ring och bok
Foto: Maria Eddebo Persson/IKON

Program för vigsel

Många brudpar väljer att göra ett så kallat psalmkort, ett programblad som delas ut till gästerna. Då kan det vara bra att läsa igenom nedanstående punkter som en hjälp på vägen.

Ordningen för vigsel i Svenska kyrkan brukar se ut ungefär så här:

Inledningsmusik (Gudstjänsten inleds ofta med orgelmusik eller annan instrumentalmusik. Därefter kan man ha solosång eller instrumentalmusik)

Psalm (Två eller ibland tre psalmer väljs till vigseln. I Den Svenska Psalmboken finns psalmerna indelade i olika ämnesområden. Vigselpsalmer eller psalmer som anknyter till årstiden är vanliga vid vigslar. Diskutera med prästen om era önskemål!)

Inledningsord och bibelläsning (Prästen läser inledningsorden. Bibeltexterna kan läsas av någon av bröllopsgästerna.)

Vigselakt (Här följer vigselakten som inleds med ”Frågorna”, där paret säger ja till varandra. Sedan följer bön över ringarna, löftena och ringväxlingen innan denna del avslutas med tillkännagivandet där prästen förklarar paret man och hustru. Församlingen står upp under hela vigselakten.)

Ev. psalm (Här kan en psalm sjungas, om så önskas.)

Förbön (Förbönen kan ledas av prästen eller någon av gästerna. Det finns två förböner att välja på enligt kyrkohandboken, men det går också bra med en fritt formulerad bön.)

Herrens bön (Här ber man bönen Vår Fader)

Välsignelsen

Psalm

Avslutningsmusik (Instrumentalmusik eller solosång kan föregå utgångsmusiken) 

Kontakt Skara pastorat

Skara pastorat
Malmgatan 3A, 532 31 Skara
bg 460-5465 pg 118706-1
org.nr. 252003-2869

Kyrkans Hus, Skara
Besöksadress:  Malmgatan 3B, Skara
tel. 0511-265 00  mail: skara.pastorat@svenskakyrkan.se
Telefontid helgfri månd-fred 10.00-12.00