Kyrkorådet

Kyrkorådet är Skara pastorats styrelse. Enligt kyrkoordningen skall kyrkorådet bland annat:

1. bereda ärenden som skall handläggas av kyrkofullmäktige,
2. ha hand om den ekonomiska förvaltningen och själv förvalta kyrkans och församlingarnas egendom om detta inte skall skötas av någon annan,
3. verkställa kyrkofullmäktiges beslut.  

Kyrkorådet består av 10 valda ledamöter med lika många ersättare. Domprosten är självskriven ledamot av kyrkorådet.  

2018 inleddes den nya fyraåriga mandatperioden. 

 

Kyrkorådets ledamöter

Kyrkorådets ordförande: 
Fredrik Öhrberg
S:t Sigfridsgatan 24
532 33 Skara
0706-95 99 97
fredrikohrberg@yahoo.com

Kyrkorådets ledamöter: 
Fredrik Öhrberg
Laila Skantz

Lasse Fredman

Sven-Olof Ask
Inger Jansson
Eva Eriksson
Elisabet Stålarm 
Lars Olén
Samuel Andersson
Cecilia Jern Wallgren
Robert Lorentzon, domprost

Ersättare:
Barbro Berg
Björn Lindström
Vakant
Karl-Gustav Bynke
Sarah Engesvik
Sonja Eriksson
Anders Jonsson
Magnus Gunnarsson
Annika Björk Andersson
Håkan Karlsson