Kyrkorådet

Kyrkorådet är Skara pastorats styrelse. Enligt kyrkoordningen skall kyrkorådet bland annat:

  • bereda ärenden som skall handläggas av kyrkofullmäktige
  • ha hand om den ekonomiska förvaltningen och själv förvalta kyrkans och församlingarnas egendom om detta inta skall skötas av någon annan,
  • verkställa kyrkofullmäktiges beslut
  • utarbeta församlingsinstruktion i samråd med domprost och församlingsråd

Kyrkorådets uppgifter beskrivs ytterligare i kyrkorådets arbetsordning.

Kyrkorådet består av 10 valda ledamöter med lika många ersättare. Domprosten är självskriven ledamot av kyrkorådet.  

Kyrkorådets utskott
Kyrkofullmäktige har beslutat att inom kyrkorådet skall det finnas två utskott, Arbetsutskottet och Fastighets- och kyrkogårdsutskottet.
Utskotten är beredande organ till kyrkorådet. Kyrkorådet har delegerat vissa ärenden till utskotten. 

2022 inleds den nya fyraåriga mandatperioden. 

Kyrkorådets protokoll finns på kansliet i Kyrkans hus, Skara.

 

Kyrkorådets ledamöter

Kyrkorådets ordförande: 
Fredrik Öhrberg
S:t Sigfridsgatan 24
532 33 Skara
0733-039 100
fredrik.ohrberg@nodeledge.se

Kyrkorådets ledamöter: 
Fredrik Öhrberg
Laila Skantz
Inger Janson
Helena Hagberg Aurell
Charlotta Andersson
Eva Eriksson
Anders Jonsson 
Mats-Erik Lundberg
Cecilia Jern Wallgren
Daniel Andersson
Robert Lorentzon, domprost

Ersättare:
Sonja Eriksson
Ingrid Kvarnlöf
Daniel Andersson
Ellinor Hjärtqvist
Leif Eliasson
Ulla Falk
Lisbeth Karlsson
Magnus Gunnarsson
Annika Björk Andersson
Jeanette Jonsson
Rebecka Berger