Kyrkorådet

Kyrkorådet är Skara pastorats styrelse. Enligt kyrkoordningen skall kyrkorådet bland annat:

1. bereda ärenden som skall handläggas av kyrkofullmäktige,
2. ha hand om den ekonomiska förvaltningen och själv förvalta kyrkans och församlingarnas egendom om detta inte skall skötas av någon annan,
3. verkställa kyrkofullmäktiges beslut.  
4. ska utarbeta församlingsinstruktion i samråd med domprost och församlingsråd.

Kyrkorådets uppgifter beslkrivs ytterligare i kyrkorådets arbetsordning.

Kyrkorådet består av 10 valda ledamöter med lika många ersättare. Domprosten är självskriven ledamot av kyrkorådet.  

2022 inleds den nya fyraåriga mandatperioden. 

 

Kyrkorådets ledamöter

Kyrkorådets ordförande: 
Fredrik Öhrberg
S:t Sigfridsgatan 24
532 33 Skara
0733-039 100
fredrik.ohrberg@nodeledge.se

Kyrkorådets ledamöter: 
Fredrik Öhrberg
Inger Janson
Helena Hagberg Aurell
Laila Skantz
Lasse Fredman
Björn Lindström
Eva Eriksson
Anders Jonsson 
Mats-Erik Lundberg
Cecilia Jern Wallgren
Robert Lorentzon, domprost

Ersättare:
Karl-Gustaf Bynke
Sonja Eriksson
Ingrid Kvarnlöf
Charlotta Andersson
Ellinor Hjärtqvist
Leif Eliasson
Ulla Falk
Lisbeth Karlsson
Magnus Gunnarsson
Annika Björk Andersson