Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkorådet

Kyrkorådet är Skara pastorats styrelse. Enligt kyrkoordningen skall kyrkorådet bland annat:

1. bereda ärenden som skall handläggas av kyrkofullmäktige,
2. ha hand om den ekonomiska förvaltningen och själv förvalta kyrkans och församlingarnas egendom om detta inte skall skötas av någon annan,
3. verkställa kyrkofullmäktiges beslut.  

Kyrkorådet består av 10 valda ledamöter med lika många ersättare. Domprosten är självskriven ledamot av kyrkorådet.  

2018 inleddes den nya fyraåriga mandatperioden. 

 

Kyrkorådets ledamöter

Kyrkorådets ordförande: 
Fredrik Öhrberg
S:t Sigfridsgatan 24
532 33 Skara
070-441 57 58

fredrikohrberg@yahoo.com

Kyrkorådets ledamöter: 
Fredrik Öhrberg
Laila Skantz
Sven-Olof Ask
Inger Jansson
Eva Eriksson
Elisabet Stålarm 
Magnus Gunnarsson
Samuel Andersson

Jesper Ekblad

Cecilia Jern Wallgren
 Per Larsson, tillförordnad domprost

Ersättare:
Barbro Berg
Lasse Fredman
Sören Eklund
Karl-Gustav Bynke
Sarah Engesvik
Sonja Eriksson
Anders Jonsson
Katarina Lindgren
Lars Olén
Annika Björk Andersson