkyrka?

Mer om Skara domkyrka finns att läsa i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister. Klicka här!