Kyrkorådet

Kyrkorådet är Skara pastorats styrelse. Enligt kyrkoordningen skall kyrkorådet bland annat:

1. bereda ärenden som skall handläggas av kyrkofullmäktige,
2. ha hand om den ekonomiska förvaltningen och själv förvalta kyrkans och församlingarnas egendom om detta inte skall skötas av någon annan,
3. verkställa kyrkofullmäktiges beslut.  

Kyrkorådet består av 10 valda ledamöter med lika många ersättare. Domprosten är självskriven ledamot av kyrkorådet.  

2018 inleddes den nya fyraåriga mandatperioden. 

 

Kyrkorådets ledamöter

Kyrkorådets ordförande: 
Fredrik Öhrberg
S:t Sigfridsgatan 24
532 33 Skara
0706-95 99 97
fredrikohrberg@yahoo.com

Kyrkorådets ledamöter: 
Fredrik Öhrberg
Laila Skantz
Samuel Andersson
Sven-Olof Ask
Eva Eriksson
Lars Olén
Inger Jansson
Elisabet Stålarm 
Cecilia Jern Wallgren
Robert Lorentzon, domprost

Ersättare:
Barbro Berg
Annika Björk Andersson
Carl Gustav Bynke
Sarah Engesvik
Sonja Eriksson
Lasse Fredman
Anders Jonsson
Magnus Gunnarsson
Håkan Karlsson

Mari Velander