Foto: John Fahlnaes

Synnerby kyrka

På slätten vid Synnerby reser sig en hög stenkyrka över nejden. Kyrkplatsen är medeltida medan dagens kyrka uppfördes 1905-07 efter ritningar av arkitekt Hjalmar Tessing. Stilen är nygotisk med torn, långhus och femsidigt kor i granit. Även interiören går i gotisk stil.

Den nya kyrkan ersatte en gammal medeltida kyrka belägen på samma plats. Den gamla kyrkan var en vacker byggnad som i 1700-talets ombyggnad bevarat en hel del av den medeltida anläggningen.

Från den gamla kyrkan har bevarats några inventarier, altartavlan, en S:t Eriksbild från ett altarskåp från omkring 1500 och ryggsköld och bårder till en korkåpa med broderade bilder av Johannes Evangelisten och andra helgon. Nattvardskalken har senmedeltida fot och från samma tid hör patén. Vinkannan från omkring 1600 är ett mycket vackert arbete.
Kyrkan renoverades 1970-72 både interiört och exteriört.

Synnerby kyrka stängd

Under flera år hölls möten och samtal kring Synnerby kyrka. Flera alternativ utreddes och framtida satsningar diskuterades öppet.

Synnerby kyrka har sättningsskador och är mögelskadad på grund av fukt som tränger upp underifrån. Därför utformades en pastoral avvecklingsplan för Synnerby kyrka.

Synnerby kyrka stängdes 2017.

Läs mer...

 

Snabbfakta om Synnerby kyrka

1905-07 byggdes Synnerby kyrka i nygotisk stil. Från den tidigare kyrkan som låg på samma plats har bevarats bland annat altartavlan och delar av en korkåpa. Vinkannan från omkring år 1600 är mycket vacker.

Ungefär 230 personer får plats i Synnerby kyrka.

Vill du veta mer om Synnerby kyrka?

Mer om Synnerby kyrka finns att läsa i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister. Klicka här!